Курсова робота «Дослідження напрямків функціонування Світового банку та особливості співробітництва України із ним», 2012 рік

З предмету ЗЕД · додано 04.12.2012 09:29 · від Таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування світового Банку.5 1.1. Історико – економічні передумови створення та функціонування Світового банку.5 1.2. Правова основа функціонування Світового банку.7 1.3. Організаційна структура функціонування Світового банку.10 Розділ 2. Аналіз співробітництва світового банку з україною.17 2.1. Законодавчо – нормативне забезпечення співробітництва Світового банку та України.17 2.2. Аналіз програм співробітництва Світового банку та України.19 2.3. Оцінка впливу діяльності Груп Світового банку на економічний розвиток України.23 Розділ 3. Перспективи розвитку світового банку та україни.28 3.1. Стратегія співробітництва Світового банку та України.28 3.2. Пріоритетні напрямки співробітництва між Світовим банком і Україною.30 3.3. Роль і значення Світового банку у подоланні Світової фінансової кризи в Україні.39 Висновки.43 Список використаних джерел.47 Додатки.50

Висновок

1. Після криз 30-х років, що потрясли буквально весь світ і в результаті втрат від Другої світової війни, світове господарство виявилося розбалансованим. Країни вплутувалися в торгові конфлікти одна з одною, фінансова, валютна та кредитна система прийшли в занепад. Але до середини ХХ століття поступово виникало розуміння того, що світове господарство не в змозі стабільно функціонувати без якихось спільних для всіх країн механізмів координації і управління, одним з яких і став Світовий банк.
Світовий банк або Група Світового банку (далі - Банк або СБ) - це міжурядова фінансово-кредитна організація, найпотужніший світовий інвестиційний інститут, створений одночасно з МВФ.
Офіційно СБ був створений 27 грудня 1945 року, після того, як більшість країн – учасниць ратифікувала Бреттон – Вудські угоди 1944 року.
2. Міжнародну правосуб'єктність організацій групи Світового банку можна розглядати з різних правових позицій. Членство в СБ багатьох держав підтверджує правомірність володіння МБРР міжнародна правосуб'єктність. Угоди про надання МБРР і його філіям статусу спеціалізованих установ ООН підкреслюють самостійність, незалежність і автономію цих організацій.
Світовий банк, будучи суб'єктом міжнародного права, має міжнародну правосуб'єктність, яка дозволяє йому вступати у взаємовідносини з іншими суб'єктами, в тому числі з регіональними банками розвитку.
Згідно зі статутом Світового банку, для прийняття стратегічних рішень потрібно отримати не менше 85% голосів акціонерів.
Найбільшими акціонерами Світового Банку є США (16.4% акцій), Японія (7.9%), Німеччина (4.5%), Великобританія та Франція ( 4.3%).
Ресурси головної установи групи Світового банку - МБРР утворюються з власного (акціонерного) капіталу, залучених коштів і нерозподіленого прибутку від проведених операцій. Країни - члени МБРР підписуються на акції Банку згідно виділеної їм квотою, приблизно рівною квотою в МВФ (що ще раз підкреслює взаємозв'язок цих двох спеціалізованих установ ООН), формуючи таким чином його статутний капітал.
3. Група Світового банку складається з чотирьох основних інститутів – Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Міжнародної асоціації розвитку (МАР), Багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій (БАГІ); до цієї ж групи належить також Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС), який має специфічні функції, але організаційно пов'язаний із Світовим банком.
4. Після прийняття Верховною Радою України 3 червня 1992 року Закону України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» Україна у вересні 1992 року стала 167 членом Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, Банк), здійснивши підписку на 908 акцій ($1315,9 млн. акціонерного капіталу), або 0,77% акцій Банку. Україна також вступила до Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій (БАГІ).
та обслуговування зовнішнього державного боргу» від 5.05. 1997 р.
5. Успішно розвивається співпраця України зі Світовим банком в цілому та з його окремими. На початок 2010 року портфель Світового банку в Україні складався з 13 інвестиційних проектів на загальну суму 1,6 млрд. дол. США (в активні фазі реалізації знаходилось 11 проектів, сума позик за якими складає 1,474 млрд. дол. США, а також 2 проекти («Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» та «Розвиток ринку фінансових послуг»), які найближчим часом буде завершено). Загальна сума позик, наданих СБ за 15 років співробітництва з Україною, складає понад 6,9 млрд. дол. США
6. Світовий банк завжди здійснював активну роботу у фінансовому секторі, і обговорювана Стратегія допомоги Україні є продовженням такої традиції. Під час упровадження Стратегії допомоги Україні було ухвалено важливі законодавчі та нормативні акти, що дало змогу Національному банку України підвищити ефективність регулювання діяльності банківського сектору. Підвищилася платоспроможність банківського сектору, а основні банківські показники наближаються до світових стандартів.
7. Метою Стратегії партнерства Світового банку з Україною (СПУ) на 2012-2016 роки є надання Україні допомоги в усуненні вказаних «вузьких місць» впровадження реформ і, таким чином, сприяння в досягненні Україною успіхів у реалізації її амбіційної програми економічної реформи та інтеграції з ЄС. Основною метою СПУ є надання керівництву України допомоги в поліпшенні відносин з громадянським суспільством і бізнесом, в
перетворенні недовіри до реформ на їх підтримку та в посиленні підзвітності й ефективності органів влади.
8. Починаючи з 1994 р. в Україні реалізується 12 проектів, що фінансуються за рахунок позик Світового банку, а саме: Реабілітаційна позика, Інститут-ційна позика, Проект реабілітації гідроенергетики та контролю у системі, Проект з розвитку насінництва, Експериментальний проект у вугільній галузі, Проект розвитку підприємств, Проект структурної перебудови вугільної галузі, Проект структурної перебудови сільського господарства, Проект розвитку експорту, Проект розвитку ринку електроенергії, Проект підтримки соціального захисту, Проект «Морський старт». Крім того, триває підготовка 4 системних та 18 інвестиційних проектів.
9. Що стосується Світового банку, то він також надає Україні певну фінансову допомогу у відповідь на світову економічну кризу.
Аналізуючи вплив кризи на відносини України з сучасними МФО, визначено, що відносини щодо руху грошових потоків дещо оживились. МВФ надав Україні стабілізаційний кредит, що в декілька разів перевищує надані раніше. Це свідчить про довіру цієї організації до нашої країни. Світовий банк також не залишив Україну в скрутні для неї часи. Це проявляється в наданні з його боку фінансової допомоги на підтримку вітчизняної економіки Україні. Також слід відмітити, що фінансування економіки країни в 2008-2009 роках збільшилося зі сторони Світового банку.
Отже, виходячи з цього визначено, що шляхами покращення відносин України та Світового Банку є такі: виконання вимог, необхідних для надання позики; контроль за ефективним використанням коштів Світового банку; проведення ефективної пенсійної реформи; прийняття відповідних законодавчих актів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівня, що підвищило б ефективність використання коштів кредиту; необхідно здійснювати контроль, щоб кошти, які виділяються МФО, прямували на рішення соціально-економічних проблем і пом'якшення наслідків кризисних явищ; необхідно досягти стабільності в політичних колах, об’єднати політичні сили, що значно підвищить співпрацю і допоможе країні вийти з кризи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали