Курсова робота «Фінансова діяльність товарної біржі», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.03.2013 11:17 · від ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування товарних бірж. 5 1.1. Поняття товарної біржі та її структура. 5 1.2. Завдання і функції товарної біржі та її підрозділів. 11 1.3. Історія діяльності товарних бірж в Україні. 13 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності товарних бірж України. 18 2.1. Біржові операції та їх особливості. 18 2.2. Особливості діяльності товарних бірж в Україні на сучасному етапі. 23.2.3. Порівняльний аналіз фінансової діяльності національних та міжнародних товарних бірж. 29. Розділ 3. Зарубіжний досвід фінансової діяльності товарних бірж та його використання в Україні. 35.3.1. Зарубіжний досвід функціонування товарних бірж. 35 3.2. Основні перспективи розвитку товарних бірж України. 41 Висновки. 48 Список використаних джерел. 50 Додатки

Висновок

Отже, аналізуючи вищевикладений матеріал, можна зробити наступні висновки.
У сучасній економічній літературі товарна біржа розглядається, по-перше, як економічна категорія, що відображає складову частину ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгівлі товарами з визначеними характеристиками: масовість, стандартності, взаємозамінність. По-друге, це господарське об’єднання (суспільство) продавців, покупців і торговців-посередників з метою створення умов для торгівлі, полегшення, прискорення і здешевлення торгових угод і операцій. Такі об’єднання організовуються для поліпшення торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обороту капіталу.
Члени біржі виграють не від її функціонування, а від своєї участі в торгах. Члени товарної біржі, якими можуть бути як посередницькі (брокерські, торгові і т.п.), виробничі фірми, так і банківські установи, інвестиційні компанії, окремі громадяни, відповідно до встановлених біржових правил укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, що складається безпосередньо в ході торгівлі в залежності від співвідношення попиту і їхньої пропозиції. Це свідчить про те, що біржа являє собою особливий ціноутворюючий механізм. У вільному ціноутворенні також укладається мета біржі.
Особливостями українських бірж є в порівнянні з західними малий статутний капітал і універсальність, низький рівень спеціалізації. Формування товарних бірж в Україні створить умови для концентрації у визначених місцях великої кількості товарів, що буде сприяти утворенню ціни рівноваги, усуненню дефіциту і затоварення.
Переважне число товарних бірж на Україні є універсальні (75% їх кількості). Багато товарних бірж України об’єднані в різні біржові союзи. Найбільш представницькими з них є Конгрес бірж, Біржовий союз, Міжбіржовий синдикат «Метал України», міжбіржова картель «Дніпро». За даними експертів обсяг біржової торгівлі на Україні в останні роки становить до 10 млн. грн. за рік.
На сучасному етапі світову біржову торгівлю представляють 50 торгових бірж. (Слід відмітити, що в це число не входить жодна з бірж СНГ, так як вони не відповідають міжнародним стандартам). Обсяг укладених на них угод перевищує нині 10 трил. долл. (в це число входять угоди на реальний товар, ф’ючерсні і опціонні). Основний обсяг біржової торгівлі товарами або контрактами на них, приходиться на США: 80-85% від загального обсягу світової біржової торгівлі.
Отже, у процесі розвитку біржової торгівлі, відповідно до світового досвіду та національних особливостей України, подальший розвиток біржового ринку повинен відбуватися у напрямку створення Єдиної біржової системи в Україні, для чого необхідно:
1. Оптимізувати кількість бірж.
2. Забезпечити ефективне регулювання біржової діяльності шляхом створення Комісії з біржового товарного ринку України та розрахунково –клірингових установ.
3. Покращити систему моніторингу кон’юнктури біржового ринку, висвітлювати котирування не лише фактичних біржових цін, а й прогноз на наступні місяці.
4. Розробити і запровадити систему економічних заходів, спрямованих на стимулювання виробників до реалізації сільськогосподарської продукції через прозорі процедури біржового ринку.
До цього часу товарні біржі в Україні не посіли належного місця, як того вимагають нові економічні умови, що викликає необхідність переосмислення їх сутності та призначення, розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо формування ефективного біржового механізму, сприятливих організаційних і правових умов їх функціонування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали