Звіт з практики «Звіт про проходження виробничої практики у Фінансовому управлінні Чернівецької міської ради», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 02.01.2013 14:39 · від pingvin · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 – 5 Тема 1. Побудова бюджетної системи України 6 – 33 Тема 2. Система доходів та видатків бюджету 34 – 62 Тема 3. Міжбюджетні відносини в Україні і система бюджетного вирівнювання 63 – 70 Тема 4. Видатки бюджету на економічну діяльність держави 71 – 75 Тема 5. Видатки бюджету на соціальний захист населення 76 – 92 Тема 6. Видатки бюджету на соціальну сферу 93 – 132 Тема 7. Видатки бюджету на державне управління та місцеве самоврядування 133 – 142 Висновки 143 – 145 Список використаних джерел 146

Висновок

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування.
Місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території.
Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів місцевого самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і населенням даної території у зв’язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету.
Органам місцевого самоврядування надано широкі права здійснення економічного і соціального розвитку на своїй території. Згідно статті 43 Конституції України місцеві органи самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, організації, установи.
Фінансове управління – це орган, який забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на відповідній території.
Фінансове управління Чернівецької міської ради утримується за рахунок коштів міського бюджету, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у управлінні Державного казначейства України у місті Чернівцях, круглу печатку, бланки із своїм найменуванням, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Чернівецької міської ради.
Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з Міністерством фінансів України, Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації та фінансовими управліннями районних у місті рад, з податковою інспекцією міста Чернівців, управлінням Державного казначейства України у місті Чернівцях.
Фінансове управління Чернівецької міської ради складається з 8 відділів, діяльність яких регулюється відповідними положеннями про відділи, де вказуються функції, завдання та організація роботи.
Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних джерел та закріплених загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів.
Доходи міського бюджету у 2009році перевиконано на 1 %.
Видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов’язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в державі й насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок непередбачуваних обставин.
Видаткова частина міського бюджету недовиконана на 3,6%
Велику частку у видатках місцевих бюджетів становлять витрати на фінансування закладів освіти. Адже система освіти значно впливає на рівень продуктивності праці.
Піднесення культурного рівня населення потребує спрямування місцевих бюджетів на проведення культурно-освітньої роботи: утримання масових бібліотек, клубів, будинків і палаців культури, музеїв, надання фінансової підтримки театрально-видовищним закладам.
Важливе соціальне значення мають видатки місцевих бюджетів на фінансування заходів з охорони здоров’я, найбільшу частку у загальній сумі видатків місцевих бюджетів становить фінансування лікувально-профілактичних заходів. Крім того, за рахунок цих бюджетів утримується велика кількість інших лікувально-профілактичних і санітарно-епідеміологічних установ.
Значні кошти виділяються на фінансування міського господарства. Це, насамперед, житлове будівництво, водопостачання, каналізація, освітлення, благоустрій міста.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали