Курсова робота «Форми і системи оплати праці та їх вдосконалення», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.03.2013 15:32 · від Rudolser · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення заробітної плати 1.1. Сутність, функції та принципи заробітної плати.5 1.2. Форми і системи оплати праці. 8 1.3. Державне регулювання механізму оплати праці.12 Розділ 2. Особливості сучасних систем винагороди працівників 2.1. Актуальні проблеми організації оплати праці в Україні.16 2.2. Зарубіжний досвід оплати праці.18 2.3. Основні напрямки поліпшення організації оплати праці.21 Розділ 3. Аналіз фінансового стану підприємства та особливостей оплатои праці на підприємстві 3.1. Характеристика підприємства ВАТ «Малинський каменедробильний завод».24 3.2. Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства «МКДЗ».26 3.3. Особливості організації оплати праці на підприємстві «МКДЗ» на прикладі одного з працівників.30 Висновок.32 Список літератури.34 Додатки.36

Висновок

Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили. Вона стає дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва.
Сьогодні українське законодавство приділяє значну увагу питанням організації оплати праці. При цьому заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або уповноважена ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником економічного господарювання.
Тому необхідно забезпечувати підйом економіки, і, на думку спеціалістів в галузі матеріального стимулювання, підприємствам (фірмам) слід починати роботу з формування філософії побудови механізму оплати праці і виплат винагород за підсумками роботи, а також визначення місця та ролі матеріальних винагород в загальній системі стимулювання трудової активності.
Оплата праці є основним елементом виробничих витрат. Вона забезпечує відшкодування витрат живої праці, котра створює додатковий продукт – основу розширеного виробництва.
Отже, в процесі дослідження ми дійшли висновку, що заробітна плата посідає чільне місце в системі мотивації працівників до ефективної праці. Для досягнення максимального стимулюючого ефекту оплати праці на підприємстві необхідно відпрацювати організаційно-економічний механізм побудови системи оплати праці на засадах прямої залежності винагороди від ефективності праці, використовуючи при цьому інноваційні технології. Удосконалення організації оплати праці в контексті формування ефективної заробітної плати сприятиме підвищенню якості робочої сили та її мотивації до ефективної праці.
В економіці України в сучасній організації оплати праці існує багато проблем, які необхідно вирішувати як на рівні підприємств, так і на рівні держави з метою покращення соціально-економічного розвитку, підвищення рівня життя та зростання добробуту людей.

Коментар модератора

робота не містить розрахунків, однак є повнотекстовою із посиланнями на літературу, в додатку присутні первинні документи по нарахуванню заробітної плати

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення