Звіт з практики «Виробнича практика у Головному фінансовому управлінні виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 24.11.2012 13:36 · від Марина · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Основні завдання Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).5 2. Діяльність Головного фінансового управління щодо складання і виконання бюджету.9 2.1. Особливості бюджетної політики на рівні м. Києва.9 2.2. Порядок, специфіка та проблемні аспекти формування та затвердження місцевого бюджету.12 2.3. Аналіз виконання бюджету м. Києва за 2009-2011рр.15 3. Діяльність Головного фінансового управління щодо фінансового та бюджетного планування та прогнозування.22 3.1. Діяльність управління щодо розробки прогнозних показників та програм економічно-соціального розвитку м. Києва.22 3.2. Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста Києва на 2013-2014рр.26 4. Особливості інформаційного забезпечення діяльності Головного фінансового управління.30 4.1. Основні форми звітності та особливості їх складання.30 4.2. Аналіз річної фінансової звітності за 2009-2011рр.33 5. Контрольні повноваження Головного фінансового управління.38 6. Характеристика діяльності структурного підрозділу Головного фінансового управління відділу планування доходів.41 6.1. Відділ планування доходів: основні завдання та напрями діяльності.41 6.2. Аналіз процесу прогнозування доходів бюджету міста Києва на 2012 рік.44 Висновки та пропозиції.51 Список використаної літератури.55 Додатки.57

Висновок

Місцеві фінанси є об’єктивною формою економічних відносин, що пов’язані з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі розвитку яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни. При цьому місцеві фінанси є важливою складовою фінансової системи країни, оскільки вони беруть участь у розподлі та перерозподілі вартості валового внутрішнього продукту держави і забезпечують фінансування значної частини витрат, пов’язаних з функціонуванням виробничої і соціально-культурної сфери.
Центральною ланкою місцевих фінансових ресурсів є доходи місцевого бюджету. Як економічна категорія, доходи місцевих бюджетів відображають відносини з приводу формування і використання фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених для реалізації функцій місцевих органів влади.
Видатковою частиною бюджету є кошти,які спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.
В основі розподільчих процесів на рівні міст має діяти принцип розмежування фінансування соціальних програм і програм розвитку міста.
Головне фінансове управління у своїй діяльності підконтрольне і підзвітне Київській міській раді та підпорядковане Київському міському голові, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству фінансів України. Ця діяльність регламентується чинним законодавством, а також указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими актами законодавства України.
Нині в Україні взагалі та в Києві зокрема склалась парадоксальна ситуація, за якої ефективність і результативність виконання місцевих бюджетів практично ніким не контролюється. На місцевому рівні проводиться тільки попередній контроль законності видатків місцевих бюджетів з боку Державної казначейської служби при Міністерства фінансів. Територіальні громади мають обмаль інформації про ефективність використання їхніх коштів.
Міський бюджет столиці України міста Києва недостатньо прозорий для громадськості. Жителі міста, представники громади, та платники податків практично не беруть участі в обговоренні питань формування доходів та видатків міського бюджету. В умовах трансформаційного переходу до ринкової економіки, надзвичайно негативним фактором, який впливає на якість формування міського бюджету, є відсутність чітких критеріїв результативності, що дозволили б чітко дати оцінку діям щодо формування доходів та видатків бюджету.
Місцевий бюджет є основним документом, що характеризує діяльність владного органу і насамперед показує, наскільки цей орган здатний задовольняти потреби населення в необхідних послугах. Як правило, у демократичних урядових інституціях країн з розвинутим рівнем демократії надання послуг населенню з боку органів місцевої влади потребує якнайбільшої ефективності, прозорості, підзвітності та відповідальності перед громадою.
Однак система державного управління в Україні вибудувана таким чином, що посадові особи звітують не перед громадою міста, платниками податків та громадянами, а здебільшого перед вищими керівними органами – Кабінетом Міністрів та Президентом.
Через недосконалість Бюджетного кодексу України та помилки і прорахунки у практиці Кабінету Міністрів та Верховної Ради України місцеве самоврядування в цілому по Україні та в Києві зокрема фактично не має можливості самостійно розпоряджатися ресурсами, які є у розпорядженні. Це автоматично породжує нездорові тенденції на всіх стадіях бюджетного процесу. Яскравим прикладом стало ухвалення Державного бюджету на 2010 рік лише у квітні, до цього додалась зміна уряду, тож звітувати про виконання Державно бюджету попереднього року виявилось нікому. Відповідно бюджет Києва на 2010 рік було ухвалено лише в середині травня, що не сприяло нормальній організації бюджетного процесу.
Дослідження засвідчує, що при існуючій системі формування виконавчої та представницької влади на місцевому рівні, відсутності реального контролю за використанням бюджетних коштів міста, можливості для покращення якості бюджетного процесу мінімальні і залежать виключно від особистісних факторів людини, котра на конкретний момент буде очолювати виконавчу владу в місті Києві – від голови Київської міської державної адміністрації.
В результаті проходження виробничої практики мене ознайомили з діяльністю та структурою організації, із заповненням та оформленням відповідних документів. За цей період оволоділа основними знаннями щодо застосування положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів при складанні міського бюджету та проведення розрахункових показників до бюджету міста.
Практичне ознайомлення з діяльністю відділу планування доходів бюджету до основних завдань якого входять: забезпечення та реалізація державної бюджетної політики у місті Києві щодо планування доходів бюджету, здійснення загального методологічного керівництва в роботі відділів доходів районних фінансових управлінь та установ і структурних підрозділів міського підпорядкування, в межах покладених повноважень; організація та проведення роботи з прогнозування доходів бюджету міста Києва у відповідному періоді та на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи доходи, що надходять до Державного бюджету України, індикативних показників по доходах бюджету міста Києва в розрізі районів; участь у проведенні розрахунків показників рейтингової оцінки діяльності районних у місті Києві державних адміністрацій;
В 2011 році в Україні почалося впровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів. На рівні бюджету міста Києва проводилось запровадження елементів програмно-цільового методу, у рамках якого розроблено та затверджено бюджетні програми в галузі соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства.
Під час проходження практики в Головному фінансовому управлінні, я на підставі пред’явлених мені даних звітності здійснила аналіз виконання бюджету. Протягом досліджуваного періоду основним недоліком є недовиконання дохідної та видаткової частини бюджету. Також негативним є зменшення обсягу надходження від основного бюджетоутворюючого податку з доходів фізичних осіб. Позитивним є збільшення витрат на обслуговування боргу; збільшення фінансування галузі охорони здоров’я та галузі соціального захисту та соціального забезпечення на кінець досліджуваного періоду порівняно з початком.
Бюджетний процес на місцевому рівні потребує реформування, окрім ефективного використання коштів, важливим стає фінансування масштабних інфраструктурних проектів у рамках міста та надання додаткових послуг для населення, що в перспективі може служити джерелом додаткових доходів у місцевий бюджет.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали