Курсова робота «Особливості розвитку сучасної української соціологічної думки», 2010 рік

З предмету Соціологія · додано 04.12.2012 20:46 · від Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Становлення соціологічної думки в україні. 1.1. Зародження української соціології, процес становлення і основні етапи розвитку.6 1.2. Стан сучасної соціології.10 Розділ 2. Розвиток української соціологічної думки на сучасному етапі. 2.1. Особливості розвитку української сучасної соціології.12 2.2. Погляди і досягнення основоположників української соціологічної думки, а також сучасних соціологівУкраїни.16 2.3. Проблеми розвитку новітньої української соціології.26 2.4. Перспективи розвитку вітчизняної соціології.32 Висновки.35 Список використаних джерел.37

Висновок

Сучасна українська соціологія— самостійна галузь знань у вищій школі і академічній науці. Розвивається мережа наукових та науково-дослідних установ, засновано спеціалізовані часописи, побачили світ багато наукових, навчальних, популярних видань. Зріс попит на соціологічні послуги з боку суб'єктів політичної, соціально-економічної, духовної практики. У Вузах України йде процес становлення соціології як навчальної дисципліни, адже соціологічна освіченість, уміння мислити соціально, адекватно сприймати, осмислювати й тлумачити соціальні процеси та явища, врахувати у своєму бутті розмаїття соціальних чинників потрібні кожній людині.
Нині вітчизняна соціологія, намагаючись розробити свою теоретичну базу, предмет і методи досліджень, активно інтегрується у світову соціологічну науку. Основні напрями сучасних соціологічних досліджень стосуються особливостей соціально-статусної стратифікації в умовах перехідної економіки, соціальних умов і механізмів формування сучасної ринкової економіки, факторів виникнення і механізмів подолання соціальних конфліктів у процесі трансформації суспільства, національних аспектів.
Історія розвитку соціологічної науки в Україні показує, яким чином відбувалося становлення системи вітчизняного загальногуманітарного, протосоціологічного, а згодом і класичного соціологічного знання.
Досліджуючи історію розвитку вітчизняної соціології, ми пересвідчуємося, що саме змістовно-проблемне тло, тематика досліджень дають підстави визначити українську соціологію як оригінальну динамічну форму наукового самоусвідомлення етносу, дослідження своїх специфічних і самобутніх особливостей та історичної долі.
Зараз вітчизняна соціологія знаходиться у нелегкому пошуку власної автентичності, виробляє свою методологічну базу, концептуальну схему та відповідний їм понятійно-категоріальний апарат. Українська соціологічна школа сьогодні поволі набирає сил, набуває рис національної школи, що виявляється не стільки у проблематиці досліджень, скільки в акцентах на соціогуманітарній традиції української культури загалом.
Слід підкреслити, що своєрідний шлях розвитку української соціологічної думки, на жаль, не завершився дотепер. У цьому плані ми значно відстали від інших народів, і малою втіхою для нас є згадка про штучне гальмування наукових досліджень у галузі соціології протягом останніх десятиліть історії України. На часі першочергове завдання – створення самобутньої і водночас модерної української соціологічної науки, здатної принести велику користь своєму народові у важкий час державотворення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?