Звіт з практики «Проходження виробничої практики в Баштанській міській державній податковій інспекції», 2011 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 23.02.2013 12:10 · від Олександр · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Правове забезпечення діяльності державної податкової служби в Україні. 2. Організаційна структура державної податкової служби в Україні. 2.1. Організаційна структура районної (міської, спеціалізованої, об’єднаної) податкової інспекції. 2.2. Функції органів державної податкової служби в Україні. 3. Облік платників у органах державної податкової служби. 4. Адміністрування податків органами державної податкової служби. 4.1. Адміністрування податку на прибуток. 4.2. Адміністрування непрямих податків (податку на додану вартість). 4.3. Адміністрування податків на доходи фізичних осіб. 4.4. Адміністрування місцевих податків та зборів, ресурсних та неподаткових платежів. 5. Контрольно – перевірочна робота. 5.1. Податковий контроль у сфері оподаткування юридичних осіб. 5.2. Валютний контроль за діяльністю платників – учасників зовнішньоекономічної діяльності. 5.3. Податковий контроль за діяльністю фінансових установ. 5.4. Податковий контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. 5.5. Податковий контроль у сфері оподаткування доходів фізичних осіб. 5.6. Апеляційне узгодження податкових зобов'язань. 6. Облік податкових зобов’язань платників податків. 7. Погашення податкового боргу платників податків. 8. Внутрішньовідомча звітність органів державної податкової служби. 9. Аналіз та прогнозування надходжень податкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів. 10. Адміністрування інформаційних процесів в органах державної податкової служби. Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Визначаючи методологічні засади управління державною податковою службою, зробимо висновок, що стратегічною метою податків на сучасному етапі є створення в Україні стабільної і ефективної податкової системи, яка б забезпечила достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство. Важливе місце у здійсненні цієї політики займають органи державної податкової служби, які забезпечують фінансовий інтерес держави у сфері сплати податків та інших обов’язкових платежів.
Оскільки управління державною податковою службою є явищем системним, включає ряд елементів, тісно взаємопов’язаних між собою, охарактеризовано систему цього управління, яку утворюють суб’єкти, якими є як зовнішні владні структури (Верховна Рада України, Президент і Кабінет Міністрів України), так і, головним чином, вищестоящі органи і посадові особи самої податкової служби щодо нижчестоящих органів і службовців; об’єкти — це податкова служба в цілому та її окремі структурні елементи — органи, підрозділи, окремі працівники; зміст управління, який виявляється у взаємозв’язках суб’єктів і об’єктів.
Характеризуючи функціонально-організаційну структуру державної податкової служби, під якою розуміється сукупність завдань та функцій, що характеризують її соціальне призначення, і система органів цієї служби центрального, обласного та районного (міського) рівня, на які покладається практичне здійснення цих завдань і функцій, з’ясовано, що ця служба становить складну систему, до складу якої входить значна кількість органів та підрозділів. Очолює систему цих органів Державна податкова адміністрація України — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, яка забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики. В той же час Державна податкова адміністрації України здійснює управління місцевими (територіальними) органами державної податкової служби — державними податковими адміністраціями та державними податковими інспекціями.
З’ясування питання про сутність та структуру правового статусу державної податкової служби дозволило на рівні науково-теоретичних узагальнень більш повно визначити особливості її побудови та функціонування. Серцевину правового статусу будь-якого податкового органу утворюють такі структурні елементи як призначення, завдання, функції, конкретні владні повноваження і відповідальність. Обов’язки державної податкової служби визначаються найважливішою складовою її правового статусу. В процесі нормотворчої діяльності саме з їх закріплення розпочинається формування даної юридичної конструкції, оскільки обов’язки державної податкової служби є первинними щодо прав, останні спрямовані на забезпечення їх реалізації. На сьогодні обов’язки державної податкової служби України визначено у численних нормативних актах різної юридичної сили, що створює певні складнощі у їх встановлені та здійсненні. Права податкової служби становлять елемент її компетенції, яка виражає юридичні можливості, ті юридичні засоби, якими наділений орган для здійснення своєї діяльності, і тим самим має важливе значення для конкретного визначення його правового положення у державному апараті. Щодо відповідальності органів державної податкової служби зроблено висновок про два її відносно самостійні види. У першу чергу йдеться про відповідальність органу податкової служби як юридичної особи, а по-друге, — про відповідальність конкретних працівників зазначених органів, оскільки діяльність юридичної особи, яка є певною мірою юридичною фікцією, проявляється саме через дії (бездіяльність) фізичних осіб, які перебувають з нею у трудових або службових відносинах. Перший вид відповідальності за своїми властивостями може мати характер цивільно-правової або фінансової відповідальності.

Коментар модератора

23 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали