Дипломна робота «Митні процедури при перетині громадянами кордону України», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 24.11.2012 18:38 · від Петро · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні засади та нормативно-правове забезпечення здійснення митних процедур при перетині громадянами кордону України.7 1.1. Сутність та об'єктивна необхідність здійснення митних процедур.7 1.2. Правові основи здійснення митних процедур.22 Висновки до розділу 1.31 Розділ 2. Практичні аспекти здійснення митних процедур при перетині громадянами кордону України.33 2.1. Організаційне забезпечення здійснення митних процедур.33 2.2. Моніторинг реалізації митних процедур під час перетину кордону громадянами.44 2.3. Система митного контролю та митного оформлення товарів в рамках здійснення митних процедур.64 Висновки до розділу 2.82 Розділ 3. Напрямки удосконалення здійснення митних процедур під час перетину громадянами кордону України.85 3.1. Стратегічні підходи до оптимізації та вдосконалення митних процедур при перетині громадянами кордону України через удосконалення методів інструментів таких процедур.85 3.2. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення митних процедур при перетині громадянами кордону України.97 Висновки до розділу 3.103 Висновки.105 Список використаної літератури.109 Додатки

Висновок

При перетині громадянами кордону України ними можуть переміщуватися різноманітні товари, а також транспортні засоби. З метою контролю за рухом цих предметів використовується низка митних процедур, серед яких визначальне місце посідають митний контроль, митне оформлення, митне декларування тощо.
Здійснення митних процедур покладається на митні органи України. Систему органів управління митною справою становлять Державний митний комітет України, територіальні митні управління, митниці та інші митні установи України. Державний митний комітет України утворюється Президентом України. Голова Державного митного комітету України призначається відповідно до чинного законодавства України. Територіальні митні управління створюються Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць та інших митних установ України здійснюється Державним митним комітетом України за погодженням з Міністерством фінансів України.
Основним митним органом України є Державна митна служба України. Важливим напрямом, на якому на сьогоднішній день повинна зосереджувати зусилля Держмитслужба, є спрощення, гуманізація, прискорення процедур митного оформлення і контролю.
Важливими пріоритетами при удосконаленні методів та інструментів здійснення митних процедур є використання інформаційних технологій у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом запровадження систем електронного декларування та розвитку комплексної системи управління ризиками.
Реалізація процедури електронного декларування товарів дозволить сформувати необхідні умови для застосування інформаційних технологій на якісно новому рівні й забезпечить запровадження електронного документообігу між митними органами та підприємствами із використанням механізму електронного цифрового підпису.
Для удосконалення здійснення митних процедур при перетині громадянами кордону України доцільно використати стратегічний підхід та розробити Концепцію модернізації та розвитку митної служби України до 2011 року. Дана концепція повинна містити перелік заходів і напрямків організаційно-правового характеру по реалізації митними органами покладених на них законодавством України основних завдань.
Основна мета концепції полягає у забезпеченні належного рівня здійснення митної справи при виконанні основних програмних завдань, що ставляться перед Державною митною службою України на період до 2011 року, - створення належної бази для набуття Україною повноправного членства в ЄС та СОТ.
Основними стратегічними напрямами модернізації та розвитку митної служби України повинні стати: удосконалення нормативно-правової бази; спрощення процедур митного контролю і митного оформлення; розвиток інформаційних технологій підтримки, супроводу та забезпечення процесів митного контролю і оформлення, автоматизованих систем управління, систем обробки даних і інформаційної техніки; протидія митним правопорушенням; удосконалення структури та системи управління митної служби на основі її реформування; розвиток митної інфраструктури; удосконалення кадрової роботи та забезпечення соціального захисту працівників митної служби; впровадження публічного характеру реалізації митної політики та підвищення іміджу митної служби; міжнародне співробітництво з митними органами інших країн.
Робота по удосконаленню нормативно-правової бази митних органів повинна проводитись за такими напрямками: послідовна гармонізація митного законодавства України із нормами міжнародного права, законодавством ЄС; покращання митного адміністрування шляхом вдосконалення законодавчої і нормативно-правової бази правової основи діяльності митних органів; забезпечення однозначного застосування законодавства безпосередньо в митних органах.
Основними завданнями спрощення митного контролю і оформлення повинні стати: приведення митних процедур у відповідність до світових стандартів; прискорення та вдосконалення процесу митного контролю і оформлення на основі засвоєння технологій управління ризиками, включаючи оцінку ризиків і вибірковий контроль, інформаційне забезпечення заінтересованих осіб в частині митних правил і процедур; прискорення проходження товарів і транспортних засобів через митний кордон України; вдосконалення українського митного законодавства на основі нового Митного кодексу України та процесу приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіото, 1973).
Основним завданням удосконалення боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил є надання митним органам права оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності і пост-аудит-контролю, на підставі чого необхідно здійснити наступні заходи: розробка нормативно-правової бази, регламентуючої статус митних органів як правоохоронних; реорганізація правоохоронної системи митних органів та створення відповідних підрозділів (технічних, розшуковик, розвідувальних, оперативних, пост-аудиту, митної варти, дізнання та слідства); розмежування функцій між правоохоронними органами (переважне право митних органів) у попередженні і виявленні митних правопорушень та проведенні дізнання і їх розслідування.
Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення митних процедур при перетині громадянами кордону України повинно здійснюватись шляхом розвитку інформаційних технологій підтримки, супроводу та забезпечення процесів митного контролю і оформлення, автоматизованих систем управління систем обробки даних і інформаційної техніки.
До основних напрямків розвитку повинні належати: створення сучасної електронної мережі митної служби України на основі використання європейських систем та стандартів передачі даних; розробка спеціалізованих митних електронних систем для підтримки всіх процесів митного обслуговування при ввозі і вивозі; інтеграція всіх систем ОД та ІТ в стандартну базову систему; вивчення нових форм інформаційних технологій митного контролю і оформлення з використанням баз даних учасників ЗЕД (в тому числі технологій електронної торгівлі).
В контексті комп'ютеризації управління митною справою та удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення митних процедур при перетині громадянами кордону України доцільно створити багатофункціональну комплексну систему «Електронна митниця».
Створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» спрямовано на зміцнення митної безпеки України, адаптацію Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та нової комп'ютеризованої транзитної системи ЄС, оперативне отримання актуальної і достовірної інформації про наміри щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, створення умов для прискорення процедур митного контролю та митного оформлення, поліпшення соціального та інформаційного обслуговування населення, удосконалення інформаційної інфраструктури Держмитслужби.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали