Курсова робота «Стратегія зниження витрат», 2012 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.11.2012 19:41 · від Стелла · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи стратегії зниження собівартості 1.1. Загальна характеристика стратегії зниження собівартості продукції.5 1.2. Методологічні основи розробки стратегії зниження собівартості продукції на підприємстві.12 Розділ 2. Стратегічний аналіз собівартості продукції на підприємстві пат «ккпк» 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ПАТ «ККПК».16 2.2. Аналіз витрат на виробництво на підприємстві ПАТ «ККПК».21 2.3. Стратегічний аналіз підприємства ПАТ «ККПК».30 Розділ 3. Розробка заходів щодо формування стратегії зниження собівартості продукції для підприємства пат «ккпк» 3.1. Планування заходів в рамках обраної стратегії зниження собівартості.35 3.2. Реалізація заходів стратегії зниження собівартість та їх вплив на діяльність ПАТ»ККПК».39 Висновки.47 Список використаної літратури.50

Висновок

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства.
Використання стратегічного управління витратами є ефективною системою, яку треба широко використовувати в практичній діяльності вітчизняних підприємств. Кожне підприємство має дбати про перспективи розвитку і знижувати в довгостроковому періоді витрати з метою оптимізації їхнього рівня. Відтак, процес формування стратегії зниження витрат підприємства безпосередньо залежить від низки внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на витрати.
Побудову та вдосконалення системи управління витратами на підприємстві ПАТ «ККПК» пропонується здійснювати шляхом:
 виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;
 виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;
 формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства;
 побудови інформаційної системи; адаптації документообороту до обраної інформаційної системи;
 розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
В результаті анілізу діяльності підприємства ПАТ «ККПК» було визначено, що найбільш ефективною конкурентною стратегією для нього є стратегія зниження собівартості. На підприємстві є резерви для зниження витрат виробницва, окрім цього, можна здійснювати запровадження нових технологій та обладнання.
В цілому відмітимо, що зниження витрат виробництва на підприємстві ПАТ «ККПК» можна досягти в результаті:
 застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію матеріалів та енергії, вивільнення робітників;
 чіткого дотримання технологічної дисципліни, що призводить до скорочення втрат від браку;
 використання технологічного обладнання, особливо такого, що дорого коштує в економічно ефективних сферах та режимах;
 збалансованої експлуатації виробничих потужностей, що призводить до скорочення вартості основних засобів, незавершеного виробництва та запасів продукції;
 розробки оптимальної стратегії технічного розвитку підприємства, що забезпечує раціональний рівень витрат на створення технічного потенціалу підприємства;
 підвищення організаційного рівня виробництва, що призводить до скорочення втрат робочого часу, тривалості виробничого циклу і, як наслідок, зниження собівартості продукції та величини оборотних засобів підприємства;
 запровадження ефективних систем внутрішньовиробничих економічних відносин, що сприяють економії всіх видів ресурсів, підвищенню якості продукції;
 раціоналізація організаційної структури системи управління виробництвом а значить, скорочення витрат на управління, підвищення його ефективності
Розроблені теоретичні та практичні підходи, а також практичні рекомендації щодо формування та реалізації стратегії зниження собівартості продукції необхідно застосувати на підприємстві ПАТ «ККПК».
Підприємству потрібно більше уваги приділяти ресурсозбереженню, втілювати в життя стратегію зниження собівартості виробленої продукції, в якій би в комплексі поєднувалося збереження матеріальних, фінансових, трудових та енергетичних ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення