Курсова робота «Державна підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: фінансовий аспект», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 05.03.2013 20:51 · від Артем · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Засади організації державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 1.1. Економічні переваги малого та середнього бізнесу 1.2. Сутність і нормативно-правове забезпечення державної підтримки розвитку підприємництва в Україні 1.3. Основи організації державної підтримки малого та середнього бізнесу 1.4. Форми державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 2. Оцінка ефективності державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в Україні 2.1. Тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 2.2. Аналіз форм державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 2.3. Ефективність впливу держави на розвиток підприємництва 3. Проблеми державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення 3.1. Ключові сучасні проблеми державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 3.2. Шляхи вирішення виявлених проблем 3.3. Світовий досвід державної підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу Висновки Список використаної літератури

Висновок

Малий та середній бізнес давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення.
Державна підтримка бізнесу здійснюється на основі Закону України „Про підприємництво", в якому зазначається, що з метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва держава.
На думку багатьох фахівців, основними напрямками дальшого розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в найближчій перспективі є: формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого та середнього бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих і середніх підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва.
Форми державної підтримки можна визначити на трьох рівнях:
• фінансово-кредитному;
• інформаційно-консультаційному;
• законодавчому.
Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки розвинених країн є розвиток малого та середнього бізнесу. Малі підприємства цих країн є базисом економіки. Спеціалісти слушно стверджують, що без них не існуватимуть великі підприємства.
Малий та середній бізнес в Україні є провідною ланкою у розвитку економіки країни. Перш за все, зі статистичних даних видно, що він надає та створює значну кількість робочих місць. Також обсяг продукції, вироблений малим та середнім бізнесом, є найвищий. Це говорить про те, що розвиток малого та середнього бізнесу повинен бути одним із найголовніших завдань держави.
Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається надто складним. Відсутність системності породила багато дублюючих правових норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює як початок, так і здійснення підприємницької діяльності. Тому одним з напрямів підтримки є максимальне спрощення юридичних процедур у правовідносинах "держава - підприємець". Адміністрування підприємництва повинно займати якомога менше часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності. Створення законодавчої бази має на меті забезпечення належних умов для формування сприятливого правового середовища і є підставою для стабільного розвитку суб'єктів малого підприємництва.
Державна підтримка малого бізнесу є складовою державної політики, яка повинна не тільки створювати сприятливі умови для розширення сектору дрібних підприємств, а й безпосередньо підтримувати їх.
Відсутність сучасного досвіду цивілізованої підприємницької діяльності у підприємців — одна з основних причин фінансового краху більшості малих підприємств. Створення малого підприємства завжди пов’язане з величезним ризиком та переборенням опору, що неминуче виникає при народженні нового.
Вирішивши ці питання, та подолавши всі перешкоди за допомогою підтримки уряду мале та середнє підприємництво буде мате результат прискорення розвитку малого і середнього підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих і середніх підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері підприємництва.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?