Дипломна робота «Страхування майнових інтересів юридичних осіб», 2011 рік

З предмету Страхування · додано 16.12.2012 10:04 · від Т@n9l · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ 1. Теоретичні основи страхування майнових інтересів юридичних осіб.7 1.1. Економічна сутність страхування майна юридичних осіб.7 1.2. Законодавчі основи проведення майнового страхування юридичних осіб.18 1.3. Закордонний досвід страхування майна юридичних осіб. 22 Розділ 2. Аналіз проведення страхування майна юридичних осіб в україні.33 2.1. Аналіз фінансової діяльності страхових компаній України зі страхування майна юридичних осіб.33 2.2. Економічна оцінка діяльності ТДВ «СК «ФІНЕКС».45 2.3. Аналіз страхування майнових інтересів юридичних осіб ТДВ «СК «ФІНЕКС».59 Розділ 3. Шляхи покращення страхування майнових інтересів юридичних осіб в україні.73 3.1. Проблеми страхування майна юридичних осіб в Україні.73 3.2. Шляхи вдосконалення страхування майнових інтересів юридичних осіб.77 Висновки.86 Список використаних джерел.89 Додатки.96

Висновок

1. На основі узагальнення та аналізу праць вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань страхування майнових інтересів юридичних осіб зроблено висновок, що страхування майна юридичних осіб являє собою систему відносин між страховиком і страхувальником по наданню страхових послуг, коли об’єктом страхових відносин виступає майно в різних його видах, що забезпечує страховий захист від пошкодження та загибелі майна внаслідок пожежі, стихійних явищ, вибуху газу, тощо.
2. Об’єктивна необхідність існування та розвитку майнового страхування в нашій державі викликана тим, що воно є ефективним, раціональним, економічним та доступним засобом захисту майнових інтересів господарюючих суб’єктів. Відшкодуванню підлягають збитки, яких зазнав страхувальник, вживаючи заходів, спрямованих на врятування майна. Юридичні особи можуть страхувати державне, власне, орендоване, заставне та лізингове майно. Тобто, об’єктами страхування майна можуть бути інтереси, пов’язані з: володінням, використанням і розпорядженням майном.
3. Розглядаючи страховий ринок України в цілому, можна говорити, що найбільшу частку у його структурі займає майнове страхування. Обсяги страхових премій на страховому ринку України за 9 місяців 2011 року становили – 10591,0 млн. грн., частка добровільного майнового страхування в становила 64,5% вітчизняного страхового ринку, тобто прослідковується зменшення страхових премій по даному виду страхування за досліджуваний період.
Існує проблема між страхуванням юридичних та фізичних осіб в майновому страхуванні. Це пов’язано з істотними розбіжностями у практиці проведення страхування майна юридичних і фізичних осіб. Так, розмір ризику при страхуванні майна фізичної особи, як правило, значно менший, аніж розмір ризику юридичної особи, а тому і премії, які надійшли від юридичних осіб значно більші ніж премії, отримані від фізичних осіб.
4. За досліджувані періоди лідери по страхуванню майна від вогню і стихійних явищ на страховому ринку зі збору страхових премій майже не змінювались. Трійка лідерів, які протягом дев’яти місяців 2009 - 2011 не змінювались і входили до рейтингу лідируючих компаній по цьому виду страхування – це: СК «КРЕМЕНЬ», яка двічі посідала перше місце в 2010 – 2011 році, СК «АХА», яка займала друге місце в 2009 році, і СК «ОРАНТА», яка протягом дев’яти місяців 2009 – 2011 поступово спускалася з першого до третього місця. Це свідчить, що страхування майна юридичних осіб не стоїть на місці і набирає свої оберти в розвитку страхування. Також показує, що юридичні особи почали розуміти значення страхування в своїй підприємницькій діяльності більш відповідально ставиться до захисту свого майна.
5. Найбільш популярні види страхування в страховій компанії «ФІНЕКС» – страхування майна юридичних осіб та громадян, страхування транспортних засобів КАСКО та добровільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування медичних витрат туристів, виїжджаючих за кордон та подорожуючих по Україні, страхування вантажів та багажу, фінансових ризиків. Також, компанія пропонує широкий спектр страхових продуктів та індивідуальні програми страхування корпоративним та юридичним особам.
Скорочення збору страхових премій зі страхування майна юридичних осіб відбулося через економічну кризу. У 2009 році відбулося скорочення доходів підприємств, отже більшість підприємств, які відчули на собі економічну кризу відмовилися від договорів страхування майна.
Найбільшу питому вагу у структурі страхового портфеля ТДВ «СК «ФІНЕКС» займало страхування вантажів та багажу 32,9 % (2011 рік). В 2010 році цей вид страхування становив 36,9%, а в 2009 році – 36,6%. Питома вага страхування майна юридичних осіб в 2011 році становила 8,1%, в 2010 році – 3,7%, а в 2009 році – 10,8% страхових платежів.
В цілому по компанії «ФІНЕКС» в галузі страхування майна юридичних осіб можна відзначити, що зважаючи на те, що кількість укладених договорів з юридичними особами в порівнянні з 2009 роком в 2010 році зросли, з 1070 до 2078 договорів, що привело до збільшення збору страхових премій. Так в 2011 році до 2010 року число укладених договорів різко зменшилася на 1129 штук, що потягло за собою зменшення страхових премій на 8150,4 тис. грн.
6. Недоліками майнового страхування юридичних осіб на сучасному етапі розвитку страхового ринку є те, що відсутня широкомасштабна роз’яснювальна робота з питань страхування серед населення і в першу чергу серед потенційних страхувальників; нерозвиненість інфраструктури страхового ринку, до основних елементів якої відносять правове і нормативне забезпечення, інформаційну мережу, кредитно-фінансову систему, підготовку кадрів (андерайтери, страхові комісари); недострахування. Конкуренція на ринку майнового страхування в Україні змушує страхові компанії знижувати ціни на і без того дешеві поліси. Тарифи на майнове страхування юридичних осіб, що впали в 2009 році на чверть, в 2010 році продовжують знижуватися.
7. До шляхів вдосконалення страхування майнових інтересів юридичних осіб слід віднести: удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності страхових посередників та незалежних експертів з питань оцінки ризиків та визначення розміру збитків, завданих страхувальникам; вжити заходів з відновлення довіри у підприємств до страхування (створення публічної фінансової звітності про фінансову стійкість страхової компанії, надання інформації про страхові програми); здійснити приватизацію майна переважної кількості підприємств, що раніше належали до державного сектора економіки; врахування у правилах і договорах страхування можливості коригувати страхову суму та суму платежів у зв’язку з відхиленням реальної вартості застрахованого майна під впливом інфляції (дефляції) грошової одиниці; створення адекватної системи продажу страхових послуг; виводити на ринок нові види продукції майнового страхування юридичних осіб; пропонувати клієнтам системи знижок та бонусів, тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали