Курсова робота «Історіографія вітчизняного документознавства», 2010 рік

З предмету Документознавство, діловодство · додано 12.03.2013 19:39 · від Юля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ I. Становлення та еволюція документознавства в Україні.6 1.1. Формування вітчизняних документознавчих шкіл.6 1.2. Вклад вітчизнаних документознавців у дослідження документологічних проблем та викладання документознавства.17 Розділ ІІ. Перспективні напрямки документологічних досліджень в Україні.27 2.1. Розвиток та зміна парадигми документологічних досліджень.27 2.2. Теоретично-методологічні дослідження перспективні напрямки.32 Висновки.37 Список використаної літератури.39

Висновок

Таким чином, особливістю побутування українського документознавства наприкінці XX - на початку ХХІ ст. стала дискусія між прихильниками традиційного й альтернативного/нетрадиційного/загального докужентознавства. Аналізуючи її значення для розвитку документознавства С.Г.Кулешов вважає, що якби ситуація довкола цього мала діалогічний характер, то довелося б уникнути однобічної інтерпретації змісту документознавства, а також оперування такими методологічними підходами, що зорієнтовані винятково на аналітико-синтетичне опрацювання документів із позицій бібліотечно-бібліографічної та науково-інформаційної діяльності. Коментуючи протистояння прихильників класичного документознавства і документології, висловимо сміливе твердження про співучасть одних і інших в їх конституюванні і розвиткові.
Відтак, незгода М.С.Слободяника, С.Г.Кулешова, Г.М.Швецової-Водки, Н.М.Кушнаренко у питаннях змісту документознавства й перспектив його розвитку виступає моментом єднання щонайменше на рівні обговорення спільних проблем. Висловимо ще одне міркування. Якщо представники традиційного документознавства поки що сприймають документологію як академічне явище, то самі провідники його нової версії здебільшого мислять категорією практики роботи з документами, що й засвідчує їх орієнтація на знаходження підтверджень власних ідей серед практичної сфери функціонування інформаційних, бібліотечно-бібліографічних наук, діловодства тощо. Вочевидь, їх дискусія має продукуючий характер і є необхідною умовою всебічного розвитку наук документально-комунікаційного циклу.
Осмислюючи спостереження над основними тенденціями еволюції науки останніх двох десятиріч, очевидним є прагнення розмежувати значення змісту спеціальних і загальних відгалужень документознавства за рахунок окреслення об'єктно-предметної сфери досліджень, значення змісту, напрямів, завдань і методології побудувати оптимальну модель їх співіснування і взаємозбагачення. Різні вектори розвитку загального і спеціального документознавства продукують відмінну проблематику досліджень.
Назагал перспективними залишаються дослідження генези документа, еволюції його форми і змісту, історичних умов створення та побутування документів; вивчення документації як інформаційного ресурсу суспільства, явища культури, елемента соціальної пам'яті, «життєвого циклу документів», природи функційності документа; вирішення термінологічних, класифікаційних питань, співвідношення варіантів розвитку традиційної й електронної документації, вироблення раціональних методик її створення та забезпечення функціонування.
Активізація спільних зусиль істориків, документознавців, архівістів, джерело-, книго- і бібліотекознавців, представників інших наук документально-комунікаційного циклу сприятиме успішному їх розв'язанню, забезпечить позитивну перспективу розвитку науки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?