Курсова робота «Побудова та дослідження математичної моделі у MatLab», 2007 рік

З предмету Комп'ютери · додано 05.03.2013 21:07 · від Наталя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

РОЗДІЛ 1. Основні поняття моделювання 1.1. Підходи до моделювання систем 1.2. Властивості моделей 1.3. Класифікація моделей 1.4. Принципи побудови моделей 1.5. Технологія моделювання РОЗДІЛ 2. Принципи побудови математичних моделей 2.1. Основні етапи математичного моделювання 2.2. Опис об’єктів моделювання 2.3. Неперервно-детерміновані моделі (D-моделі) РОЗДІЛ 3. Постановка задачі 3.1. Побудова математичної моделі 3.2. Дослідження математичної моделі системи аналітичним способом 3.3. Дослідження математичної моделі системи чисельним методом Висновок Список використаних джерел

Висновок

Об’єктом моделювання даної курсової роботи є система електричних елементів, які утворюють пасивний фільтр який складається із двох резисторів та електричних ємностей.
У першому розділі роботи я здійснюю опис властивостей моделювань системи, принципів побудови моделей, та характеристику технології моделювання. Другий розділ курсової роботи включає в себе такі поняття як етапи математичного моделювання, а також у цій частині роботи я описую конкретний вид моделі - неперервно-детерміновані моделі (D-моделі). Третій розділ роботи включає в себе перелік завдань до курсової роботи, постановку задачі, хід обрахунків та програми в середовищі MatLab. У цьому розділі роботи я, за допомогою поданої схеми, знаходжу струм на виході, складаю рівняння математичної моделі і обчислюю відповідні коефіцієнти. В наступному пункті я здійснюю дослідження моделі системи. Метою дослідження математичної моделі аналітичним способом є отримання розв’язку моделі при заданому значенні вхідної величини. Для цього застосовуємо пряме і зворотне перетворенням Лапласа, за допомогою яких знаходимо комплексно-спряжені полюси. На основі даних та виведених формул складаємо в середовищі MatLab програму розв’язку моделі аналітичним способом та одержуємо графік зміни напруги на виході фільтра. Із графіка видно, що в системі присутній коливний процес, який швидко затухає внаслідок розсіювання енергії в навколишнє середовище. Таке розсіювання відбувається на активному опорі R2. У третьому пункті роботи я досліджую математичну модель системи чисельним методом, використовуючи при цьому програмне забезпечення Mathcad. На основі одержаних обрахунків я складаю відповідну програму в MatLab та одержую графік зміни вхідної величини у(t) в часі. Співставлення двох методів розв’язку моделі показує, що результати такого розв’язку співпадають.

Коментар модератора

44 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?