Курсова робота «Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (на прикладі КМП КВФ «Квітень»)», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 11.02.2013 16:50 · від Валерія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку 1.1. Поняття та завдання організації обліку на підприємстві. 1.2. Етапи організації обліку на підприємстві. 1.3. Структура облікового апарату Розділ 2. Організація обліку мшп 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 2.2. Організація документообігу. 2.3. Облікові номенклатури та організація синтетичного обліку. 2.4. Організація аналітичного обліку. 2.5. Елементи облікової політики. Розділ 3. Удосконалення процесу обліку мшп Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Дослідивши і вивчивши питання організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів я можу зробити наступні висновки:
1. Організація бухгалтерського обліку - це система впорядкованих дій зі створення системи бухгалтерського обліку, що включає складання облікових регістрів і первинних носіїв облікової інформації, облікову політику підприємства, організацію облікового процесу. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності — облікової політики підприємства.
2. Організація бухгалтерського обліку складається з трьох взаємопов'язаних етапів: методичний, технічний, організаційний. На першому, методичному, етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, другий стан організації технічний, - це вибір форми обліку, третій етап полягає в організації роботи обліковою апарату, або іншими словами - це організація управління в бухгалтерії.
3. Залежно від розподілу облікових робіт між головною бухгалтерією і оперативно відокремленими структурними підрозділами підприємства організаційна форма бухгалтерського обліку може бути централізованою або децентралізованою.
4. Організація бухгалтерського обліку підприємства залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від тієї облікової політики, яку веде підприємство. При цьому свою облікову політику підприємства розробляють самостійно на основі встановлених загальних правил бухгалтерського обліку
5. Детально організацією обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів було розкрито на прикладі підприємства КМП ВКФ «Квітень». Бухгалтерський облік на КМП ВКФ «Квітень» ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника. Підприємство «Квітень» обрало за основу лінійну організацію облікового апарату, бо вона передбачає безпосереднє підпорядкування всіх виконавців керівникові — головному бухгалтеру.
6. Створення форм документів, формування різноманітних первинних, проміжних і узагальнюючих даних, складання звітності пов'язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких бере участь значна кількість виконавців. У таких умовах необхідно певним чином систематизувати їх дії, а також процедури руху облікової інформації.
7. Облікова номенклатура — це перелік господарських фактів про форми функціонування майна, засоби господарства та капіталу, джерела утворення зазначених засобів, про господарські операції, а також результати господарської діяльності, які мають бути відображені в бухгалтерському обліку. Для того, щоб визначити перелік облікових номенклатур з кожного топологічного підрозділу бухгалтерського обліку (обліку коштів, матеріалів, основних засобів тощо), складають перелік усіх об’єктів, які мають бути зафіксовані в первинних документах.
8. Форма бухгалтерського обліку відображає відповідну технологію облікового процесу. Кожна форма обліку завжди передбачає відповідне групування господарських операцій та дотримання встановленої послідовності їх відображення, порядок записів у регістрах синтетичного й аналітичного обліку, складання та представлення облікових даних у вигляді звітності для потреб користувачів.
9. Облік надходження МШП відображають у регістрах бухгалтерського обліку (журнал-ордер № 6) за ціною придбання, включаючи затрати, пов’язані з доставкою їх на підприємство, тобто за фактичною собівартістю.
10. При передачі в експлуатацію МШП заносяться під звіт матеріально-відповідальним особам за місцями перебування запасів і перебувають на зберіганні у осіб, відповідальних за їх експлуатацію. Списуються з бухгалтерського обліку на зменшення фонду в МШП на підставі документів, що підтверджують їх використання: роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному ремонті, актів на списання цінностей тощо.
11. Елемент облікової політики підприємства – це методичні прийоми та способи, які обираються з числа загальноприйнятих з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Методичні прийоми та способи ведення обліку передбачають вибір конкретного застосування елементів методу обліку, який складається з таких елементів: документування і інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та подвійний запис, баланс та звітність.
12. Важливого значення набуває вдосконалення внутрішнього аудиту на підприємстві. У організаційній структурі КМП КВФ «Квітень» не передбачений відділ внутрішнього аудиту, тому було розглянуто створення такого відділу з розкриттям його функцій та завдань.
13. Ще однією з перерахованих проблем є нераціональне використання робочого часу та праці, щодо складського обліку. Шляхом подолання цього питання стає автоматизація та використання засобів обчислювальної техніки.

Коментар модератора

40 стор. У додатках відсутній наказ про облікову політику підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення