Курсова робота «Прибуток та його роль для розвитку підприємства», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.01.2013 18:14 · від Nasy · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.1. Визначення сутності та основних функцій прибутку 6 1.2. Формування і розподіл основних видів прибутку підприємства 10 1.3. Використання чистого прибутку 13 2. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 19 2.1. Загальна економіко-організаційна характеристика ВАТ "Луцькпластмас" 19 2.2. Аналіз формування і розподілу прибутку 24 2.3. Аналіз прибутковості підприємства 28 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства 31 3.1. Ефективне управління прибутком 31 3.2. Резерви збільшення прибутку суб’єктів господарювання 34 Висновки 44 Список використанної літератури 47 Додаток а 49 Додаток б 50 Додаток в 50

Висновок

Таким чином, ми з’ясували, що прибуток є однією з найважливіших категорій в економіці. Прибуток – кінцевий позитивний результат господарської діяльності будь-якого підприємства. Це також важливий показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.
Важливо відмітити, що значення даної економічної категорії полягає в тому, що, по перше, прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, вдосконалення його матеріально-технічної бази та продукції, забезпечення всіх форм інвестування. По-друге, саме він виступає об’єктом оподаткування та джерелом сплати податків.
Економічна категорія, що досліджується у роботі є об'єктивною, тому на її формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.
В процесі управління формуванням прибутку вирішуються дві основні задачі:
 підвищення загального розміру прибутку в процесі його формування;
 ефективний розподіл отриманого прибутку за окремими напрямками його використання.
Серед цих задач найвагомішою є перша, тому що від її вирішення залежать форми та пропорції розподілу прибутку на торговельному підприємстві.
Отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап – це розподіл загального прибутку. Другий етап – це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.
Розподіл і використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує як покриття потреб підприємства, так і формування доходів держави.
Механізм розподілу прибутку повинен:
 гарантувати виконання фінансових зобов'язань перед державою;
 максимально забезпечувати виробничі, матеріальні і соціальні потреби підприємства;
 сприяти підвищенню ефективності виробництва;
 стимулювати розвиток нових форм господарювання.
З розвитком ринкових відносин підприємства мають право використовувати одержаний прибуток на свій розсуд, окрім тієї її частини, яка підлягає обов'язковим вирахуванням, оподаткуванню і іншим напрямам відповідно до законодавства. При цьому порядок розподілення і використання прибутку на підприємстві фіксується в його статуті та визначається положенням, розробленим відповідними економічними службами підприємства і затвердженим його керівництвом. Саме тому однією з найважливіших проблем є оптимальне співвідношення частки прибутку, що акумулюється в доходах бюджету і залишається у розпорядженні господарюючих суб'єктів.
Наявність чистого прибутку, що створює стимулюючі умови господарського розвитку підприємства при переході до ринку, є важливим чинником подальшого зміцнення і розширення підприємницької діяльності.
Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення прибутковості та рентабельності, до яких відносять:
 збільшення об’єму реалізації товарної продукції;
 підвищення якості продукції та ліквідація втрат від браку;
 зменшення собівартості продукції;
 регулярне проводення інвентаризації запасів і обладнання з метою виявлення надлишків;
 контроль роботи та відповідна організація оплати праці робітників відділів постачання та збуту;
 вдосконалення нормативів використання материальних ресурсів та виробітку продукції;
 повне використання вторинних ресурсів та попутних продуктів;
 ліквідація невиробничих виплат по заробітній платі;
 оновлення основних фондів;
 скорочення застосування ручної праці, подальше впровадження механізації і автоматизації виробничих процесів;
 впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу;
 збереження наявних довготривалих господарських зв’язків;
 використання послуг банків з факторингового обслуговування.
Звідси можемо сказати, що побудова підприємствами промислових галузей, зокрема хімічної, відповідних організаційно-методичних систем забезпечення управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів його аналізу, планування і резервів збільшення може значно скоротити шлях до досягнення основної мети суб’єктів господарювання – отримання прибутку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення