Курсова робота «Структура і роль ринків капіталу», 2010 рік

З предмету Політична економіка · додано 15.03.2013 16:08 · від ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи функціонування ринків капіталу. 1.1. Сутність міжнародного руху капіталу. 1.2. Особливості становлення міжнародного ринку капіталів. 1.3. Ринок капіталів, його структура та інфраструктура. Розділ 2. Аналіз діяльності ринку капіталу в Україні. 2.1. Сучасний стан ринку капіталу в Україні. 2.2. Фактори розвитку ринку капіталу у перехідній економічній системі України. Розділ 3. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку капіталу. 3.1. Сучасний стан міжнародного ринку капіталу та принципи інтеграції України до нього. 3.2. Розвиток ринку фінансового капіталу в умовах глобалізації. Висновки. Список використаних джерел.

Висновок

1. У закритій економічній системі джерелом капіталу є виключно внутрішні заощадження. За умови підключення національної економіки до системи світогосподарських зв’язків іноземні капітали, одночасно з внутрішніми, виступають легітимною складовою національного інвестиційного середовища. Специфіка міжнародного руху капіталу полягає в тому, що передача права власності на інвестиційний товар чи надання економічних послуг відбувається між резидентами різних країн.
2. Міжнародний рух капіталу для сучасного світового господарства є найважливішою формою міжнародних економічних відносин. Суб’єкти світового господарства сьогодні тісно пов’язані між собою не тільки опосередковано – через обмін товарами, але й прямо – через капітал.Темпи зростання експорту капіталу випереджають темпи зростання ВВП та товарного експорту. За чверть століття (з середини 60-х років) закордонні капіталовкладення зросли в 4 рази, на початку 80-х років їх сума оцінювалась на рівні 450 млрд. дол. США. А на сьогоднішній день – близько 3 трлн. дол. США.Міжнародний рух капіталу означає переміщення його за кордон з метою одержання підприємницького прибутку чи відсотків на капітал.
На відміну від міжнародної торгівлі, коли за кордон переноситься акт реалізації прибутку, що вже міститься в товарі, який експортується, міжнародний рух капіталу означає переміщення за кордон процесу створення прибутку.
3. У розвитку світового господарства міжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. У той же час він може приводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платіжну спроможність позичальників за рахунок сплати величезних процентів за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання.
4. Проблема української економіки полягає у відсутності механізму взаємодії її мікро- та макрорівнів. Висновок про доцільність активного розгортання в країні процесу капіталоутворення базується на наступних тенденціях, які відображають можливості ініціації цього процесу на основі формування сучасного фінансового капіталу в українській економіці:
 посилення концентрації національного фінансового капіталу шляхом укрупнення фінансових інститутів за рахунок консолідації банківського та небанківського (страхового) капіталів;
 зростання масштабів транскордонного фінансування українського бізнесу з використанням боргового механізму як на зовнішніх так і на національних фондових ринках;
 зміна управлінської парадигми розвитку українських компаній (нові організаційні, структурні та мотиваційні пріоритети) в контексті становлення нових бізнес-моделей (аутсорсінг, корпоративне управління, управління на основі вартості) та формування взаємодіючих механізмів (організаційних та інструментальних) в рамках інститутів реального та фінансового секторів національної економіки;
 реалізація стратегічних пріоритетів на основі державної інвестиційно-інноваційної політики повинна забезпечуватися надійною інституційною системою, в першу чергу, на основі стабільності та невідворотності дії економічного та законодавчо-правового механізму. А це вимагає не лише реформування системи державного асигнування, а й зміни стратегії управління, яка буде орієнтована на довгострокові інвестиції і результати.

Коментар модератора

43 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення