Курсова робота «Кредитні відносини банків із суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм», 2013 рік

З предмету Банківська справа · додано 19.03.2013 23:12 · від ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні основи кредитних відносин банків із суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм. 5.1.1. Суть, принципи та функції кредиту, його роль в економіці. 5 1.2. Форми та види банківського кредиту. 9 1.3. Організація кредитної роботи в комерційному банку. 11 Розділ 2. Дослідження кредитних взаємовідносин АТ «УКРСИББАНК» із суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм. 14.2.1. Організаційно-економічна характеристика АТ «УКРСИББАНКУ» 14 2.2. Аналіз кредитних відносин АТ «УКРСИББАНК» із позичальниками. 18.2.3. Напрямки вдосконалення кредитних відносин АТ «УКРСИББАНК» із позичальниками. 24. Розділ 3. Проблеми та перспективи вдосконалення кредитних взаємовідносин комерційного банку з суб’єктами господарювання. 26.3.1. Проблеми кредитування суб'єктів господарської діяльності у вітчизняній економіці. 26.3.2. Перспективи вдосконалення взаємодії суб’єктів кредитних відносин в процесі кредитування. 30. Висновок. 38 Список використаних джерел. 40 Додатки. 43

Висновок

1. Сучасні умови еволюції економічних процесів у суспільстві спонукають до вирішення питань стабілізації у розвитку виробничого сектору економіки та фінансової системи країни, що, в свою чергу, потребує істотних змін в регулюванні економіки, передусім раціонального розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів. Оскільки основною складовою сфери фінансів України є банківська система, її ланки безпосередньо впливають на принципи та механізми перерозподілу грошових ресурсів суспільства. Однак недосконалість результатів участі банківських інститутів у процесі економічних перетворень потребує значних змін у законодавчо-нормативному регулюванні взаємовідносин банківської сфери з іншими сферами фінансової системи, з різними галузями економіки.
2. Кредит відіграє важливу роль в економіці України, особливо у період становлення в ній ринкової інфраструктури та здійснення структурної перебудови економіки. Він сприяє прискоренню роздержавлення власності, допомагає швидшому перерозподілу грошових коштів, що дає можливість у стислі строки здійснити переорієнтацію виробництва й оздоровити економіку. Зміни ролі кредиту в немалій степені пов'язані з розширенням сфери кредитних відносин з розвитком методів кредитування і управління кредитом.
Дослідження впливу кредитних відносин на розвиток підприємницької діяльності в ринкових умовах здійснювалися в роботах вітчизняних вчених, однак існує низка проблем, пов’язаних з фінансуванням підприємництва, реалізацією його взаємодії з кредитною системою, які залишаються недостатньо вивченими та вимагають докладного дослідження.
3. Розкриваючи тему курсової роботи, було досліджено теоретичні і практичні аспекти організації кредитних відносин АТ УКРСИББАНКУ із суб’єктами господарювання різних форм власності, що дає підстави стверджувати:
 АТ «УКРСИББАНК» кредитує позичальників переважно на короткотерміновий період. Інвестиційна складова в кредитному портфелі Банку складає біля 6%.
 суб'єктами кредитних відносин є переважно юридичні особи, обсяги кредитів фізичним особам, в тому числі підприємцям не перевищує 5% від загальної суми виданих кредитів, тому особливу увагу слід приділити розвитку споживчого кредитування, надання позичок на придбання товарів та інше.
 за останній період УКРСИББАНК віддавав перевагу в кредитуванні підприємств промисловості та торгівлі. Частка цих галузей у загальному обсязі позик становить 40,1% і 36,6%. Пріоритети в кредитуванні торгівлі пояснюються швидкістю обороту капіталу, кредитування в промисловості пояснюється, як мінімум, двома групами причин: по-перше, кредитування державних промислових та сільськогосподарських підприємств відбувається під гарантію уряду і, по-друге, підтримкою власних товаровиробників, продукція яких користується ринковим попитом.
 з метою скорочення в обігу та збільшення на цій підставі обсягів кредитування УкрСиббанком, а також із метою подолання кризи платежів потрібно розвивати переоблік Національним банком України векселів своїх клієнтів Банку здійснювати операції авалю векселів; запровадити ліцензування Національним банком України емісії векселів комерційними банками.
4.Розвиток кредитних відносин банку із позичальниками – це питання не тільки економічне, а й політичне і соціальне. Крім необхідної економічної і політичної стабілізації; воно потребує також модернізації форм і методів кредитування, вдосконалення процентної політики та умов надання і погашення кредитів, використання досвіду закордонних країн з ринковою економікою. Кредит – це міцний механізм економічного управління розвитку економіки кожного суб'єкта кредитування і держави в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення