Курсова робота «Сутність конценпції контролінгу та використання її положень у практиці управління», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 18.12.2012 13:35 · від Karamella · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність та значення концепції контролінгу. 5 2. Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень 20 3. Використання положень концепції контролінгу у практиці управління на вітчизняних підприємствах. 36 Висновки 48 Список використаних джерел 52 Додатки

Висновок

В даній роботі ми досліджували питання сутністі конценпції контролінгу та використання її положень у практиці управління підприємством.
Виявляться контролінг зародивя ще у ХV ст. в Англії та Франції. За п’ять століть дане поняття і його суть розвивалась і дойшли до нас у такому вигляді, що контролінг – це це система знань, концепція ефективного управління, яка включає в себе облік, аналіз, планування, моніторинг, координацію, командну роботу представників всіх функціональних підрозділів організаційної структури направлена на досягнення максимального прибутку за найменших витрат, а також гармонійних відношень та взаємозв’язків даного підприємства з оточуючими його сферами в коротко- та довгостроковому періодах.
Основними причинами його виникнення є:
• Підвищення нестабільності зовнішнього середовища
• Ускладнення систем управління підприємством
• Загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних галузей знань і людської діяльності
• Інформаційний бум при недостачі релевантної інформації
Контролiнг не є синонімом чи похідним від контролю, адже він є структурованою системою, на відміну від контролю, який до цього часу не має структури, що робить його аморфним утворенням.
На сьогоднішній день існує декілька видів концепцій. На нашу думку, їх можна класифікувати за місцем виникнення( англійська, німецька) та за сферою орієнтації (орієнтована на систему обліку, на управлінську інформаційну систему, на систему управління.) Контролінг є циклічним, безперервним процесом визначення цілей розвитку, функціонування, кординації та проведення різноманітних аналітичних оцінок з метою підвищення ефективності підприємства та переходу на новий етап розвитку. Основними його функціями є: облік, підтримка процесу планування, контроль, і регулювання, інформаційно-аналітичне забезпечення, спеціальні дослідження.
Контролінг є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує зворотний зв'язок у контурі управління. Основну роль він відіграє у планувані, організації діяльності, стимулюванні коонтролі і регулюванні, аналізі рішень.
Узагальнюючи весь теоретичний досвід у сфері контролінгу, можна запропонувати класифікацію видів контролінгу за наступними критеріями:
- за горизонтами планування (оперативний та стратегічний)
- за рівнями ієрархії об’єктів контролінгу(державно-галузевий, контролінг господарюючих суб’єктів і елементів господарюючих суб’єктів)
- за зв’язками із видами менеджменту(контролінг закупок/постачання, контролінг виробництва, контролінг збуту.)
- за комплексністю (тотальний, локальний)
- за рівнями управління (вищий, середній, нищий)
- за зв’язками з основними функціями менеджменту (планування, обліку, контролю та аналізу).
На практиці найчастіше використовують оперативний і стратегічний контролінг, адже вони включа.ть ті складові, що і нші види і чітко орінтованні на досягнення стратегічних і тактичних цілей.
Для їх досягнення у контролінгу використовують ряд інструментів. Всі вони поділяються, якраз на інструменти двох головних його видів: інструменти стратегічного і інструменти оперативного контролінгу.
До інструментів стратегічного контролінгу відносять :SWOT-аналіз; GAP-аналіз; Функціонально-вартісний аналіз; Калькулювання на основі діяльності; Стратегічне управління витратами; Система збалансованих показників; Бенчмаркінг; Стратегічне управління якістю.
До інструментів оперативного контролінгу відносять: CVP-аналіз; Функціонально-вартісний аналіз; Бюджетування; Калькулювання на основі собівартості; ABC-аналіз; Управління за відхиленнями; Маржинальний аналіз і управління ціноутворенням; Логістика; Реінжиніринг; Фінансовий аналіз показників діяльності (системи показників ZWEI, DuPont, RL).
За допомогою даних інструментів відбувається аналіз показників в якості підконтрольних, проводиться різними методами і прийомами, але основне завдання полягає у знаходженні відхилень, оцінки таких відхилень і визначення залежності між відхиленнями та результатами діяльності підприємства з метою доопрацювання підвищення показників.
Система контролінгу вимагає розробки переліку показників планування, обліку, статистики та аналізу за основними об'єктами спостереження.
Існує чотири основних гупи об’єктів контролінгу: ресурси підприємств, процеси, фінансова діяльність, показники ефективності. Для того, щоб зрозуміти, що мається на увазі та що входить до даних об’єктів варто звернути увагу ми навели велику кількість додатків. У цих групах виділяються ті показники, які характеризують статику та динаміку роботи підприємств. Показники плануються, обліковуються, аналізуються та контролюються з метою забезпечення моніторингу зовнішнього і внутрішнього стану та визначення тенденцій розвитку підприємства.
В даній роботі охарактеризовані найважливіші показники діяльності підприємства, які визначаються за допомогою балансу: показники ліквідності; показники ділової активності;показники рентабельності; показники структури капіталу або платоспроможності; показники персоналу; показники виробництва.
Варто зауважити, що якраз на етапі визначення цих показників, сутність концепції контролінгу виходить за межі теорії менеджменту і переходить до його практичної сторани, яка у свою чергу синтезується з багатьма дисциплінами такими, як економіка підприємства, економічний аналіз, дослідження операцій та інші. Для того, щоб зрозуміти як діє на практиці контролінг, ми дослідили запровадження концепції контролінг на прикладі «Виробничого об’єднання Конті».
За результатами нашої роботи виявилось, що запровадження контролінгу, дало позитивні результати і це можна побачити по показниках доходу від реалізації продукції.
Крім того було проведено порівняльний аналіз запровадження контролінгу на вітчизняному підприємстві «Конті» та Російських підприємствах ЗАТ «АВТОВАЗ», та ВАТ "Храпуновскій інструментальний завод».
Були знайдені спільні риси такі як: використання експертів та кількість етапів запровадження контролінгу. Та відмінності, зокрема на «Конті» більш детально підійшли до вивчення власної проблеми та застосували більшу кількість інструментів контролінгу.
Під час роботи ми знайшли плюси застосування контролінгу на вітчизняних підприємствах: підвищення прибутковості й гнучкості підприємства в коротко- та довгостроковому періодах; простота моделей; взаємозв'язок контролінгу практично з усіма функціями управління та багато іншик.
Варто зазначити, що при відмові використання контролінгу на підприємство чекає наступне: низька оперативність інформації; процес планування на підприємствах починається від виробництва, а не від збуту продукції; відсутність розділення між управлінням прибутком і управлінням грошовими коштами; використання прямих і невигідних витрат; низька культура аналізу досягнення мети.
Для кращого функціонування підприємств ми б порадили розробити: схему організаційної структури, центрів витрат і відповідальності;формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу; методику аналізу підприємницької діяльності;оціночні показники діяльності підприємства і структурних підрозділів.
Протягом дослідження охарактеризувати розвиток контролінгу його види та інструменти, вказати які найчастіше використовуються в Україні, провести паралелі запровадження концепції контролінгу між Україною та Росією, дослідити переваги введення контролінгу, вказали на що потрібно звертати увагу при його запровадженні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення