Курсова робота «Управління місцевими бюджетами за программно-цільовими методами», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 02.03.2013 14:23 · від Сусанна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 5 Розділ і: програмно-цільовий метод в бюджетному Процесі та особливості його запровадження в україні.7 Розділ ii: аналіз управління місцевими бюджетами За програмно-цільовим методом. 18 2.1. Аналіз застосування програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів. 18 2.2. Аналіз застосування програмно-цільового методу на прикладі програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в Дніпропетровській області 2006 -2010 рр. 32 Розділ ііі. : проблеми та шляхи удосконалення програмно-цільового методу бюджетування на регіональному рівні. 40 Висновки. 46 Список використаної літератури. 49

Висновок

Бюджетна політика повинна стати послідовною і системною, спрямованою на підвищення результативності регіонального розвитку, з огляду на мету, завдання, цілі та пріоритети визначені у коротко-, середньо - та довгострокових програмах.
Не слід забувати, що бюджетні видатки спрямовуються на підтримку незахищених верств населення, а також можуть суттєво впливати на економічне зростання завдяки пріоритетному розвитку галузей, окремих сфер діяльності, вирівнюванню регіональних диспропорцій. Це пов'язано з тим, що держава застосовує різні важелі впливу на економічний розвиток:
-- надання субсидій організаціям та населенню;
-- здійснення державних інвестицій;
-- бюджетне фінансування окремих галузей;
-- міжгалузевий та територіальний розподіл фінансових ресурсів з метою раціонального розміщення виробничих сил та потужностей.
Дослідження соціально-економічного стану свідчить, що намагання спрогнозувати розвиток регіону шляхом складання регіональних та галузевих програм з найбільшим економічним ефектом вимагає і досить виваженого підходу до різноманітних соціальних видатків. Це пов'язано з тим, що розвинуті країни мають високі стандарти соціального забезпечення і відповідний рівень видатків місцевих та державного бюджетів на соціальні потреби.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів особливої актуальності набувають питання посилення важелів бюджетної політики, як інструмента підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Тобто необхідно спочатку провести аналіз результативності бюджетних програм, визначити напрямки, які потребують наукових досліджень, зокрема оптимізації системи управління бюджетними видатками, визначення їх структури, встановити ефективний контроль за використанням коштів.
Аналіз доводить, що формування бюджетної політики України відбувається в умовах складного соціально-економічної стану, який характеризується, з одного боку, бажанням підвищити конкурентоспроможність країни, стати рівноправним учасником світових економічних і фінансових відносин, а з другого – необхідністю підвищення досить низького рівня соціального забезпечення населення, що в свою чергу створює соціальне напруження в суспільстві. З огляду на перше завдання – його досягнення вимагає реалізації стратегії прискореного економічного зростання на якісно новому для країни технологічному рівні, друге – збільшення обсягу бюджетних видатків на соціальні потреби, а звідси відпрацювання шляхів поліпшення бюджетно-податкової політики.
З огляду на ці обставини, удосконалення бюджетного процесу в контексті застосування ПЦМ потребує врахування його переваг та недоліків. Зауважимо, що основними перевагами програмно-цільового методу управління бюджетними видатками є такі :
- надання державою саме тих суспільних благ і послуг, у яких суспільство
дійсно зацікавлене. ПЦМ забезпечує фінансування тих суспільних благ та послуг, кількість, якість, вартість, час й місце надання яких в найбільшій мірі відповідає потребам суспільства і характеризується найвищими показниками соціально – економічної результативності при заданих ресурсних обмеженнях;
- перехід на ПЦМ дозволяє критично осмислити сформовані напрями витрачання коштів і відмовитися від багатьох видів видатків, здійснюваних без
їхнього належного соціально – економічного обґрунтування;
- упорядкування організації діяльності ГРБК щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кожної програми між визначеними головним розпорядником та відповідальними виконавцями бюджетних програм;
- посилення відповідальності ГРБК за дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо визначеній меті його діяльності, а також за фінансове забезпечення бюджетних програм і результатів їх виконання;
- підвищення обґрунтованості рішень про державні видатки; істотне поліпшення інформаційної бази прийнятих урядом і депутатами бюджетних рішень;
- забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм;
- можливість реально оцінювати фінансовий стан держави завдяки більш повній картині наявних у її розпорядженні ресурсів. Це має особливо велике значення для управління майбутніми ризиками, насамперед ризиком того, що на майбутні покоління буде покладений непомірний вантаж фінансових зобов’язань, які утворилися в результаті прийняття неврахованих зобов’язань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали