Дипломна робота «Оцінка впливу техніко-економічних та організаційних новацій», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.05.2007 16:06 · від wq756 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи оцінки впливу техніко-економічних та організаційних новацій на кінцеві результати діяльності виробничого підрозділу 1.1. Сутність та роль науково-технічної політики в процесі підвищення ефективності виробництва 7 1.2. Методологія аналізу та оцінки впливу техніко-економічних та організаційних новацій на кінцеві результати діяльності виробничого підрозділу 13 1.3. Сучасні тенденції впровадження інноваційних процесів у виробництво 30 Розділ 2. Комплексний аналіз техніко-економічного та організаційного рівня виробництва в мартенівському цеху ВАТ “Криворіжсталь” 2.1. Характеристика основних тенденцій фінансово-економічного розвитку ВАТ “Криворіжсталь” 37 2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності мартенівського цеху 46 2.3. Якісний та кількісний аналіз організаційно-технічного розвитку мартенівського цеху 54 Розділ 3. Планування підвищення ефективності роботи мартенівського цеху ВАТ “Криворіжсталь” за рахунок впровадження техніко-економічних та організаційних новацій 3.1. Підвищення ефективності діяльності мартенівського цеху за рахунок впровадження техніко-економічних та організаційних новацій 67 3.2. Ресурсне та організаційне обґрунтування розроблених пропозицій щодо впровадження техніко-економічних та організаційних новацій у виробництво 77 3.3. Планування основних техніко-економічних показників з урахуванням реалізації запропонованих заходів 87 Висновки 93 Список використаних джерел 95 Додатки 97

Висновок

Стійкість і стабільність виробничо-господарської діяльності підприємства забезпечується конкурентноздатністю продукції та ефективністю господарювання.

Успіх будь-якого підприємства визначається можливістю виведення на ринок її нових продуктів. В умовах мінливих смаків споживачів, неперервного технічного прогресу і тиску конкурентів компанії не повинні задовольнятися успішним збутом виготовлених продуктів: необхідно постійно створювати нові продукти і підтримувати інноваційний клімат на підприємстві. Підвищення ефективності діяльності підприємства ґрунтується на досягненнях науки і техніки, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Базою дослідження є мартенівський цех ВАТ “Криворіжсталь”. Аналіз основних техніко-економічних показників показав, що організаційно-технічний рівень цеху є середнім і для його підвищення необхідно оновити технічну базу та покращити умови праці, збільшити рівень механізації праці, економити витрати на виробництво, удосконалити технологічний процес.

З метою підвищення організаційно-технічного рівня мною запропоновані заходи, спрямовані на підвищення удосконалення технічного рівня виробництва, удосконалення технологічного процесу, підвищення рівня організації виробництва, покращення умов праці. Для удосконалення технічної бази пропонується заміна системи регулювання електродвигунів основного технологічного обладнання, шляхом встановлення перетворювачів частоти струму та встановлення перетворювача частоти струму на шламових насосах. Для удосконалення технологічного процесу пропонується використання в технології виплавки сталі замість дорогого чушкового чавуну, який використовується в якості розкислювача, уживані чугунні ізложниці, заміна дорогого чушкового алюмінію, який використовується в якості розкислювача, на титано-алюмініві брикети, виготовлені з відходів виробництва, виплавка нової марки арматурної сталі підвищеної міцності, не потребуючої значних витрат на коштовні сировинні матеріали. З метою підвищення рівня організації виробництва пропонується скорочення рівня ручної праці за рахунок підвищення рівня автоматизації виробництва, здійснення цього можливо з впровадженням автоматизованої системи обліку та витрат розкислювачів. З метою покращення умов праці пропонується встановлення захисних екранів та системи кондиціонування повітря в пультах керування печами та в кабінах кранів та завалювальних машин, встановлення автоматизованої системи регулювання на вікнах та воротах цеху, підведення трубопроводу води в завалювальні вікна печей.

Впровадження техніко-економічних та організаційних новацій дозволить знизити собівартість продукції на 0,78%, скоротити чисельність персоналу цеху на 2,57%, збільшити рівень механізації праці на 1,26%, зменшити рівень механізовано-ручної праці на 0,94%, скоротити рівень ручної праці на 0,33% та збільшити рівень автоматизації на 0,43%. В результаті цього відбудеться зростання продуктивності праці на 1,03%, та зменшення річного фонду оплати праці на 1,15%. Встановлення нового обладнання дозволить збільшити середньорічну вартість основних виробничих фондів на 1,01% та сприятиме збільшенню фондоозброєності праці на 3,29%. Економія електроенергії від запропонованих заходів та зменшення чисельності персоналу в зміну спричинило збільшення енергоозброєності працівників на 1,02%. Покращення умов праці від впровадження запропонованих заходів дозволить знизити вплив шкідливих факторів на робітників мартенівського цеху на 30% та знизити втрати робочого часу з причин хвороби на 70%.

Загальний економічний ефект від впровадження запропонованих заходів становитиме 21858480 грн.

Таким чином мету дипломної роботи можна вважати досягненою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення