Курсова робота «Розробка і обґрунтування плану виробництва підприємства на прикладі АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика"», 2011 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 20.11.2012 22:29 · від Гулий М.М. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 1. Характеристика продукції, що випускається.6 2. Опис технологічної схеми виробництва.8 2.1. Сировинна база.8 2.2. Технічне обладнання виробництва.11 2.3. Технологічний процес випуску продукції.12 3. Розрахунок виробничої потужності і обґрунтування виробничої програми.15 3.1. Розрахунок ефективної фундації робочого часу для устаткування.15 3.2. Розрахунок потрібної кількості робочого устаткування по технологічних операціях.16 4. План матеріально-технічного забезпечення виробництва.18 5. План по праці і заробітній платні.22 5.1. Визначення явочної чисельності основних виробничих робітників.22 5.2. Розрахунок річної фундації оплати праці для основних робітників і керівників, фахівців, що служать.24 6. План по собівартості продукції.28 6.1. Розрахунок витрат на виробництво (матеріальних витрат).28 6.2. Розрахунок величини амортизаційних відрахувань.30 6.3. Розрахунок умовно постійних витрат, змінних витрат і собівартості продукції.33 7. Розробка цінової політики підприємства.36 8. Обґрунтування планованих результатів діяльності.38 9. Розрахунок основних показників господарської діяльності підприємства.41 9.1. Показники ефективності використання основних фондів.41 9.2. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів.42 9.3. Показники використання оборотних коштів.43 Висновки.45 Список використаної літератури.48 Додатки.49

Висновок

На прикладі підприємства АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика" я розглянув питання щодо організації розробки і обґрунтування плану виробництва.
В перших двох пунктах курсової роботи було розглянуто технологічний процес випуску продукції, яке для цього необхідно обладнання і яка сировина. Також було описано коротка характеристика продукції, яка випускається на підприємстві.
В подальшому акцент роботи дещо зріс. Було знайдено : ефективний фонд робочого устаткування, її необхідна кількість, план забезпечення матеріалами виробництва що включав запас матеріалів і готової продукції на складі підприємства. А також було визначено план по заробітній платі працівників різних рівнів і посадових обов’язків, і визначення їх фактичної чисельності, яка склала 147 чоловік.
Після визначення кількості працівників необхідно було визначати оклад і загальну суму відрахування на заробітну плату працюючим на даному підприємстві. Також була визначена величина ЕСП на підприємстві, що склала 2076392,83 грн..
Потім на підставі визначених показників ми визначили собівартість продукції, врахувавши при цьому постійні і змінні витрати на виробництво одиниці продукції. На підставі цього показника я визначив оптимальну ціну для того щоб наше підприємство мало змогу покрити затрати на виготовлення продукції і отримати прибуток.
Після цього необхідно було визначити основні показники господарської діяльності, тобто:
- фондовіддачу, яка склала 0,43 грн., що свідчить про те, що на одиницю основних виробничих фондів припадає 0,43 грн..
- фондомісткість, становить 2,34 грн., це свідчить про те, що вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції дорівнюватиме 2,34 грн..
- фондоозброєність. Коефіцієнт фондоозброєності показує скільки середньорічної вартості основних засобів припадає на 1 працівника. В даному випадку він склав по продукції А – 13201431,13 грн./чол; продукції Б – 13111777,94 грн./чол; продукції В -13548837,21грн./чол; по загальній кількості виробів – 13210884,35 грн./чол..
- матеріаловіддачу. В даному випадку матеріаловіддача характеризує що виробничі фонди використовуються ефективно тому, як вартість реалізованої продукції перевищує матеріальні витрати в 2,99 рази.
- матеріаломісткість. Можна сказати, що частка витрат по продукції (А) склала 47%, по продукцію (Б ) - 25%, по продукції (В) - 125%, це показує скільки ми витрачаємо матеріальних ресурсів на виготовлення кожного виду продукції. В цілому по діяльності підприємства вона склала 33 %.
- оборотність оборотних коштів. Цей показник становить 171,31 днів, що означає, що оборотні кошти роблять повний оборот за 171,31 днів.
- коефіцієнти оборотності оборотних коштів. В даному випадку цей показник становить 1,2 оборотів. Це означає, що за аналізований період оборотні кошти роблять лише 1,2 оборота.
- коефіцієнт завантаження засобів в обороті. Показує суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн виручки від реалізації. Він складав 0,83.
В цілому можну сказати що підприємство працює не ефективно, про це свідчать показники фондовіддачі, фондомісткості та коефіцієнт завантаження засобів в обороті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?