Курсова робота «Труднощі перекладу договорів з англійської мови на українську», 2012 рік

З предмету Іноземні мови · додано 03.02.2013 21:02 · від Елена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ і. Лінгвокультурні фактори перекладу англійських договорів українською мовою.5 1.1. Жанрові характеристики договорів.5 1.2. Лінгвокультурологічні характеристики англійських договорів.9 1.3. Лінгвокультурологічні характеристики українських ділових угод.12 Висновки до і розділу.15 Розділ іі. Основні проблеми перекладу договорів.16 2.1. Лексичні труднощі перекладу договору.16 2.1.1. Переклад прислівників herein/therein і подібних.16 2.1.2. Особливості перекладу термінологічної синонімії понять.19 2.2. Граматичні труднощі перекладу договору.22 2.2.1. Граматична трансформація заміни.22 2.2.2. Граматична трансформація додавання.28 2.2.3. Граматична трансформація вилучення.31 2.2.4. Граматична трансформація перестановки.35 Висновки до іі розділу.39 Висновки.40 Список використаної літератури.42 Summary

Висновок

Метою даної курсової роботи був аналіз та систематизація юридичної термінології та граматичних трансформацій при перекладі офіційних документів з англійської мови на українську.
Для досягнення даної мети було виконано наступні завдання:
- визначено, яка лексика використовується під час перекладу договорів;
- з’ясовано що таке граматичні трансформації, причини їх виникнення, встановлено їх характер;
- вивчено комплексний характер перекладацьких трансформацій;
- визначено частотність використання лексичних та граматичних трансформацій при перекладі ділових угод;
- зроблено аналіз використовуваних граматичних трансформацій з прикладів, взятих з текстів ділових угод.
В першому розділі «Лінгвокультурні фактори перекладу англійських договорів українською мовою» охарактеризовано офіційно-діловий стиль, як мову ділових паперів. Виявлено, що тексти документів, зокрема договорів вимагають документації тверджень, точності формулювань, не припускають двозначності тлумачення змісту. Тому юридичний переклад вважається одним з найбільш складних видів перекладу. Юридична манера викладу вважається особливо формальною. Цей формалізм проявляється в довгих багатоскладових реченнях, громіздких зворотах і специфічній термінології.
Ми маємо обмаль спеціальної літератури з адекватного перекладу договорів, мало спеціальних словників, праці зарубіжних правників українською перекладаються дуже рідко, а такі переклади могли б сприяти формуванню відповідної бази еквівалентних термінів і юридичних виразів українською мовою та навпаки.
У ході дослідження виявлено термін «legalese», який використовується як синонім до поняття юридичного стилю викладу. Йому притаманні такі риси використання слів і виразів:
1) використання слів і виразів, які крім звичайного, повсякденного сенсу мають ще й особливе юридичне значення;
2) використання формальної лексики, яка вважається застарілою і дуже рідко вживається в повсякденному спілкуванні;
3) побудова дуже довгих речень, «що містять велику кількість зворотів, що доповнюють або характеризують початкове твердження»;
4) частота вживання таких модальних дієслів, як shall, will;
5) велика кількість пасивних конструкцій.
В даній курсовій роботі на таких прикладах, як «строки та терміни» та «позичка» показано, як важко підібрати необхідний словниковий відповідник для адекватного перекладу змісту документу.
Визначено, що юридичний термін має бути систематичним, точним, лаконічним, виразно нейтральним, благозвучним, відносно незалежним від контексту, спрямованим на максимальну відповідність (у рамках відповідної системи термінів), і повинен відповідати правилам і нормам відповідної мови, конкретній дефініції, що орієнтована на відповідну концепцію.
Доведено, що неточності в перекладах можуть призвести до непередбачуваних наслідків не тільки для перекладача та осіб, які скористалися його працею, а й для держави в цілому.
У другому розділі «основні проблеми перекладу договорів» виявлено особливості перекладу договорів купівлі-продажу на лексичному і синтаксичному рівнях. Визначено, що граматичні відмінності вихідного і цільового текстів значно менш виразні, ніж лексичні, однак не менш різноманітні.
В практичній частині курсової роботи ми прийшли до наступних висновків:
1) під час перекладу прислівників herein/therein і подібних поєднання прислівника here з прийменниками завжди відноситься до документа, що розглядається (контракту, договору, закону, гарантії), а поєднання прислівника there з прийменниками – до найближчого, логічно пов’язаного іменника;
2) переклад therefor і thereto потребує особливої уваги, так як ці прислівники можуть заміщувати слово, що заходиться поруч і ті слова, що знаходяться попереду;
3) наявність, так званих, близьких за змістом понять в англомовній юридичний літературі, є ще однією соціокультурною особливістю, яку обов’зково слід враховувати під час перекладу;
4) граматична трансформація заміни застосовується у тих випадках, коли збереження частиномовної характеристики слова, що перекладається, призводить до порушення граматичних норм мови перекладу;
5) граматична трансформація додавання - трансформація, внаслідок якої в перекладі збільшується кількість слів, словоформ або членів речення з метою правильної передачі смислу оригіналу, та/або дотримання мовленнєвих норм, що існують у культурі мови перекладу;
6) граматична трансформація вилучення - трансформація, внаслідок якої у перекладі вилучається плеонастичний або тавтологічний елемент, який за нормами мови перекладу є частиною імпліцитного смислу тексту;
7) граматична трансформація перестановки - зміна розташування (порядку) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу.
Ми також помітили наявність немотивованих трансформацій, які вважаються перекладацькими помилками. Перекладацькі трансформації в чистому вигляді зустрічаються рідко. Як правило, вони поєднуються одна з одною, тобто перестановка супроводжується заміною, граматична трансформація супроводжується лексичною і т. д. Саме тому переклад являє собою складний процес.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?