Курсова робота «Видатки бюджетів, їх характеристика та призначення», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 24.11.2012 12:28 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ I. Теоретичні основи видатків бюджетів.с. 5-18 1.1. Сутність та характеристика видатків бюджетів.с. 5-9 1.2. Класифікація видатків згідно з Бюджетним Кодексом.с. 10-15 1.3. Призначення видатків бюджетів.с. 16-18 РОЗДІЛ II. Аналіз видаткової частини Державного та місцевих бюджетів.с.19-40 2.1. Структура та динаміка видатків Державного бюджету за 2008-2010 рр.с.19-26 2.2. Структура та динаміка видатків місцевих бюджетів за 2008-2010 рр.с.27-33 2.3. Аналіз виконання видаткової частини бюджетів за 2008-2010 рр.с.34-40 РОЗДІЛ III. Проблеми та перспективи щодо здійснення видаткової частини бюджетів.с. 41-54 3.1. Зарубіжний досвід вдосконалення видатків бюджетів.с.41-44 3.2. Сучасні проблеми видатків бюджетів та шляхи їх подолання. с.45-49 3.3. Пропозиції щодо вдосконалення системи здійснення видатків бюджетів на економічний та соціальний розвиток держави.с.50-54 Висновки та пропозиції.с. 55-57 Список використаних джерел.с.58-61 Додатки.с.62-64

Висновок

Видатки бюджетів різних рівнів відображують економічні відносини, що виникають у зв’язку з розподілом фінансових ресурсів держави та їх використанням за галузевим, територіальним та цільовим призначенням. Це грошові кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідними бюджетами. Видатки - це безперервне використання державою коштів бюджету та позабюджетних фондів та власних коштів підприємств і організацій на потреби, що визначені державними завданнями. Важливим завдання досягнення ефективного виконання видаткової частини Державного бюджету є спрямування їх на забезпечення сталого розвитку України та її регіонів. Зокрема, законодавчі акти, чинність яких призводить до збільшення державних витрат (наприклад, про підвищення заробітної плати державних службовців, про збільшення пенсій або про додаткові соціальні гарантії), можуть прийматися тільки за наявності в розпорядженні держави відповідних доходів. Ефективним засобом обмеження зростання державних витрат може слугувати встановлення часу дії державних програм.
Одним з напрямків підвищення ефективності видатків є зменшення податкових пільг. При зменшенні податкових пільг з’явиться можливість цілеспрямовано використовувати видаткову частину бюджету для підтримки деяких пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку суспільства. Українському бюджету притаманне переважання екстенсивного збільшення асигнувань на соціальні видатки без здійснення системних змін щодо підвищення ефективності цих видатків та перебудови системи соціального захисту в країні. За таких умов зростання соціальних видатків містить у собі досить потужний інфляційний потенціал. Держава повинна орієнтуватися на підвищення ефективності соціальної інфраструктури а не соціального утримання. Використання можливостей для підвищення ефективності витрат, дозволяє поліпшити загальну якість витрат, не збільшуючи їх загального рівня. Цього ефекту можна досягти завдяки переорієнтації вже здійснюваних програм чи перерозподілу ресурсів на користь важливіших пріоритетів. Також потрібно систематично оцінювати ефективність використання ресурсів, виділених з попередніх бюджетів.
Для економічного розвитку регіонів перспективним є використання такого важеля, як видатки місцевих бюджетів. Але на сьогодні існує ряд проблем з їх ефективного використанням:
- дисбаланс між дохідною і видатковою частинами бюджетів;
- законодавчо не визначено розподіл видаткових повноважень між органами влади центрального та місцевого рівня і органами місцевого самоврядування
- відсутність чіткої стратегії розподілу видатків щодо їх впливу на економічний розвиток у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
не визначеність джерел фінансування делегованих повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування.
Потрібний новий концептуальний підхід до аналізу ролі видатків місцевого бюджету в соціально-економічному розвитку територій і розробці основних направлень її реформування. Одним із головних завдань по вдосконаленню фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні є перерозподіл функцій між місцевими і державним бюджетом, поступовий перехід до децентралізації державних фінансів, який заклечається в тому, що на державному рівні ( за рахунок коштів державного бюджету) повинні фінансуватись лише ті видатки, які пов'язані із виконанням загальнодержавних потреб: оборона країни, утримання законодавчої і виконавчої влади, розвиток фундаментальної науки, структурна перебудова економіки. За рахунок централізованих фінансових джерел повинні також фінансуватись видатки по вирівнюванню соціальної забезпеченості регіонів. Проаналізувавши виконання видаткової частини бюджетів протягом 2008-2010 років можна дійти висновку, що на протязі цього періоду виконання видаткової частини не досягало максимуму, та поставлених цілей, це дає змогу стверджувати про недосконале фінансування з боку держави та не ефективність виконання відповідних бюджетних призначень.
Ефективність виконання видаткової частини Державного бюджету України відіграє важливу роль у економічному розвитку держави. Видатки є складовою частиною бюджетів різних рівнів, яким слід більше приділяти уваги на їхнє цільове призначення, оскільки велика частина видатків використовується за нецільовим призначенням. Значну частину видатків не займають капітальні видатки, що не є позитивною тенденцією, оскільки держава мало фінансує інвестиційну діяльність та мало розвинуті підприємства. Цільове використання видаткової частини, збільшення фінансування капітальних видатків, перерозподіл ресурсів на користь важливіших пріоритетів та систематично оцінювати ефективність використання ресурсів позитивно вплине на ефективне використання видатків Державного бюджету та місцевих бюджетів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення