Дипломна робота «Ринок цінних паперів в Україні», 2011 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 18.02.2013 17:02 · від Юлія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування ринку цінних паперів.5 1.1. Сутність і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці.5 1.2. Характеристика основних видів цінних паперів.12 1.3. Інфраструктура ринку цінних паперів.16 Розділ 2. Оцінка сучасного стану ринку цінних паперів.24 2.1. Аналіз функціонування біржового та позабіржового ринків цінних паперів.24 2.2. Механізм акумулювання інвестиційних ресурсів та оцінка ризиків на ринку цінних паперів.32 2.3. Аналіз причин виникнення фондових криз у ринковій економіці.42 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.50 3.1. Визначення тенденцій формування фондового ринку в Україні.50 3.2. Модель побудови розвитку ринку цінних паперів.55 3.3. Шляхи поліпшення функціонування ринку цінних паперів.66 Висновки.69 Список використаних джерел.71 Додатки.76

Висновок

Розкривши суть теми дипломної роботи, ми з’ясували, що ринок цінних паперів України перебуває на стадії становлення. На тлі зростання обсягів випуску цінних паперів відбувається певна диверсифікація останніх. Наслідком цього процесу є ускладнення самого ринку. В умовах світових та вітчизняних кризових явищ фінансової системи, це є позитивною тенденцією, яка створює передумови для зниження рівня ризику в діяльності інвестора, але цей фактор є ефективним у розбудові державності тільки в умовах прозорого функціонування ринку цінних паперів в Україні.
Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку.
Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів.
Держава повинна створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку цінних паперів, має знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектору з метою його формування, а також впорядкувати низку нормативно-правових актів. Так, створення єдиної біржової фондової системи на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності.
В Україні формується змішана модель фондового ринку.
Спостерігається протиріччя в побудові українського моделі, яке проявляється в створенні умов діяльності для моделі англо-американського типу при орієнтації основного числа учасників ринку на модель німецького типу.
Домінування на українському фондовому ринку ознак англо-американської моделі приводить до того, що на шкоду процесу реального інвестування виробництва розвивається спекулятивна складова операцій із цінними паперами за рахунок відволікання основної маси коштів в операції з державними цінними паперами. Приватні вкладники мають обмежений доступ до роботи з державними цінними паперами, це також не сприяє розширенню їхньої участі в інвестиційному процесі. Необхідно орієнтувати розвиток вітчизняної моделі у відповідності з особливостями розвитку економки, умовами інвестування, що склалися історично.
Для досягнення зазначеної мети розвиток українського фондового ринку повинен будуватися у відповідності з наступними особливостями:
- формування умов для мобілізації внутрішніх джерел капіталу з метою інвестування в реальний сектор економіки - принцип орієнтації на внутрішні ресурси;
- рівноправні умови діяльності на фондовому ринку – принцип рівних умов для всіх учасників;
- централізація процесу регулювання в державних органах із частковою передачею функцій контролю саморегульованим організаціям - принцип ефективності державного регулювання;
-розширення функцій регулюючої інфраструктури за рахунок підвищення мір відповідальності за роботу на ринку цінних паперів і забезпечення обов'язкового страхування угод;
- принцип безризиковості роботи на фондовому ринку;
- створення системи захисту прав й інтересів дрібних вкладників й акціонерів як складової частини політики державного регулювання роботи на ринку цінних паперів — принцип захищеності інвесторів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення