Курсова робота «Складання бюджету інвестиційної програми (на прикладі ПАТ АТП "АТЛАНТ")», 2012 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 06.02.2013 00:10 · від Лиза · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Обґрунтування основних параметрів інвестиційної програми 1.1. Обґрунтування ділової стратегії підприємства 3 1.2. Визначення обсягу капітальних інвестицій 6 1.3. Порядок індексації доходів і витрат 9 2. Методика складання бюджету інвестиційної програми на перше півріччя 2.1. Розрахунок внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій на перший квартал 10 2.2. Планування зовнішніх джерел фінансування на перший квартал 15 2.3. Розрахунок внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування капітальних інвестицій на другий квартал 21 3. Методика розробки бюджету інвестиційної програми на друге півріччя за стратегією контролю над витратами 3.1. Розрахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування на третій квартал 29 3.2. Розрахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування на четвертій квартал 36 3.3. Зведений бюджет 43 Висновок 44 Використана література 46 Додаток 1. Баланс ДОДАТОК 2. Звіт про фінансові результати

Висновок

За зведеним бюджетом інвестиційної програми спостерігаємо,що капітальні інвестиції на основні засоби становлять 44,62 % і складають 9824,6 тис. грн. Також значна частина коштів у сумі 4963,23 тис. грн. булі покладена на строковий банківський депозит і становить у питомій вазі 22,54% активів підприємства.
Розглядаючи пасив підприємства спостерігаємо, що фінансування здійснювалось за рахунок зовнішніх джерел фінансування, а саме внесків засновників у сумі 1780,95 тис. грн., а також довгострокового кредиту у сумі 6508,83 тис. грн., що складає у питомій вазі 29,56 % Внутрішні джерела фінансування складають більшу половину пасиву підприємства, особливо амортизаційні відрахування у сумі 5300,2 тис. грн., що складає 24,07% джерел фінансування та нерозподілений прибуток 7653,94.
Коєфіцієнт зносу основних засобів на прогнозний рік зріс лише на 0,02 і його значення є нормативним.
Коєфіцієнт поточної ліквідності зріс на 0,13 і перевищує одиницю, що свідчить про те, що підприємство може погасити всі поточні зобовязання. Отже, можна зробити висновок про те, що платоспроможність АТП «Атлант» буде високою.
Коєфіцієнт фінансового лівереджу зменшився на 0,02 і складає 0,11, що говорить про те, що на одиницю власного капіталу припадає 0,11 одиниць запозичених коштів( прийнятним вважається

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення