Курсова робота «Особливості антикризового управління підприємством», 2012 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.03.2013 14:44 · від Artur · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи антикризового управління підприємством.5 1.1. Кризи на підприємстві, їх причини та наслідки.5 1.2. Поняття та суть антикризового управління підприємством.9 1.3. Завдання і принципи антикризового управління підприємством.16 Розділ 2. Аналіз процесу антикризового управління підприємством (на прикладі ТзОВ «Олмар»). 20 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства (на прикладі ТзОВ «Олмар»).20 2.2. Аналіз ймовірності банкрутства ТзОВ «Олмар».26 Розділ 3. Шляхи удосконалення антикризового управління підприємством.35 3.1. Контролінг як складова антикризового управління. 35 3.2. Зарубіжний досвід антикризового управління та його впровадження в Україні.39 Висновки.43 Додатки.45 Список використаних джерел.49

Висновок

Питанню сутності антикризового управління присвячено значну кількість досліджень та праць, як результат – сутність даного терміну у різних дослідженнях може суттєво відрізнятись, акцентуючи увагу на його різних аспектах. В той же час, хоча антикризове управління має певні базові, ключові засади, залежно від сфери застосування, воно може набувати певних специфічних особливостей, що є вкрай необхідним для більшої ефективності процесу антикризового управління та важливим при їх практичному застосуванні у відповідній сфері.
Сутність антикризового управління виражається в його характерних ознаках, які спрямовані на передбачення і ліквідацію ризикових управлінських рішень. Йдеться, насамперед, про можливість прогнозування і планування кризових ситуацій, регулювання наявних криз через використання специфічних підходів менеджменту. Саме тому, у широкому розумінні, антикризове управління розглядається як управління, у якому поставлено передбачення небезпеки кризи, аналіз його симптомів, а також заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання факторів для його подальшого розвитку.
Дане дослідження дає змогу зробити такі висновки:
1. Функціонування вітчизняних підприємств має свої особливості, які необхідно враховувати при побудові системи антикризового управління.
2. Кризи підприємства – явище закономірне. Їх виникнення може спричинятися як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Можливість виникнення кризи необхідно враховувати при управлінні підприємством.
3. Антикризове управління підприємством являє собою систему управління підприємством, що має комплексний характер і спрямована на запобігання та усунення несприятливих для його діяльності явищ. Це здійснюється за допомогою розробки та реалізації на підприємстві спеціальних заходів, які мають стратегічний характер і дають змогу усунути тимчасові перешкоди, зберегти та зміцнити ринкові позиції.
4. Антикризове управління підприємством повинно включати такі основні заходи: діагностика поточного стану підприємства, аналіз його фінансової спроможності й виробничого потенціалу, можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства, розробка стратегічного плану антикризового управління, створення системи антикризового управління фінансовими ресурсами, а також ефективної системи маркетингового управління, вибір прибуткової продукції та її виробництво, створення ефективної автоматизованої інформаційної системи антикризового управління підприємством.
5. Одними з найважливіших задач антикризового управління є діагностика підприємства та оцінка його поточного стану. Від адекватності та своєчасності проведення останніх залежить ефективність антикризового управління підприємством у цілому.
6. Антикризове управління підприємством має проводитись за проблемними напрямами діяльності підприємства, водночас ефективні рішення за цими напрямами повинні узгоджуватись із загальною стратегією антикризового управління підприємством для досягнення оптимального результату.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення