Курсова робота «Аналіз динаміки та структури балансу підприємства», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 10.02.2013 17:46 · від Татьяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Теоретично-методичні основи аналізу балансу 1.1. Бухгалтерський баланс як джерело інформації для фінансового аналізу 1.2. Особливості складання балансу в Україні Розділ 2. Механізм аналізу прат «вінницяпостач» 2.1. Аналіз балансу ліквідності ПрАТ»Вінницяпостач» 2.2. Порівняльна характеристика динаміки активів та пасивів підприємства 2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 2.4. Діагностика банкрутства ПрАТ»Вінницяпостач» з використанням різноманітних моделей та шляхи його запобігання Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

ВИСНОВКИ

За підсумками виконання курсової роботи можна зазначити, що економічна оцінка балансу є одним з найважливіших розділів аналізу фінансового стану підприємства. Причиною цього є надзвичайно велике практичне значення. Без чіткої, прозорої інформації про стан, структуру та динаміку змін у майні підприємства, наскільки раціонально воно поєднувало власні й позичкові джерела фінансування, неможливе ефективне управління підприємством.
Оцінка балансу має ряд переваг: методика економічної оцінки балансу охоплює всі основні напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства; відсутність величезної кількості розрахунків вторинних показників/коефіцієнтів дає експерту змогу зосередитись на основних характеристиках діяльності підприємства та взяти до уваги фактичні дані звітності; кінцевий висновок в принципі дає змогу кредиторам, інвесторам визначитись, чи продовжувати “працювати” над цим підприємством (тобто шукати шляхи взаємовигідного співробітництва привабливості підприємства тощо), чи варто відмовитись від подальшої взаємодії.
Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів - статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін.
У процесі вертикального, або структурного аналізу активів визначається питома вага активів за їх цільовим використанням, ступенем ліквідності, рівнем дохідності, а також склад та структура кожного виду активів: кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, високоліквідних та інших активів. Вертикальний аналіз структури балансу дає змогу робити висновки про перерозподіл вкладень у різні види активів і про зміни джерел фінансування підприємства. Результати цього аналізу використовуються в процесі оцінки якості складу активів та їх оптимізації.
За останні три роки функціонування підприємство набуває статусу фінансово-нестійкого,виникає все більша залежність від кредиторів, спостерігається збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Коефіцієнт фінансової стабільності менший за 1, та щороку зменшується, що свідчить про зменшення фінансової стабільності та є негативним явищем у діяльності підприємства.
Проаналізувавши тенденцію, можна сказати, що фінансові результати фірми будуть надалі покращуватись. Для більш детальної оцінки підприємства у другому розділі було проаналізовано динаміку та структуру активів та пасивів підприємства.
Як бачимо фінансовий стан підприємства є незадовільним, хоча вартість майна зростає, знижується кредиторська заборгованість і сума дебіторської заборгованості. Тому вкрай необхідно покращувати фінансовий стан підприємства, так як воно має великі преспективи на майбутній розвиток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення