Курсова робота «Особливості вживання сленгу в журнальній статті та його переклад», 2012 рік

З предмету Іноземні мови · додано 04.02.2013 19:23 · від Елена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ і. Особливості характеристики публіцистичного стилю англійської мови.5 1.1. Жанрова характеристика публіцистичного стилю англійської мови.5 1.2. Поняття «сленг» та особливості його вживання. 14 1.3. Особливості функціонування сленгу у публіцистичному дискурсі.19 Висновки до розділу і. 22 Розділ іi. Основні проблеми перекладу сленгу в журнальній статті.23 2.1. Труднощі перекладу сленгу в журнальній статті.23 2.2. Лексичні труднощі перекладу сленгу в журнальній статті.24 2.3. Граматичні труднощі перекладу сленгу в журнальній статті.29 Висновки до розділу іі.33 Висновки.34 Список використаної літератури.36

Висновок

У курсовій роботі наведене теоретичне узагальнення і вирішення наукової проблеми, що виявляється в дослідженні досягнення адекватності під час перекладу сленгу на базі англомовній журнальній статті. В ході курсової роботи було виявлено та комплексно проаналізовано способи перекладу сленгу англійської мови.
Дослідження дало змогу дійти таких висновків:
1. Газетно-публіцистичний стиль як вид системи масової комунікації є складним явищем з причини неоднорідності його цілей та умов спілкування, а також із причини особливостей екстралінгвістичної, тобто змістовної основи. Таким чином, однією з основних характерних рис публіцистичного стилю журнальної статті є поєднання двох тенденцій – тенденції до експресивності і тенденції до стандарту. Це зумовлено функціями, які виконує публіцистика: інформаційно-змістовна функція і функція переконання, емоційного впливу.
2. Сленг – це слова, що часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що слугують для позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті. Сленг у журнальній статті – це одне з лінгвістичних засобів впливу на читача, формування його світогляду, поведінки, сприйняття та оцінки навколишнього середовища, що й пояснює причини зростання його популярності та розповсюдженості.
3. На основі конкретних прикладів взятих з оригінальних текстів англомовного публіцистичного стилю ми наочно проілюстрували застосування прийомів перекладу на практиці.
4. Для досягнення адекватності перекладу ми використали основні перекладацькі трансформації. Для того щоб уникнути граматичного буквалізму потрібно застосовувати перекладацькі граматичні трансформації, аби буквальний переклад був адаптований до норм мови перекладу.Ми проаналізували 5 основних видів граматичних трансформацій: перестановка, заміна, додавання, вилучення та комплексна трансформація.
5. Таким чином, ми прийшли до основного висновку, що перекладацькі
трансформації – суть процесу перекладу, і основне завдання перекладача
при досягненні адекватності – вміло використати різні
перекладацькі трансформації для того, щоб текст перекладу як можна
більш точно передавав всю інформацію, укладену в тексті
оригіналу, при дотриманні відповідних норм мови перекладу.
Результати дослідження свідчать, що проблеми перекладу сленгу в англомовній журнальній статті становлять подальший інтерес в різних аспектах: лінгвістичному, дискурсному, соціальному, літературознавчому. Доцільним є вивчення інших видів перекладацьких трансофрмацій,які використовуються перекладачами для досягнення адекватного перекладу. Ці питання під кутом зору лінгвістики, когнітивної лінгвістики, дискурсознавства та стилістики можуть стати предметом майбутніх досліджень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали