Курсова робота «Економічні аспекти якості продукції», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 05.12.2012 21:28 · від targ1tay · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальні відомості про економічні аспекти якості продукції 5 1.1. Фактори, що впливають на якість продукції 5 1.2. Витрати на якість продукції 12 1.3. Економічні проблеми якості продукції на сільськогосподарських підприємствах 17 Розділ 2. Аналіз стану управління якістю на стов ім. Духова 23 2.1. Загальні відомості про підприємство 23 2.2. Техніко-економічний аналіз результатів діяльності СТОВ ім. Духова 30 2.3. Діагностичний аналіз управління якістю на підприємстві 37 Розділ 3. Шляхи удосконалення управління якістю продукції на стов ім. Духова 42 3.1. Напрямки щодо забезпечення високого рівня якості продукції на СТОВ ім. Духова 42 3.2. Впровадження заходів з ефективного управління якістю на СТОВ ім. Духова 45 3.3. Економічний ефект від впроваджених заходів на покращення управління якістю на СТОВ ім. Духова 50 Висновки 53 Список використаної літератури 55

Висновок

Поняття «якість» є багатобічним і комплексним. Згідно з ДСТУ 15467–79, якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її здатність задовольняти визначені потреби відповідно до її призначення. Якість визначається на сучасному етапі ступенем відповідності продукції умовам і вимогам споживачів, державних стандартів, інших нормативних актів і договорів.
Якість продукції формується під впливом комплексу чинників: якість землі, технологія виробництва, якість засобів праці, якість матеріальних ресурсів, якість праці, матеріальна зацікавленість, кваліфікація кадрів, науково-технічний прогрес. В історії розвитку систем якості можна виділити п’ять етапів і представити їх у виді п'яти зірок якості, кожна з яких має свої особливості. Розвиток системи якості в Україні, на відміну від інших країн, розпочався порівняно недавно. Це дозволило врахувати досвід інших держав, що досягли значних успіхів на цьому шляху.
У ході даної курсової роботи був розглянуто економічні аспекти якості продукції сільськогосподарського підприємства. В умовах ринкової економіки якість продукції відіграє надзвичайно важливу роль у підвищенні її конкурентоспроможності. Економічне суперництво підприємств, окремих об’єднань, боротьба їх за ринки збуту зосереджуються не тільки на ціні, а й значною мірою на нецінових факторах. Серед цих факторів – реклама, створення сприятливих умов для реалізації продукції, забезпечення (за необхідності) післяпродажного обслуговування покупців – особливе місце займає якість продукції. Зрозуміло, що за однакової ціни більшим попитом користуватиметься продукт, який має вищу якість. Водночас істотне поліпшення підприємством якості продукції порівняно з аналогічною продукцією конкурентів дає йому можливість підвищувати ціну на неї, не втрачаючи при цьому своїх споживачів, а в нерідких випадках навіть збільшуючи обсяг продажу.
В аналітико-рекомендаційному розділі курсової роботи було дано загальну характеристику СТОВ ім. Духова та продукції, що виготовляється.
Було проведено аналіз основних техніко-економічних показників діяльності СТОВ ім. Духова на підставі річної фінансової та статистичної звітності за 2009 – 2011 рр.
Проаналізована система забезпечення якості за допомогою 15 основних показників, що мають бути передбачені в діяльності підприємства при організації його системи управління якістю. Було виявлено недоліки в плануванні, контролеві виробництва продукції, а також не досить кваліфіковані кадри, що впливає на якість продукції.
Наступним крок була розробка рекомендацій щодо усунення виявлених у ході аналізу недоліків системи управління якістю на СТОВ ім. Духова. Було розраховано можливий економічний ефект, що становитиме 1407,7 тис.грн..
Тим самим була виконана основна мета курсової роботи – розробки заходів щодо подальшого розвитку управління якістю с/г підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення