Звіт з практики «Звіт з виробничої практики ТзОВ "Рекс Шуз Мейкер ЛТД"», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 16.01.2013 15:51 · від Володимир · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.6 1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства (технологією, організацією виробництва і управління ним) та основами побудови бухгалтерського обліку.8 2. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій.10 3. Облік дебіторської заборгованості.16 4. Облік необоротних активів.19 5. Облік виробничих запасів.24 6. Облік витрат виробництва та готової продукції.31 7. Облік зобов’язань.41 8. Облік праці та її оплати.44 9. Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності.50 10. Облік власного капіталу.53 11. Узагальнення облікової інформації, порядок та методика складання звітності.55 Висновок. 58 Список використаних джерел. 60 Додатки.62

Висновок

Дослідивши під час проходження практики на ТзОВ «Рекс Шуз Мейкер» процес організації та ведення бухгалтерського обліку можна сказати про те, що в цілому він відповідає основним вимогам, що ставляться до бухгалтерського обліку, але існують певні проблеми.
Перш за все – це те, що не всі ділянки автоматизовані, а це вимагає великих сумарних витрат часу і праці, що суттєво уповільнює обліковий процес. Також це веде до збільшення облікового апарату, що призводить до збільшення адміністративно-управлінських витрат, отже і до збільшення собівартості продукції.
Не всі комп’ютери, що використовуються у відділах базового підприємства не відповідають вимогам сучасної обчислювальної техніки, а отже, підприємство не має можливості на розробку та введення в дію сучасного програмного забезпечення з бухгалтерського обліку.
До недоліків організації бухгалтерського обліку на підприємстві є також недобросовісне ставлення робітників бухгалтерської служби до правильності та повноти оформлення як первинних документів так і регістрів. Адже таке ставлення неминуче може привести до неправильного відображення в звітності результатів діяльності підприємства.
Але в організації бухгалтерського обліку на підприємстві є і позитивні сторони. Так підприємство широко використовує практику матеріальних звітів дільниці, що значно полегшує роботу бухгалтера, оскільки звіти носять систематизований характер. На їх основі значно простіше складати накопичувальні і групувальні відомості. Підприємство стабільно виконує договори-поставки продукції, тільки деякі покупці не можуть за неї вчасно розрахуватися. А так як бухгалтерський облік ведеться методом нарахування, то це невигідно, тому підприємству необхідно шукати покупців, які мають змогу розрахуватися за продукцію і налагоджувати з ними тісні зв'язки.
Слід зазначити, що всі бухгалтерські звіти подаються до органів податкової інспекції та статистики завжди вчасно. Всі дані в обліку відображаються достовірно і у повному обсязі, що засвідчує достатню кваліфікованість головного бухгалтера та управлінського персоналу. Штрафних санкцій та скарг з боку покупців, дебіторів та кредиторів не має.
Отже, можна зробити висновок що бухгалтерський облік на базовому підприємстві організований згідно чинного законодавства і дотримуються всі стандарти і нормативи.
Таким чином, для покращання та удосконалення облікового процесу на базовому підприємстві можна запропонувати наступне:
працівникам облікових ділянок надати можливість підвищити свою кваліфікацію з бухгалтерського обліку та його ведення за допомогою засобів обчислювальної техніки на базі сучасного програмного забезпечення з бухгалтерського обліку;
головному бухгалтеру та керівнику підприємства необхідно ретельно продумати процес автоматизації обліку та виділення коштів на його здійснення та навчання персоналу;
керівнику та головному бухгалтеру, а також бригадирам забезпечити більш суворий контроль за документальним оформлення та здійснення облікового процесу, що дасть можливість виявити невикористані резерви розширення та розвитку виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали