Курсова робота «Антикризове управління підприємством», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.03.2013 21:59 · від Nataleto · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Антикризове управління підприємством 5 1.1. Кризові явища в діяльності підприємств 5 1.2. Реструктуризація і санація (Фінансове оздоровлення) підприємств 10 1.3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки 22 Розділ 2. Антикризове управління на прикладі підприємства «Укртелеком». 27 2.1. Характеристика підприємства та структура його діяльності 27 2.2. Аналіз фінансової діяльності «Укртелекому 32 Розділ 3. Рекомендації щодо покращення роботи підприємства «Укртелеком» в умовах кризи 40 Висновки 45 Список використаних джерел 47 Додатки 49

Висновок

У першому розділі курсової роботи розглянуті теоретичні основи антикризового управління. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах. Можна виділити різні типи криз: криза стратегії, криза результатів діяльності, криза ліквідності. Визначення типу кризи сприяє вибору першочергових завдань, напрямів і методів перетворень. Невчасне виявлення кризових явищ обмежує сферу діяльності по їх подоланню. Основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ.
Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Ключове завдання фінансового оздоровлення підприємств в рамках активної стратегії – освоєння нових ринків збуту, в забезпечення якої реалізуються заходи по проведенню маркетингу.Освоєння нових ринків збуту як за рахунок просування на нові територіальні ринки традиційної продукції, так і шляхом освоєння нової продукції для виходу на нові продуктові ринки, рішення задач підвищення якості продукції, що випускається, і зниження ресурсомісткості на основі технологічного переозброєння, зміна постачальників
Другий розділ курсової включає аналіз фінансової діяльності ПАТ «Укртелеком». Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком" - сучасне підприємство з розвиненою і унікальною інфраструктурою, що надає всі види телекомунікаційних послуг на всій території України, у тому числі послуги мобільного зв'язку стандарту 3G. ПАТ “Укртелеком" є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку та Інтернет - провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет. В умовах постійного зменшення доходів від традиційної телефонії компанія зробила ставку на розвиток Інтернет - технологій та мобільного зв'язку нового стандарту. Кількість клієнтів послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет “ОГО! “ перевищила півмільйона.
Як найпотужніший оператор фіксованого зв'язку в Україні, Укртелеком приділяє особливу увагу обслуговуванню соціально незахищених верств населення країни і є практично єдиним в Україні оператором, який надає соціально важливі послуги, такі як сільський телефонний зв'язок, проводові радіомовлення, послуги таксофонного зв'язку.
При виконанні данної курсової роботи була поставлена ціль розробки рекомендацій щодо покращення діяльності ПАТ "Укртелеком", що й було зроблено в розділі 3.
В данному розділі було розроблено такі основні рекомендації: - потрібно забезпечити конкурентоспроможність пiдприємства на ринку телекомунiкацiйних послуг;
-визначити приорiтетні напрями iнвестування;
-забезпечити збалансованість у функцiонуваннi всiх ланок пiдприємства;
-модернiзувати мережу зв'язку;
-вкладати гроші в інноваційні дослідження та розробки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення