Курсова робота «Язичні вірування східних слов'ян», 2011 рік

З предмету Культура · додано 06.02.2013 21:45 · від radost-66 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Загальна характеристика дохристиянських вірувань. 2. Первісні форми релігій: сутність та значення в житті людини. 3. Християнство і язичество. 4. Трансформація вірувань та культів східних слов’ян-язичників доби становлення християнства кін. Х – поч. ХІІІ ст.). 5. Місце та роль богині Макоші та її служителів чародіїв у духовному житті східних слов’ян дохристиянської доби. Висновки. Список використаних джерел та літератури.

Висновок

В сучасній історіографії предметом дослідження стають не тільки процеси розвитку суспільства, його структура й економіка, але й духовний стан народу, його історіософське осмислення. У цьому плані все більшого значення набуває вивчення архаїчної основи світогляду наших предків, їхніх язичницьких уявлень, переконань, вірувань. Це відкриває перспективу більш глибокого усвідомлення місця духовної парадигми української нації у загальній родині індоєвропейських народів.
Вірування усіх давніх народів були тісно пов'язані з їх повсякденним життям, навколишнім світом, природою. Древні люди намагались пояснити зміни, явища і сили в природі і суспільстві (невидимий світ) використовуючи наявні у них на той час поняття про стосунки між людьми (видимий світ). Таким чином сили природи уподібнювались людям, набували певних людських рис і в такому вигляді потрапляли у казки. Таким чином з'явилися поняття богів, янголів, демонів, чортів, водяників, мавок, русалок тощо.
Для дохристиян - "язичників" немає нічого надприродного, немає нічого, що було б поза Природою. Язичники-слов'яни ніколи не потребували виразу своєї віри у церквах як особливих релігійних організаціях, тому що божественне завжди було там де вони перебували, навколо і в середині них.
Суть стародавньої віри - це не особисте спасіння, як у світових релігіях, - а збереження і примноження роду, родючості землі, плодовитості худоби, охорона способу життя і цінностей роду. Таким чином, це і комплекс вірувань, і спосіб життя, і світогляд, і спосіб відтворення родових стосунків, культури, знань та навичок.
Система вірувань та повір’їв українців є надзвичайно строкатою і складається з цілого ряду регіональних варіантів, що є наслідком зародження в суперечливих умовах. З одного боку - це тісні культурні взаємини з сусідніми народами (росіянами, білорусами, молдаванами, болгарами, греками), з іншого – боротьба з численними державами, котрі зазіхали на українські землі.
Скрізь, де утверджувалася нова християнська віра, чи то на Заході чи то на Сході, вона вступала в складні взаємовідносини з язичеськими віруваннями, за тисячі років глибоко вкоріненими у свідомость народів.
Православна Церква довгий час боролася з язичеськими обрядами, які проникли в народне християнство. Але поступово склалося розуміння того, що в самих цих звичаях уже не залишилося нічого язичеського, бо народ поєднав їх із християнською обрядовістю, наповнив новим, християнським змістом і віра від цього тільки зміцнилася.
Головним об'єктом шанування серед язичників ранньохристиянської епохи як і раніше, залишалися народні божества Род і рожаниці - антропоморфні уособлення померлих предків - берегинь, божества родючості.
Давньослов’янське жрецтво було важливою частиною панівного класу і його ідеологічною опорою, воно впливало на логіку й осмислення людьми природи й людського суспільства, створило цікавий та важливий комплекс уявлень про загробний світ і незримі сили, керуючі Всесвітом.
Великий інтерес у наш час викликає група людей, яку наші предки називали чарівниками, та сприймали як посередників між світом людей та великою богинею Макошью – уособлення водної стихії та плодючістю землі.
Дати характеристику української дохристиянської релігії надзвичайно важко. Відомостей про дохристиянську релігію дійшло до нас дуже мало, і то в джерелах дуже сумнівних. Досліди дохристиянської релігії на Україні проводяться вже від давнього часу, але головним їх успіхом треба вважати те, що вони розвіяли чимало легенд і неправдивих тверджень про стару дохристиянську релігію, але зате дуже мало збагатили наші правдиві відомості про неї. Можна сказати, що ці досліди виявили, як мало ми знаємо про стару релігію і як обережно треба ставитись до відомостей про неї.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали