Курсова робота «Економіко-статистичне вивчення фонду оплати праці працівників підприємства», 2011 рік

З предмету Статистика · додано 05.12.2012 19:01 · від Романович Альона · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Поняття фонду оплати праці та його склад. 2. Статистичні показники фонду оплати праці та методика їх розрахунку. 3. Статистичний аналіз факторів, що впливають на фонд оплати праці. 4. Аналіз витрат на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві експортної продукції. Висновки. Список використаних літературних джерел. Додатки.

Висновок

Таким чином, актуальність даної теми полягає в тому, що фонду оплати праці є дуже важливою складовою частиною всього аналізу підприємства. Ефективність праці багато в чому визначається його оплатою. З усіх джерел надходжень в сім'ї трудящих заробітна плата (при правильній організації) забезпечує прямий і безпосередній зв'язок доходів з кількістю і якістю вкладеної праці. Саме за допомогою заробітної плати оцінюється і кваліфікація працівників, і складність виконуваних ними робіт, і, нарешті, обсяг і якість вироблених матеріальних благ і послуг. Заробітна плата є найбільш мобільною і гнучкою формою в загальній системі розподілу, будучи частиною національного доходу, вираженого в грошовій формі, вона формується, діє і відображає процеси, що відбуваються в державі.
Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці.
До фонду оплати праці включаються нарахування найманим
працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому
вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який
підлягає оплаті, або за виконану䀠роботу незалежно від джерела
фінансування цих виплат.
В даній курсовій роботі було обчислено середні та відносні величини, проведено факторний аналіз та кореляційно-регресійний аналіз фонду оплати праці, тощо.
Обчисливши абсолютну і відносну економії (перевитрати) коштів, витрачених на оплату праці штатних працівників фірми №3 (табл. 1), маємо перевитрату коштів у 2010 році порівняно з плановим кошторисом. Абсолютна зміна витрат на оплату праці порівняно з плановим збільшилася на суму 33,7 тис. грн. або на 1,5 %, та на суму 10,4 тис. грн., або на 1,1% були перевитрати по іншим категоріям працівників.
Якщо ж врахувати, що фізичний обсяг виробництва у 2010 році становив лише 97,2% від запланованого, то відносна перевитрата фонду заробітної плати за робітниками буде значно більшою і становитиме 46,7 тис. грн.
Також змінилась структура фонду заробітної плати працівників облікового складу віртуальної фірми №3. Значно скоротилися виплати нештатним працівникам. Вони зменшилися від 310,9 тис. грн., або 20,3% всього фонду у 2009 році до 114,2 тис. грн., або лише 4,8% фонду оплати праці у 2010 році.
Фонд оплати штатних працівників у 2010 році збільшився як порівняно з 2009 на 86,6%, або на 1059,7 тис. грн., так і порівняно з 2008 роком на 95,2%, або на 1113,6 тис. грн.
Провівши кореляційно регресійний аналіз між середньообліковою кількістю штатних працівників та обсягом витрат на оплату праці за вибірковою сукупністю фірм за 2010 рік, бачимо високий прямий зв'язок між цими показниками. Коефіцієнт еластичності свідчить про досить високу еластичність зв’язку між ознаками. При збільшенні середньооблікової кількості штатних працівників підприємства на 1 % обсяг його витрат на оплату праці зростає в середньому на 1,6 %.
Також було розглянуто вплив обсягів виробленої продукції на обсяг витрат з оплати праці (таблиця 5). Так як, лінійний коефіцієнт кореляції між факторною та результативною ознакою дорівнює 0,964, то зв'язок між обсягом виробленої продукції та обсягом витрат на оплату праці високий. Коефіцієнт еластичності свідчить про майже одиничну еластичність зв’язку між ознаками. При збільшенні обсягів виробленої продукції на 1 % обсяг витрат на оплату праці зростає в середньому на 0,9 %.
Виконане нами аналітичне групування доводить наявність прямого зв’язку між рівнем оплати праці за одну оплачену людино-годину та загальною сумою фонду заробітної плати.
Оскільки зв’язок між даними показниками є функціональним, то вивчення його проводиться з допомогою індексного аналізу (додаток Б), за результатами якого можна сказати про збільшення витрат на оплату праці персоналу в вибірковій сукупності віртуальних фірм трохи більше, ніж у два рази. Таке збільшення відбувалося під одночасною дією двох факторів: збільшенням витрат оплаченого робочого часу та підвищення відносного рівня заробітної плати.
У четвертому розділі було проведено факторний аналіз фонду оплати праці методом абсолютних різниць (табл. 7). Найважливішою умовою збільшення фонду оплати праці, а також зростання зарплати залежить від підвищення продуктивності праці так, щоб випереджувати зростання заробітної плати. Виконання такої умови знаходиться під дією ряду факторів, як усередині підприємства, так і поза ним. До таких факторів належить зміна структури виробництва, рівня кваліфікації працівників, умов праці, міжгалузеве, внутрігалузеве і районне регулювання зарплати та ін. Однак, незважаючи на це, принцип випереджаючого зростання продуктивності праці порівняно зі зростанням зарплати повинен дотримуватись як у самому підприємстві, так і по його цехах. Дотримання цього принципу необхідно також для збереження у робітників постійного стимулу до підвищення продуктивності праці.
Оптимальне й економічне обґрунтування співвідношення між зростанням продуктивності праці і зарплати має забезпечуватися за рахунок удосконалення методики формування фонду оплати праці. Якщо створення фонду оплати праці поставлено в пряму залежність від кінцевого результату роботи колективу, то зникає потреба введення спеціальної системи контролю.

Коментар модератора

35 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення