Курсова робота «Міграція населення в Україні та її наслідки для ринку праці», 2012 рік

З предмету Економіка праці · додано 16.01.2013 21:04 · від Алина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ i. Міграція населення країни як чинник глобалізації економіки. 6 1.1. Поняття міграції населення та її чинники в сучасних умовах. 6 1.2. Трудова міграція, її чинники. 8 1.3. Проблеми трудової міграції населення.17 Розділ ii. Особливості сучасного ринку працi Та вплив на нього трудової міграції.21 2.1. Стан ринку праці в Україні.21 2.2. Структура пропозиції робочої сили на ринку праці.24 2.3. Оцінка міграційних потоків на ринку праці в Україні.29 Розділ iii. Напрямки удосконалення міграційних процесів в україні 36 3.1. Сучасна міграційна політика України та західних держав. 36 3.2. Проблеми підвищення рівня життя і репатріації мігрантів в Україну 43 Висновки 47 Список використаних джерел 50 Додатки 52

Висновок

Отже, проведені в роботі дослідження дозволяють зробити висновок, що ринку праці в Україні притаманні слідуючи риси:
Відбувається скорочення кількості постійного населення та робочої сили. До того ж темпи скорочення робочої сили випереджають темпи скорочення кількості постійного населення.
Зменшення рівня безробіття відбувається не за рахунок працевлаштування безробітних, а за рахунок скорочення чисельності економічно активного населення.
Ріст рівня зайнятості відбувається не за рахунок росту працевлаштування безробітних, а за рахунок зменшення робочої сили.
Усе це свідчить, про необхідність регулювання ринку праці з боку держави. Головними напрямками при цьому мають бути: підвищення кількості робочих місць, підвищення життєвого рівня, реальної заробітної плати та прожиткового мінімума, медичного обслуговування.
Аналіз причин трудової міграції дозволяє зробити висновок, що на сучасному етапі головними факторами найпотужніших міграційних потоків є економічні. Причому це як і розбіжність в заробітній платі (потік з відсталих країн в розвинені), так і різниця в рівнях безробіття без суттєвої різниці в доходах (міграція всередині країн, що розвиваються).В той же час, вивчення окремих міграційних потоків трудових ресурсів показало, що має місце значний вплив неекономічних факторів, серед яких слід відзначити психологічні, культурні, соціальні та кліматичні. Зокрема цими факторами зумовлені міграційні потоки між розвиненими країнами ЄС.Серед основних тенденцій міжнародної міграції трудових ресурсів треба відзначити інтенсифікацію потоків кваліфікованих трудових ресурсів та інтелектуальних ресурсів, чому немало посприяв розпал СРСР. Поряд з Західною Європою в останні два десятиліття утворюються нові центри іноземних робочих, які займають собою трудову міграцію з одних розвинених країн в інші, переміщення іноземної робочої сили з більш розвинених країн в менш розвинені, що у цілому не було характерно для міждержавних міграцій у минулому. Такі центри активно формуються на Ближньому на Дальньому Сході (Саудівська Аварія, Бахрейн, Кувейт, Лівія, Ірак та ін.), в Латинській Америці (Аргентина, Венесуела, Бразилія), в Південно-Східній Азії (Сінгапур, Гонконг, Японія) та на півдні Африки (ЮАР).
Розвиток трудової міграції в нашій країні відбувається на рівні трьох самих активних ланок:еміграція по мірі її розвитку торкається не лише некваліфікованих працівників, але й все більше і більше висококваліфікованих кадрів; серед виїжджаючих працювати за кордон в останні роки зростає кількість тих, хто намагається назавжди залишитися в західних країнах, а разом з ними виїжджають і її сім'ї; дуже важливе питання про надходження валютних коштів від працівників-мігрантів, які розглядаються, як в нашій країні, так і за кордоном, одним з реальних плюсів трудової міграції."Відтік розуму " в нашій країні сприяли певні причини, які різноманітні і багатогранні. Але можливо відокремити головні причини, що стосуються еміграцій наших вчених та спеціалістів: зниження соціального статусу спеціаліста і вченого;покращення матеріального положення; неможливість реалізувати свої ідеї і наукові праці; релігійні ті культурні спонукання; підвищення рівне безробіття серед громадян з вищою освітою.Трудова міграція працездатного населення має свої позитивні і негативні наслідки. Але все ж таки виникає необхідність розвитку трудової міграції в нашій країні, необхідно чітко розуміти всі плюси і мінуси, для того щоб останніх було як можна мельне. Виходячи з опиту інших держав, намагатись уникати тих помилок, які породжують мінуси трудової міграції.
Також важливо розвивати індивідуальну еміграцію за кордон в цілях тимчасового працевлаштування. Причому індивідуальна міграція не означає, що вона буде стихійною, якщо її опорою буде підтримка держави. Приєднання до загальноприйнятих міжнародних механізмів регулювання міграційних процесів в інтересах і українських працівників-мігрантів, і держави, яка, реалізуючи стратегію інтеграції до європейських структур, повинна спрямувати свої зусилля на те, щоби привести своє законодавство у відповідність до європейських принципів та стандартів. До цього часу в Україні відсутня цілісна система роботи з трудовими мігрантами, немає єдиного головного органу, який би відповідав за процеси міграції в державі. Щоб зрушити справу з місця, необхідно:
- удосконалити правове регулювання питань трудової міграції;
- визначити головну урядову структуру, відповідальну за стан трудової міграції в Україні (нею може бути Міністерство праці та соціальної політики України);
- активізувати укладення міждержавних угод про взаємне працевлаштування громадян, укласти міжрегіональні угоди щодо сезонного працевлаштування громадян з прикордонних регіонів України та сусідніх держав;
- організувати контроль за роботою підприємницьких структур, які займаються посередницькою діяльністю з працевлаштування за кордоном українських громадян, на предмет додержання ними чинного законодавства;
- провести вибіркові статистико-соціологічні дослідження трудової міграції для прийняття відповідних рішень на державному та регіональному рівнях. Виконання цих та інших завдань дозволить упорядкувати міграційні процеси в державі і забезпечити соціальний захист трудових мігрантів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення