Курсова робота «Психологічні механізми впливу реклами», 2012 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 29.11.2012 14:02 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні засади реклами як засобу впливу.6 1.1. Реклама: підходи до визначення поняття та функції.6 1.2. Історичні аспекти становлення реклами.9 1.3. Різновиди реклами та їх особливості.13 Розділ 2. Психологічні механізми впливу реклами.19 2.1. Моделі рекламного впливу. 19 2.2. Переконання та його роль в рекламі.22 2.3. НЛП та гіпноз як механізми впливу реклами на підсвідомість.26 2.4. Сугестивні прийоми рекламного впливу.32 Висновки.36 Список використаної літератури.38 Додаток 1.40

Висновок

Психологічна сутність реклами полягає в тому, що її визначають як сукупність соціально-психологічних прийомів і методів впливу на свідомість людини з метою формування мотиву придбання рекламованої продукції.
Процес впливу реклами на людину відбувався з часів її появи. Проте свою перевагу – багатотиражність, здатність одночасно впливати на великі аудиторії, тобто виступати як масовий вплив, вона змогла реалізувати з виникненням ринку виробників, збільшенням інформаційних засобів – носіїв реклами і ринку споживачів рекламованих товарів і послуг, і безумовно з розвитком психологічної науки.
Сучасна рекламна справа ґрунтується на кількох глибоких психологічних теоріях, розвинутих у ХХ ст. Найбільш активно використовується напрацювання школи психоаналізу, зокрема ідей З.Фрейда про перевагу підсвідомого в людській психіці.
Говорячи про еволюцію реклами варто враховувати розвиток психологічнї науки, оскільки всі досягнення у сфері впливу використовувалися в рекламі. Тому однозначно можна сказати, що є тісний взаємозв’язок між удосконаленням рекламних прийомів та психологією впливу.
Існує велика кількість видів реклами, кожен з яких у першу чергу виконує інформативну функцію. З кінця XIX- поч.XX ст. визначне місце займає комерційна реклама, яка безпосередньо пов'язана із пропагандою товарів. Тоді ж реклама стала нав'язливою.
Спроби розробити модель структури впливу реклами на споживача з елементами психології у вигляді простої і зручної для практиків формули робилися неодноразово. Найбільш вдалою вважається модель модель AIMDA ( attention - interest – motivation - desire - action, тобто увага - інтерес – мотив- бажання - дія). Дана формула є загальною схемою рекламного впливу і є типовою для будь-якого механізму впливу (у тому числі політичного, маркетингового).
Секрет дії реклами криється у використання найтонших особливостей людської психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на емоції та підсвідомість. Варто також зазначити, що мешканцям слов’янських республік притаманна надмірна довіра до друкованого слова і до всього, що вони почують по радіо чи побачать по телевізору. Тож засоби масової інформації відіграють провідну роль у впливі реклами на людину.
Основними механізмами впливу реклами є: переконання, сугестія, НЛП, еріксонівський гіпноз, зараження та багато інших. Розглянуті у даній курсовій роботі механізми найчастіше використовуються та є найефективнішими.
Суттєвою постає проблема етики, права і відповідальності в галузі реклами. Йдеться про аналіз причин порушення етики і права, пов’язаних з використанням сучасних методів впливу на людську підсвідомість. Постає питання: чи гуманно використовувати психологічні прийоми над людьми задля збільшення прибутку.
Отже, реклама є складною психологічною технологію, яка орієнтована на маніпулювання потребово-мотиваційною сферою та сферою свідомості особистості для досягнення соціально-політичної, економічної та іншої користі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали