Курсова робота «Бюджетний дефіцит», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 06.03.2013 15:34 · від Rudolser · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Суть бюджетного дефіциту, його форми та роль у світовій економіці.5 1.1. Суть дефіциту бюджету.5 1.2. Причини виникнення.9 1.3. Зарубіжний досвід управління дефіцитом державного бюджету.14 Розділ 2. Методи державного регулювання та стримування бюджетного дефіциту.18 2.1. Динаміка Бюджетного дефіциту в Україні.18 2.2. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету.21 2.3. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація.29 Розділ 3. Напрямки подолання дефіциту бюджету в україні.39 3.1. Аналіз державної політики в сфері подолання бюджетного дефіциту.39 3.2. Шляхи вдосконалення політики держави в сфері подолання бюджетного дефіциту. 42 Висновки.57 Список виконаної літературари. 59 Додатки.61

Висновок

Дослідження бюджетного дефіциту та його регулювання в перехідній економіці України дозволило зробити наступні висновки.
Бюджет і його дефіцит відображають всю складність економічних відносин при формуванні ринкової моделі економіки, що потребує зростання контролюючої, стимулюючої та організаційної функцій бюджетної та податкової політики держави. Таким чином в роботі:
1. Зроблено теоретичне обґрунтування бюджетного дефіциту як показника незбалансованості доходів і видатків, розкрито його взаємозв’язок з макро- і мікропоказниками економічного і соціального розвитку, обсягом валового внутрішнього продукту, прибутку та висвітлено їх вплив на формування бюджетів всіх рівнів.
2. Доведено необхідність державного планування бюджету та його дефіциту, регулювання доходів, видатків і дефіциту державного та місцевих бюджетів на основі запропонованих методів регулювання.
3. Обґрунтовано шляхи удосконалення процесу формування бюджетів та їх дефіциту, зокрема:
• запровадження жорсткого контролю за раціональним і ефективним використанням коштів бюджетів усіх рівнів;
• відмову від практики залучення для покриття дефіциту бюджету кредитів Національного банку;
• покриття дефіциту бюджету за рахунок широкого залучення коштів від розміщення державних цінних паперів;
• запровадження виваженої податкової політики за рахунок впровадження системи оподаткування, яка базується на зменшенні кількості податків і введенні єдиного податку на основні фонди підприємств усіх форм власності;
• зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і забезпечення його фінансової незалежності за рахунок встановлення стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків залежно від економічного розвитку регіонів;
4. Обґрунтовано необхідність вдосконалення методів погашення дефіциту бюджету, а саме: запозичень, скорочення видатків, емісійного, податкового, інвестиційного, інфляційного.
5. Запропоновано систему показників оцінки рівня бюджетного дефіциту, що надає змогу чітко визначити перевищення видатків над доходами і відповідно відслідкувати збільшення або зменшення бюджетного дефіциту та виявити чинники, які впливають на його зростання.
Планування і прогнозування бюджетного дефіциту повинно базуватись на розрахунках показників виконання планів надходження доходів, їх по елементному аналізі та передбачати зміни їх надходження у поточному та найближчому періоді.
Розробка моделей взаємозв’язку бюджетного дефіциту і економічного зростання дозволяє поліпшити якість фінансового прогнозування доходів і видатків державного і місцевих бюджетів та їх дефіциту, без чого неможливо здійснювати обґрунтовану економічну політику.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?