Дипломна робота «Залучення іноземного капіталу в економіку україни: практика і проблематика», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 28.11.2012 20:12 · від Аля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ 1. Поняття та роль іноземних інвестицій в економіці україни 1.1. Суть інвестицій та необхідність їх залучення в економіку країни.8 1.2. Методи залучення та система стимулювання інвестицій в Україну.28 Висновки до першого розділу.37 Розділ 2. Аналіз сучасної практики залучення іноземних інвестицій в україну 2.1. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України.38 2.2. Аналіз залучення іноземних інвестицій у Вінницьку область.47 2.3. Оцінка інвестиційного потенціалу м. Жмеринка.61 Висновки до другого розділу.69 Розділ 3. Вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій 3.1. Проблеми активізації інвестиційної діяльності в Україні.71 3.2. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості м. Жмеринка.74 3.3. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності в м. Жмеринка.86 Висновки до третього розділу.93 Висновки.95 Список використаних джерел.98

Висновок

В дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано розв’язання важливого науково-прикладного завдання щодо формування механізму залучення іноземних інвестицій в малі міста України, зокрема, м. Жмеринка.
Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:
Аналіз теорій інвестицій показав, що вони відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки держави. В результаті інвестування засобів в економіку, збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть вперед, в економічній конкуренції, галузі народного господарства та підприємства, що в більшій мірі задовольняє попит на ті чи інші товари та послуги.
В процесі дослідження встановлено, що в Україні сформовано законодавчу базу, яка регламентує інвестиційну та підприємницьку діяльність. Прийнято багато, вкрай необхідних законів, що регламентують інвестиційну та підприємницьку діяльність. Однак необхідно зазначити, що все ж таки інвестори, які вирішили інвестувати свій капітал в Україну, не є надійно захищеними правовим полем. Українське законодавство не є стабільним.
Визначено, що залучення іноземних інвестицій було і залишається ключовим питанням розвитку економіки будь-якого міста. В умовах підвищення самостійності регіонів великого значення набуває визначення регіональних потреб та, зокрема їх міст, в інвестиціях на продуктивний розвиток суб’єктів господарювання і можливостей цих суб’єктів освоїти очікувані інвестиції, що стане можливим за наявності сприятливого інвестиційного клімату на регіональному та місцевому рівнях.
Станом на 1 січня 2011 році, 63,9% інвестицій в основний капітал здійснювався за рахунок власних коштів підприємств і організацій. З огляду на те, що балансовий прибуток підприємств не перевищує 5% ВВП, а майже 50% підприємств є збитковими, цей ресурсний потенціал не відповідає потребам національної економіки. Обмеженими є також і можливості внутрішнього фінансового ринку України: капіталізація фондового ринку не перевищує 7% ВВП, а банківської системи 5% ВВП. В таких умовах одним з альтернативних фінансових джерел забезпечення ефективного економічного розвитку повинні стати іноземні інвестиції. Обсяги їх залучення в Україні порівняно з іншими країнами світу свідчать про значний невикористаний потенціал цього виду інвестування. Так, частка іноземних коштів в інвестиційному портфелі України становить приблизно 4,5%, у той час як у Казахстані – близько 30%, в Естонії – біля 90%.
Що стосується активізації інвестиційної діяльності у Вінницькій області то потрібно відмітити, що у 2011 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 17,3 млн дол. США прямих інвестицій, що становить 55,4% від надходжень за 2010 р, схожа тенденція прослідковується і в м.Жмеринка–293,4 тис. дол. США у 2011 році, у порівнянні з 322,7 тис. дол. США в попередньому році, що в певній мірі можна пояснити кризовими явищами в країні.
Серед основних проблем на державному, регіональному та місцевому рівнях нами було виявлено наступні: не надійне правове забезпечення інвестицій та неефективно діюча система відповідних державних органів; відсутність обґрунтованої гнучкої системи національних пріоритетів в процесі залучення інвестицій; відсутність довгострокової орієнтації планових завдань і заходів у поєднанні з конкретним планом дій щодо зменшення інвестиційних ризиків та відновлення довіри інвесторів до потенційних партнерів та органів влади; максимально можливе збалансування інтересів інвесторів та соціально-економічних інтересів розвитку міста на основі поліпшення обґрунтованості, інформаційної та правової забезпеченості інвестиційних проектів, перешкоди організаційно-технічного характеру на місцевому рівні на початковому етапі діяльності.
Встановлено, що дієвим важелем ефективної роботи з іноземними інвесторами є створення так званої інвестиційної карти міста, яка повинна містити комплексну характеристику території із зазначенням конкретних напрямів можливої реалізації інвестиційних проектів з їхнім відповідним описом. Ознайомлення з такою картою дає змогу іноземному інвестору не лише бачити сферу потенційного застосування власного капіталу, а й орієнтуватися у загальній перспективі розвитку території, планувати гіпотетичні напрями господарської кооперації та розширення виробництва.
Крім того, розроблено проект створення в м. Жмеринка бізнес-інкубатора. Цей проект є економічно доцільним, оскільки заплановані значення показників мають позитивну тенденцію. Цей проект повинен підвищити рівень соціально-економічного розвитку, а також розвитку привабливого інвестиційного клімату міста. Цей проект має змогу реально надати позитивні результати при запровадженні на державному рівні дієвої стабільної системи фінансової підтримки інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування на довготривалий період на основі затверджених програм розвитку підприємництва при виділенні фінансових ресурсів на дольовій участі із бюджетів всіх рівнів.
Отже, на сьогодні в Україні існує проблема недостатнього використання інвестиційного потенціалу, яка пов'язана із надмірним втручанням держави у регулювання іноземних інвестицій, постійними змінами у чинному законодавстві, відсутністю в Україні єдиного центрального органу з питань державного управління іноземним інвестуванням, що негативно впливає на зростання ефективності використання іноземних інвестицій. Тому ми пропонуємо удосконалити законодавчу базу, орієнтовану на ринкові відносини; використовувати різні організаційно-правові форми підприємств за участю іноземного капіталу; створити єдину цілісну систему державного регулювання інвестиційних процесів, що охоплює відповідну структуру щодо роботи з іноземними інвесторами, механізм реалізації державної політики залучення капіталу, координацію діяльності з міжнародними організаціями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення