Курсова робота «Ринок праці», 2003 рік

З предмету Економіка · додано 10.05.2007 13:49 · від rado · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку праці 1.1. Ринок праці як об'єкт дослідження суспільних наук 1.2. Методичні основи дослідження ринку праці Розділ П. Історичні особливості формування ринку праці в Україні 2.1. Функціонування ринку праці України у складі СРСР 2.2. Формування ринку праці в незалежній Україні Розділ Ш. Сучасна ситуація на ринку праці України 3.1. Регіональні особливості ситуації на ринку праці 3.2. Аналіз функціонування ринку праці Волинської області Висновки Anotation Література

Висновок

На основі наукового дослідження були зроблені наступні висновки: Одним із типів ринків за економічним призначенням є ринок праці. Ринок праці є самостійною комплексною системою в ринковій економіці, водночас функціонально пов'язаною з ринком товарів і послуг, ринком капіталу, ринками житла, інформації, освітніх послуг та духовних благ, ринком робочих місць і, з одного боку, безпосередньо залежною від зазначених ринків, а з іншого - такою, що впливає на їхнє формування. Ринок праці як частина ринкової структури забезпечує рух товарів і послуг, спрямовуючи та вилучаючи ресурси з галузей народного господарства відповідно до руху капіталів і товарів. Відносна самостійність ринку праці визначається специфікою функціонування суб'єктів, особливостями умов виникнення ринку праці, наявністю притаманних лише йому механізмів інфраструктури, особливостями товару, що циркулює на ринку праці, а також особливостями визначення обсягів попиту та пропозиції тощо. Основними чинниками, котрі впливають на формування ринку праці країні є демографічні, соціальні, економічні, політичні та правові.

Основними методами, що використовувалися для дослідження функціонування ринку праці країни, є статистичний, системного аналізу та історичний.

- Перехід до ринкової економіки передбачає формування ринку праці як частини економічної системи, в межах котрої відбувається залучення праці як економічного ресурсу до сфери національного виробництва. Ринок праці охоплює сукупність механізмів, що забезпечують узгодження та координацію попиту і пропозиції праці, купівлю-продаж робочої сили та визначення її ціни, організацію оплати праці й соціальних захист найманих працівників через систему соціального страхування. Процес формування національного ринку праці відбувається повільно й суперечливо. Попит на працю, як відомо, є похідним від попиту на товари і послуги. Звуження сукупного попиту в Україні внаслідок скорочення інвестиційних видатків фірм та споживчих видатків домогосподарств зменшило і попит на працю.

- У спадок від СРСР на початку 90-х рр. Україна отримала серед інших

невирішених питань ще й проблему працевлаштування населення. І це аж ніяк

не випадково, оскільки сфера зайнятості була однією з найбільш здеформованих

сфер економіки України за часів її перебування у складі СРСР. Зниження

чисельності зайнятих відбулося за рахунок зменшення кількості працівників на

державних підприємствах і в установах, у громадському господарстві колгоспів

та зайнятих на підприємствах споживчої кооперації, в кооперативах. Одночасно

зростає кількість зайнятих у нових, недержавних формах у господарських

товариствах, на малих і спільних підприємствах, у фермерських господарствах

та в особистому підсобному господарстві.

ї - Підпорядкування економічної діяльності людей певним закономірностям та тенденціям зумовило розмежування та групування ринку праці України на "тмезорівні.

, - Слід зазначити, що зростання чисельності офіційно зареєстрованих безробітних відбувається водночас на фоні зростання потреби підприємств, установ та організацій у робітниках і службовцях. Зростання потреби у працівниках відбулося внаслідок плинності кадрів, їх перерозподілу до сфер економічної діяльності з більш високим рівнем доходів. Однак негативним явищем є диспропорції у структурі попиту та пропозиції на ринку праці.

- Однією з важливих проблем працевлаштування є невідповідність

професійно-кваліфікаційної структури безробітного населення потребі робочої

сили. Для її вирішення існує система переорієнтації, перепідготовки та

підвищення кваліфікації незайнятого населення. Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним з напрямів реалізації політики зайнятості є організація громадських робіт. Це дозволяє створити нові робочі місця, дещо зменшити пропозицію робочої сили на ринку праці України. Подальша політика, спрямована на зайнятість населення в господарстві країни, дозволить знизити рівень безробіття в державі.

- Для ринку праці Волинської області також характерна неповна зайнятість населення. Аграрне спрямування господарства області негативно впливає на рівень зайнятості населення. У зв'язку із кризою в економіці та неспроможністю виробничої сфери не лише створювати нові робочі місця, а й зберегти уже існуючі, зростає кількість безробітних громадян. Своєрідною формою прихованого безробіття у Волинській області, та й Україні взагалі, стала зайнятість в режимі неповного робочого часу. Проте розвиток галузей сфери обслуговування населення, а відповідно і створення, хоча й незначне, вільних вакансій, свідчить про формування регіонального ринку праці як складової національного.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали