Курсова робота «АПК Подільського регіону», 2010 рік

З предмету РПС · додано 10.03.2013 11:14 · від ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Роль агропромислового комплексу в народному господарстві та його структура. 1.1. Поняття та структура агропромислового комплексу України. 1.2. Стан рослинництва в Україні. 1.3. Тваринництво як складова АПК України. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Характеристика АПК Подільського економічного району. 2.1. Характеристика природно – ресурсного потенціалу та структури АПК Подільського економічного району. 2.2. Рослинництво в Подільському економічному районі. 2.3. Особливості функціонування інших галузей АПК у районі. Висновки до розділу 2. Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку АПК Подільського економічного району. 3.1. Проблеми розвитку АПК Подільського району. 3.2. Перспективи розвитку АПК Подільського району. Висновки до розділу 3. Загальні висновки. Список використаних джерел. Додатки. Додаток А Посівні площі основних сільськогосподарських культур в Україні за 1990 – 2009 роки. Додаток Б Виробництво основних сільськогосподарських культур в Україні у 1990 – 2009 роках. Додаток В. Поголів’я худоби та птиці в Україні за 1990 – 2009 роки. Додаток Д. Виробництво продукції рослинництва в Подільському економічному районі у 2006 – 2009 роках. Додаток Е Виробництво продукції тваринництва в Подільському економічному районі у 2006 – 2009 роках.

Висновок

У галузевій структурі АПК України провідне місце займає сільське господарство. Саме в аграрному секторі зайнято майже 70% працівників середнього віку та виробляється більше 65% продукції АПК. За характером продукції сільське господарство відноситься до ІІ підрозділу суспільного виробництва предметів споживання. Основним предметом праці є земля. Сільське господарство поширене на всій території України, його розвиток визначає високий рівень господарського освоєння земель України.
АПК розвинутих країн Заходу включає від 20 до 30% всього працездатного населення, його кінцева продукція — це результат взаємодії галузей усіх трьох сфер міжгалузевої кооперації. Роль первинної виробничої ланки в сільському господарстві цих країн поступово переходить від фермерських і селянських господарств до крупних капіталістичних ферм, аграрно-промислових об'єднань та агрокорпорацій. Набуває поширення також кооперація фермерських господарств, які об’єднуються у збутові, споживчі, кредитні спілки. кооперативи для забезпечення виробничих послуг, спільного використання та ремонту техніки та ін.
Оскільки окремим фермам і навіть сільськогосподарським коопераціям придбати всю необхідну техніку неможливо, а часто й економічно невигідно, в розвинутих країнах світу набуло поширення сервісне інженерно-економічне забезпечення з боку технічних центрів крупних машинобудівних фірм, дилерських підприємств (які є економічно або юридичне незалежними). Так, до послуг дилерських підприємств у США, Канаді, Великобританії та інших країнах вдаються від 70 до 90% фірм — виробників сільськогосподарської продукції.
В аграрно-промисловому комплексі розвинутих країн світу практикується продаж фермерам машинобудівними фірмами техніки у кредит і постачання фермерами сільськогосподарської продукції у магазини.
Враховуючи це, при виробленні та реалізації аграрної політики в Україні помилково робили ставку лише на створення фермерських господарств, на домінування приватної власності. Адже аграрно-промислові об’єднання (як основна форма економічних зв’язків в АПК) здійснюють спеціальний випуск продукції рослинництва і тваринництва, займаються її первинною обробкою і зберіганням, вступають у виробничу кооперацію з постачальниками промислової продукції для сільського господарства.
Держава активно регулює діяльність АПК через механізм цін, оподаткування, кредитну політику, надання субсидій для сільського господарства, шляхом заохочення експорту сільськогосподарської продукції та ін.
У цілому, до основних проблем розвитку АПК України і Подільського економічного району зокрема, можна віднести:
 впровадження багатоукладної системи власності;
 застосування ефективних систем землекористовування;
 впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур;
 розвиток вітчизняного виробництва сучасних сільськогосподарських машин, зокрема, засобів малої механізації;
 розширення виробництва добрив, гербіцидів тощо;
 запровадження комплексних агрохімічних та лісових меліорацій;
 розвиток виробничої та соціальної інфраструктури для підйому сільської місцевості;
 державна підтримка АПК через переорієнтацію кредитно-фінансової, податкової і цінової політики на підтримку сільськогосподарського виробника.

Коментар модератора

42 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Норми фінансових показників для АПК та їх граничні параметри — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.