Курсова робота «Грошовий ринок та механізм його функціонування», 2012 рік

З предмету Макроекономіка · додано 28.11.2012 23:22 · від Олексій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Особливості функціонування грошового ринку.5 Розділ 2. Оцінка посткризових проблем функціонування грошового ринку у світовій економіці.12 Розділ 3. Проблеми функціонування грошового ринку в Україні.16 Розділ 4. Ефективність регулювання грошового ринку в Україні.22 Розділ 5. Перспективи подальшого розвитку грошового ринку в Україні.26 Висновки.30 Список використаної літератури.32

Висновок

Аналізуючи грошовий ринок, що являється особливим сектором ринку, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар, грошові кошти переміщаються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів, можна сказати, що механізм грошового ринку має істотні відмінності від механізму звичайного товарного ринку: продаж грошей виступає у формі надання позичок чи купівлі особливих фінансових інструментів; купівля грошей — у формі одержання позичок чи продажу таких фінансових інструментів; попит на гроші — у формі бажання економічних суб'єктів мати у своєму розпорядженні певну масу грошей на визначену дату; пропозиція грошей — у формі запасу грошей, який економічні суб'єкти готові передати у тимчасове користування; ціна грошей — у формі процента.
Складний механізм грошового ринку дає можливість класифікувати його за різними критеріями. Основними з них є: види інструментів, з допомогою яких гроші переміщуються від продавців до покупців; інституційні ознаки грошових потоків; економічне призначення купівлі грошей. За першим критерієм грошовий ринок поділяється на: ринок позичкових зобов'язань, ринок цінних паперів, валютний ринок; за другим критерієм — на фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг не банківських фінансово-кредитних установ; за третім критерієм — на ринок грошей і ринок капіталів. Центральне місце в структурі грошового ринку займає ринок грошей.
В Україні грошовий ринок знаходиться в стані становлення. Після виходу України з Радянського Союзу грошовий ринок почав поступово розвиватися, він обслуговує рух оборотних коштів підприємств та організацій, короткострокових коштів банків, установ, громадських організацій, держави та населення.
Національний банк України, проводить грошово-кредитну політику, що спрямована на забезпечення цінової стабільності, підтримує через процентні ставки за активними та пасивними операціями відповідну ліквідність та обсяг грошової маси в обігу, забезпечує збалансованість попиту та пропозиції на валютному сегменті ринку, стримує інфляційні процеси в державі. Це і є основою для подальших перспектив розвитку грошового ринку в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали