Дипломна робота «Аналіз і розробка заходів щодо вдосконалення діяльності відділу культури та туризму Козелецької райдержадміністрації», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 20.11.2012 18:17 · від Павел · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 6 1. Теоретичні підходи до визначення механізму Бюджетного фінансування закладів культури.9 1.1. Сутність та специфіка бюджетного фінансування діяльності установ 9 1.2. Методи реалізації бюджетного планування в закладах культури.24 1.3. Особливості оцінки ризику бюджетного фінансування діяльності установ.39 1.4. Нормативно-правове забезпечення фінансування діяльності бюджетних установ.51 2. Аналіз бюджетного фінансування діяльності Закладів культури.55 2.1. Характеристика відділу культури та туризму Козелецької райдержадміністрації. 55 2.2. Оцінка ефективності бюджетного фінансування та виконання кошторису відділу культури та туризму Козелецької райдержадміністрації.77 2.3. Аналіз фінансування та використання коштів загального та спеціального фондів відділу культури та туризму Козелецької райдержадміністрації.84 2. Розробка заходів щодо покращення фінансування Відділу культури та туризму козелецької Райдержадміністрації. 91 3.1. Удосконалення фінансування відділу культури та туризму Козелецької райдержадміністрації. 91 3.2. Ефективність запропонованих заходів.99 Висновки.107 Перелік посилань.110 Додатки.115

Висновок

Нині бюджет України перебуває в тяжкому стані, відображаючи економічне і соціальне становище суспільства. Деформовано структуру народного господарства, падають якісні показники виробництва, знижується виробництво продукції, зростає матеріальна і вартісна незбалансованість, а збільшення доходів населення значною мірою перевищує зростання виробництва товарів, посилюється утриманство, невміння жити на основі наявних коштів. Постійно зростаючі видатки бюджетів усіх рівнів по вирішенню соціальних проблем та інших невідкладних завдань при зниженні виробництва товарів призвели до дедалі зростаючого дефіциту доходів рад усіх рівнів.
Це підкреслює необхідність централізації бюджету в одному органі – Міністерстві фінансів України, централізованого регулювання усіх бюджетів за рахунок загальнодержавних доходів і рівного фінансування усіх галузей.
Одним з напрямків ефективного формування дохідної частини бюджету є детальний аналіз виконання кожного джерела доходу протягом попередніх років та врахування певних об’єктивних причин відхилення від передбачених показників.
Досягнення збалансованості бюджетів може здійснюватися за рахунок находження нових джерел доходів та залучення частини коштів від приватизації державного і комунального майна.
В процесі виконання бюджету важливо, щоб фінансові ресурси, надані головному розпоряднику бюджетних коштів, спрямовувалися і контролювалися з метою досягнення цілей та завдань затвердженого бюджету. Періодичні звіти повинні містити інформацію щодо рівня ефективності використання розпорядниками коштів з метою досягнення запланованих цілей, пов'язаних з виконанням програм і наданням послуг. Оскільки відхилення обсягів фактичного фінансування від запланованих показників у процесі виконання бюджету трапляється досить часто, виникає потреба внесення змін. Моніторинг видатків в процесі виконання місцевих бюджетів дозволяє дещо виправити допущені прорахунку і скоригувати плани фінансування відповідно до реалій і поточних потреб. Саме спроможність забезпечувати гнучкість у рамках контролю відрізняє успішні системи виконання бюджету від невдалих. Управління видатками потребує чітких правил і процедур, відповідних аналітичних систем і методів багаторазового застосування, періодичного надання фінансовим управлінням важливої інформації в своїх звітах. Підвищення ефективності та результативності видатків вимагатиме нових децентралізованих до управління видатками, які передбачатимуть встановлення цілей, стандартів якості та засобів контролю за видатками замість додаткових управлінських повноважень обласної ланки щодо розподілу коштів на досягнення цих цілей.
Недавні зміни, спричинені прийняттям Бюджетного кодексу, вимагають використання бюджету як управлінського інструмента разом з інформацією про результати діяльності і відходу від традиційного поняття бюджету як бухгалтерського документа. У майбутньому виконання місцевих бюджетів вимагатиме здійснення моніторингу діяльності постачальників, що надають послуги, які раніше надавалися місцевими органами влади. Це потребуватиме застосування нових технічних навичок і процедур звітності. Для підвищення результативності діяльності міст та областей вирішальною є здатність використовувати аналітичну інформацію при розробці планів видатків і оцінці результатів виконання бюджетів.
Належне виконання бюджету вимагає дотримання таких принципів:
- моніторингу виконання бюджету на основі чітко визначених цілей фінансування;
- відповідності зобов'язань розміру бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;
- вчасності та достовірності звітності.
Формування ринкової моделі економіки України вимагає вдосконалення фінансового механізму в державі і зокрема бюджетної системи, як сукупності всіх бюджетів.
Досить вагомі потенційні можливості скорочення витратної частини бюджету пов’язані з удосконаленням процесу формування місцевих бюджетів.
Використовуючи досвід країн із розвинутою ринковою економікою, слід розглядати ще одне джерело фінансового забезпечення фінансової сфери – меценатство, спонсорство. Це досить нове явище в економічному житті України, як благодійність. Її можна трактувати як не комерційну (неприбуткову діяльність організацій і окремих осіб), спрямовану на задоволення потреб соціального розвитку. У більш широкому розумінні благодійність визначається як інвестування соціальної сфери. В умовах кризи основним її джерелом в Україні служать кошти міжнародних благодійних організацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?