Курсова робота «Ліквідність підприємства, як об’єкт фінансового менеджменту», 2012 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 01.01.2013 15:22 · від pingvin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1.теоретико-методологічні основи управління ліквідністю підприємства 1.1. Сутність та фактори, що впливають на ліквідність підприємства 1.2. Методика аналізу ліквідності підприємства Розділ 2. Аналіз ліквідності підприємства за 2010-2011 рр 2.1. Оцінка ліквідності підприємства 2.2. Аналіз ліквідності балансу Розділ 3. Шляхи зміцнення ліквідності підприємства на майбутній період 3.1. Заходи щодо підвищення ліквідності підприємства 3.2. Прогнозування ліквідності підприємства на наступний рік Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Здійснивши оцінку ролі фінансового аналізу в системі фінансової діяльності підприємства, визначимо, що першочерговим його завданням є розкриття причино – наслідкових зв’язків між фінансовою і виробничою діяльністю. Необхідні передумови для стійкого фінансового стану створює виробнича діяльність. Якщо підприємство працює ритмічно, випускає рентабельну продукцію, успішно її реалізує, воно як правило має необхідні кошти для платежів.
Фінанси залежать не лише від доходів чи наявності засобів, але й від того, наскільки раціонально та ефективно використовуються засоби, тобто від якості самої фінансової роботи. Тому важливим об’єктом управління є використання фінансових ресурсів відповідно до їхнього цільового призначення.
Методи управління фінансовою стійкістю і зокрема ліквідністю та засоби, які використовуються для їх аналізу залежать не тільки від внутрішньої політики підприємства, але й від зовнішніх умов. Тому для аналізу ліквідності підприємства важливим є врахування всіх факторів та здійснення заходів по визначенню їх впливу.
Фінансовий стан і зокрема ліквідність визначають положення будь – якого підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках, його спроможність до розширення і росту, до залучення інвестиційних ресурсів і раціонального їх використання.
В даній курсовій роботі було визначено такі поняття як ліквідність, розглянуто фактори які на неї впливають. Було проведено аналіз показників ліквідності та здійснено аналіз ліквідності балансу підприємства ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат». Останній розділ курсової роботи було присвячено для визначення шляхів і розробки заходів щодо поліпшення ліквідності підприємства та прогнозування його ліквідності на 2012 рік.
Проаналізувавши фінансову звітність ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» за 2010-2011 роки, з боку ліквідності можна зробити конкретні висновки та внести такі пропозиції:
- підприємству критично не вистачає абсолютно ліквідних активів, тому потрібно збільшити їх кількість до 9844 тис. грн.;
- помічається ріст дебіторської заборгованості тому потрібно її зменшити, для цього необхідно удосконалити грошові розрахунки з покупцями, сприяти розвитку торгівельних зв'язків;
- баланс підприємства ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» є частково ліквідним;
- керівництву підприємства потрібно вжити заходів щодо зменшення кредиторської заборгованості.
Отже, під час написання курсової роботи було розкрито суть та значення ліквідності для підприємства, здійснено оцінку та аналіз показників ліквідності та ліквідності балансу, розроблено шляхи покращення ліквідності та зроблено прогноз розвитку підприємства на 2012 рік.
В даній роботі розкрито теоретичні відомості та здійснено практичний аналіз ліквідності, досліджено як вона впливає на фінансову стійкість підприємства.
Основними джерелами інформації які використовувались для аналізу ліквідності підприємства були бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, що складаються на певну дату. В балансі відображаються ресурси, вимоги на ці ресурси або ж частка участі в них, він служить також показником “фінансового здоров’я” підприємства. Звіт про фінансові результати дає оцінку роботи підприємства і призначений для виведення чистого результату операцій підприємства за звітний період. Звіт про рух грошових коштів дає змогу визначити суми вхідних та вихідних грошових потоків, які є необхідними для обчислення деяких показників ліквідності.
На основі цих джерел інформації був здійснений розрахунок основних показників діяльності господарюючого суб’єкта, здійснений вертикальний, горизонтальний і факторний аналіз, що дав змогу визначити динаміку у розвитку даного підприємства, а також здійснити прогнозування на майбутні періоди з врахуванням всіх необхідних умов.
Таким чином, можна сказати, що аналіз ліквідності підприємства і ефективне управління нею є однією з найважливіших галузей аналітичної роботи підприємства, що є його “візитною карткою” в співпраці з іншими господарюючими суб’єктами, як вітчизняними, так і зарубіжними.
Розгляд даної теми є дуже важливим і потребує більшої уваги, так як з кожним роком ускладнюється процес виробництва, розширюється сфера діяльності підприємств, ускладнюється механізм і методика управління. Особливо це відчутно зараз – в період становлення і розвитку ринкової системи.

Коментар модератора

40 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення