Курсова робота «Нафтова, нафтопереробна та газова промисловість в україні. Основні проблеми та перспективи розвитку», 2010 рік

З предмету РПС · додано 06.03.2013 00:28 · від amg · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Загальна характеристика нафтової, нафтопереробної та газової промисловості україни. 1.1. Загальна характеристика нафтової та газової промисловості України 1.2. Основні принципи і фактори розміщення підприємств нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України 1.3. Взаємозв’язки нафтової, нафтопереробної та газової промисловості з іншими галузями Розділ іі. Передумови розвитку та сучасний стан нафтової, нафтопереробної та газової промисловості україни 2.1. Природні передумови розвитку нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України 2.2. Соціально-економічні передумови розвитку нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України 2.3. Аналіз сучасного стану нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України Розділ ііі. Основні проблеми та перспективи розвитку нафтової, нафтопереробної та газової промисловості україни та шляхи її вирішення. 3.1. Проблеми розвитку нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України та причини їх виникнення 3.2. Перспективи розвитку нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Сьогодні Україна має різноманітні галузі промисловості. Одну з головних позицій займає нафтова, нафтопереробна та газова промисловість України. Нафтовидобувна промисловість орієнтується на нафтові родовища суходолу і континентального шельфу. Нафтопереробна промисловість розміщується поблизу нафтопромислів, у портах ввозу сирої нафти або на трасах магістральних нафтопроводів. Газова промисловість розвивається на базі газових родовищ.
На розміщення підприємств нафтової, нафтопереробної та газової промисловості впливає ряд факторів, головними з яких є сировинний та споживчий. Також мають вплив транспортний, демографічний, екологічний фактори та фактор НТП.
Існування та розвиток однієї галузі промисловості є неможливий без взаємодії з іншими, тому нафтова, нафтопереробна та газова промисловість взаємодіє з такими галузями, як наприклад з хімічною, нафтохімічною, комунально-побутовим господарством, промисловістю органічного синтезу, сільським господарством та машинобудуванням.
Протягом останніх десятиліть відбувається велике виснаження і деградація нафтогазових родовищ, значно погіршується геологічні, технічні та економічні умови їх експлуатації. Як відомо запаси нафти й природного газу є обмеженими і вони не відновлюються.
В Україні розміщені і функціонують шість основних нафтопереробних заводів (НПЗ) — Кременчуцький, Лисичанський, Херсонський, Одеський, Дрогобицький, Надвірнянський. Відносно новими і надпотужними заводами є Кременчуцький та Лисичанський.
До основних проблем нафтогазової галузі можна віднести такі: ефективна диверсифікація газо- та нафтопостачання в Україні, скорочення загального видобування нафти і газу, розвиток і підтримання працездатності газо- та нафтотранспортної системи, необхідність загального скорочення споживання природного, створення сприятливого інвестиційного клімату в галузі, неповна завантаженість вітчизняних нафтопереробних заводів, криза неплатежів, особливо в газовому секторі, екологічна ситуація.
Для розв’язання даних проблем у нафтовидобувній промисловості країни необхідно різко збільшити обсяги експлуатаційного буріння на діючих родовищах, значно прискорити освоєння нових родовищ, які передбачається відкрити в процесі геологорозвідувальних робіт, ущільнити мережу свердловин, а також впровадити комплекс методів щодо поліпшення стану заводнення та нових методів нафтовіддачі.
Перспективи розвитку газової промисловості України пов’язані з розширенням геолого-пошукових робіт, збільшенням обсягів пошукового буріння та прискоренням промислового освоєння відкритих родовищ. Поряд з цим слід широко впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, зокрема новітніх технологій і техніки.
Пропозиції щодо вирішення проблеми в нафтопромисловому комплексі є наступні:
- організація видобутку, закупівлі, транспортування, переробки нафти і газу, забезпечення народного господарства і населення нафтопродуктами, природним і скрапленим газом; - організація будівництва об'єктів, виробництва й ремонту устаткування для підприємств і організацій нафтогазового комплексу; - проведення єдиної науково-технічної та інвестиційної політики, координація зовнішньоекономічної діяльності у нафтовій, газовій, нафтопереробній промисловості та нафтопродуктозабезпеченні, забезпечення ефективного використання надр і основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
- сприяння вирішенню питань соціально-економічного розвитку підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Комітету.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?