Курсова робота «Сутність, необхідність та види податків», 2012 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 22.02.2013 18:56 · від Олеся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Історичні та теоретичні засади розвитку та становлення податків 1.1. Історичний характер податків 1.2. Економічна сутність та необхідність податків Розділ 2. Соціально-економічний характер податків 2.1. Економічна природа податків 2.2. Ознаки класифікації та види податків Розділ 3. Формування системи оподаткування як основного елементу податкової системи держави 3.1. Досвід використання різних видів податків зарубіжними країнами 3.2. Особливості системи оподаткування України 3.3. Напрямки вдосконалення системи оподаткування України Висновки Список використаних джерел

Висновок

Держава без податків існувати не може, тому що вони − основний засіб мобілізації доходів в умовах існування приватної власності і ринкових відносин.
Податок − обов'язковий і безоплатний платіж, що сплачується юридичними і фізичними особами в бюджет в розмірах і в строки, передбачені законодавством.
Податки виступають частиною єдиного процесу відтворення, специфічною формою виробничих відносин, що формують їх суспільне значення. Воно дає можливість втрутитись в їх внутрішню природу, розкрити еволюцію, найважливіші ознаки й особливості, а також механізм впливу податків на виробничі відносини у суспільстві. Податки як частина розподільчих відносин суспільства відображають закономірності виробництва.
Крім суспільного значення, податки мають матеріальну основу, тобто представляють собою реальну суму коштів суспільства, що мобілізується державою. Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт. При його перерозподілі податки забезпечують органи державної влади частиною знов створеної вартості в грошовій формі. Ця частина валового внутрішнього продукту, стягнена примусово у формі податків із юридичних та фізичних осіб країни, перетворюється в централізований фонд фінансових ресурсів держави.
Податки − не тільки економічна категорія, але і фінансова категорія. Вони представляють загальні властивості, притаманні усім фінансовим відносинам, мають свої відмінні ознаки і риси, власну форму руху, тобто функції, що виділяють їх з усієї сукупності фінансових відносин.
Податкова система України багатьма науковцями, політиками і практиками визнається такою, що є найменш сприятливою для ведення бізнесу у порівнянні з іншими країнами світу. Виходячи з цього, основним очікуваним актом, який би забезпечив стабільність податкової системи та урегулював відносини у сфері оподаткування, є Податковий кодекс України, який набрав чинності 1 січня 2011 року.
Позитивними наслідками впровадження в діяльність Податкового кодексу для платників можуть бути:
− Податковий кодекс України забезпечить встановлення єдиного механізму реалізації державою податкової політики, визначить єдині засади, правила та норми з питань оподаткування як для платників податків, так і органів державної влади, забезпечить уникнення колізійних норм, прогалин у законодавстві та неоднозначного тлумачення норм, які регулюють відносини у сфері оподаткування;
− скорочення кількості неефективних загальнодержавних податків та зборів на 10, а місцевих – на 9 означає скорочення паперової роботи для бухгалтерів. Це, у принципі, має покращити ситуацію, бо Україна за світовими рейтингами перебуває на доволі низьких позиціях саме по податковому законодавству – не через податковий тиск, який є нижчим, ніж у багатьох країнах Європи, а через те, що для сплати податків треба витратити набагато більше часу, виготовити набагато більше документів, ніж у європейських країнах;
− запровадження дворівневої системи оскарження рішень контролюючих органів замість трирівневої, що пришвидшить строки вирішення спірних питань;
− поступове зниження ставки податку на прибуток, що призведе до збільшення суми чистого прибутку підприємства. Це у свою чергу дозволить модернізувати виробництво, збільшити заробітну плату робітникам.
Найважливіший елемент реалізації податкової реформи у вигляді Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року – це єдиний в Україні законодавчий акт, який сприятиме об'єднанню в одному нормативно-правовому акті цілого масиву норм, що регулюють сферу податкових правовідносин в Україні, а також забезпечить спрощення орієнтування платників податків у цій сфері, прозорість дій органів державної влади, які уповноважені здійснювати контроль за своєчасністю нарахування та повнотою сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів, чітко визначить засади функціонування системи оподаткування.
У зв’язку із прийняттям Податкового кодексу стане можливим створення стабільної податкової системи, яка забезпечить достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків. На основі реформування податкової системи передбачаються такі позитивні зміни: стабільність та досконалість податкового законодавства; реальне зниження податкового навантаження і збалансування податкового тиску на різні категорії платників податків; забезпечення прав платників податків; узгодженість податкового законодавства з нормами законодавства інших галузей права; прозорість причинно-наслідкових механізмів оподаткування; прозорість адміністрування податків; уніфікація бухгалтерського та податкового обліку, зменшення кількості непродуктивних податків, витрати на адміністрування яких перевищують їх надходження; уникнення безсистемного та невиправданого надання податкових пільг та привілеїв.

Коментар модератора

60 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення