Курсова робота «Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 04.01.2013 15:58 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1: Теоретичні основи управління державним боргом та його обслуговування 5 1.1. Сутність та елементи державного боргу 5 1.2. Обслуговування державного боргу 10 1.3. Управління державним боргом України 12 Розділ 2. Дослідження сучасного стану системи управління та обслуговування державного боргу в Україні. 17 2.1. Динаміка державного боргу за останні роки 17 2.2. Стан державного боргу в 2010 році 18 2.3. Структура державного боргу в 2010 році 20 2.4. Динаміка виплат за обслуговуванням державного боргу 25 Розділ 3. Напрями вдосконалення управління та обслуговування державного боргу України. 28 3.1. Сучасні проблеми, пов’язані з управлінням та обслуговуванням державного боргу України. 28 3.2. Основні шляхи вирішення існуючих проблем управління та обслуговування державного боргу України 31 3.3. Напрями реформування управління та обслуговування державного боргу України 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додаток до розділу 1 Додаток до розділу 2 Додаток до розділу 3

Висновок

Опрацювавши зміст даної теми можна зробити такі висновки і узагальнення.
Державний борг за своєю економічною сутністю — сума прямих договірних зобов'язань органів державного управління перед економічними суб'єктами інших секторів економіки (резидентами) і зарубіжними кредиторами.
Здійснюючи внутрішні і зовнішні запозичення, держава повинна забезпечити обслуговування державного боргу. Обслуговування державного боргу являє собою спеціалізовану діяльність органів державної влади щодо погашення позик, виплати відсотків за ними, уточнення і змін умов погашення позичок.
Виникнення державного боргу і накопичення заборгованості зумовлюють необхідність забезпечення ефективного управління ним. Управління державним боргом — комплекс заходів, що здійснюються державою в особі її уповноважених органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів, їх розміщення і погашення, а також забезпечення платоспроможності держави.
За станом на 31 грудня 2010 року державний та гарантований державою борг України становив 432.235.410,19 тис. грн. або 54.289.336,46 тис. дол. США. Перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним становить 7.759.295,75 тис. грн.. Протягом 2010 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 114.331.288,49 тис. грн. (35,96%)
За діючими державними борговими зобов'язаннями до повного їх погашення» передбачена виплата боргових платежів за діючими на 18 жовтня 2010 року борговими зобов’язаннями до 2060 року включно.
В період з 2003 по 2007 роки державний борг зріс в 1,4 рази. Що є прийнятним показником, враховуючи значне зростання ВВП. Проте уже в 2008 році державний борг склав 189 410 386,82 тисяч гривень, тобто збільшився в 2,13 разів в порівнянні з рівнем 2007 року. Таке різке зростання викликане в більшій мірі світовою фінансовою кризою та значним збільшенням дефіциту державного бюджету, на покриття якого залучалася більша частина коштів.
Очевидним є те, що і плюси, і мінуси зростання зовнішнього боргу є достатньо вагомими. Тому державі необхідно мати в арсеналі ряд інструментів впливу, які дозволять проводити ефективний вплив на державний борг.
Уряд повинен скористатися низкою заходів, спрямованих на мінімізацію витрат, в основі яких лежать кошти від перерозподілу державного боргу у кризових умовах.
В Україні в сучасних умовах було б виправданим створення органу управління державним боргом, підпорядкованого Міністерству фінансів, але з достатньо високим ступенем автономності у прийняті рішень тактичного характеру.
Отже управління та обслуговування державного боргу є важливою складовою державної фінансової політики, яка проте здійснюється непослідовно та невиважено. Тому першочерговим завданням реформування даної системи є створення надійних методів, важелів та засобів управління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Аналітичний та синтетичний облік місцевих податків та зборів — Сопко В.В.