Курсова робота «Бюджетний процес в Україні, його сутність і стадії», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 20.11.2012 11:33 · від Світлана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади організації бюджетного процесу в україні 5 1.1. Бюджетний процес як складова бюджетної політики 5 1.2. Особливості бюджетного процесу на державному та місцевих рівнях. 9 Розділ 2. Дослідження бюджетної політики україни 14 В 2007-2012 рр. 14 2.1. Аналіз бюджетного процесу державного бюджету 14 2.2. Аналіз бюджетного процесу місцевих бюджетів 25 Розділ 3. Напрями та перспективи розвитку механізмів бюджетної політики 32 3.1. Проблеми організації бюджетного процесу в Україні 32 3.2. Перспективні напрями вдосконалення механізмів контролю та аудиту бюджетної системи 36 Висновки та пропозиції 42 Список використаних джерел 46 Додатки

Висновок

Проведене дослідження дозволило сформулювати наступні висновки:
По-перше, бюджетний процес – регульована нормами права діяльність держави, органів місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання, розгляду звітів про їх виконання та здійснення контролю за формуванням і виконанням усіх бюджетів. Від ефективності здійснення бюджетного процесу залежить з одного боку, стан державного бюджету, а з іншого ступінь впливу фіскальної політики на економіку.
Основним завданням бюджетного процесу є забезпечення своєчасного та повного надходження до державної скарбниці фінансових ресурсів в обсягах, достатніх для реалізації цільових державних програм, пов'язаних з піднесенням економіки, проведенням її структурної перебудови та розв'язанням соціальних проблем, з одного боку, раціонального та цільового використання мобілізованих бюджетних коштів, з другого.
Бюджетний процес розглядається в цілому на загальнодержавному рівні і на місцевому рівні. Повний цикл бюджетного процесу триває понад два роки, бюджет складається на рік. Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади. За допомогою бюджетного процесу держава втілює на практиці свою бюджетну політику.
По-друге, проаналізувавши бюджетний процес в України на місцевому та державному рівнях за 2007-2012 роки, слід перш за все відмитити загальну незбалансованість бюджетної системи України. Дуже часто бюджет України стає заручником політичного протистояння, що веде до несвоєчасного прийняття основного фінансового документа країни, що фактично блокує діяльність державних органів і призводить до порушення принципів, встановлених Конституцією України.
Світова криза, недосконале законодавство, нестабільна політична ситуація у країні призвели у 2007-2008 роках до суттєвого економічного спаду, високої інфляції, невиконання показників бюджету, а у 2009 році взагалі економіка України була відкинута на 4 роки назад. Позитивними зрушеннями у 2010 році стали прийняття на розгляд нових Бюджетного та Податкового кодексів. Зміна влади в Україні, а також податкового і бюджетного законодавства дозволила у 2010 – на початку 2012 роках не тільки вирішувати проблеми минулих років, а й підвищити соціальні зобов’язання і відновити фінансування інвестиційних проектів. Виведення економіки на траєкторію стабільного зростання у 2012 році шляхом закріплення досягнутих у 2011 році успіхів з нормалізації економічної ситуації та продовження структурних реформ економіки України забезпечить стабільну ресурсну базу бюджету, що дозволить продовжити здійснення упорядкування та підвищення ефективності державних витрат. На нашу думку, досягнення всіх поставлених цілей у майбутньому в Україні можливе у разі подальшого удосконалення бюджетного законодавства, розробку владою країни досяжних макроекономічних показників, особливо враховуючи прогнози спеціалістів про неминучість наближення фінансової кризи. Проведення виборів восени 2012 року може знову забезпечити несвоєчасне прийняття бюджету країни, а згодом і несвоєчасне і неповне його виконання. Тому, головним завданням уряду та інших гілок влади має бути, на найближчу майбутню перспективу, не передвиборна гонитва, а продовження і удосконалення початих реформ.
По-третє, контроль у бюджетному процесі, тобто бюджетний контроль – це вид державного фінансового контролю, що здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу. Фінансовий контроль є функцією насамперед державної влади, яка за допомогою сукупності законодавчих норм і владних інституцій, призначених для нагляду за легітимністю й доцільністю діяльності фінансово-господарських суб'єктів державного сектору, здійснює перевірки змісту і результатів фінансово-розпорядчих дій усіх органів влади та операцій з виконання бюджету. При цьому фінансовий контроль, як і бюджетний процес у цілому, засновується на засадах прозорості.
На сучасному етапі спостерігається тенденція послаблення функцій державного контролю за збереженням і раціональним використанням бюджетних коштів. Способами вирішення цих та інших проблем, які виникають під час здійснення контролю і аудиту бюджетної діяльності, є на досвіді зарубіжних країн розвиток програмно-цільового методу, запровадження середньострокового бюджетування і застосування аудиту адміністративної діяльності.
Для забезпечення дійсно дієвого контролю за ефективним використанням бюджетних коштів першочергове значення має застосування оптимальних концептуальних принципів при формуванні бюджетних програм. Українське законодавство у сфері застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі не містить чіткого визначення концептуальних засад по розробці програмної структури бюджету. Між тим, це питання є дуже важливим і тому базові принципи формування бюджетних програм законодавчо врегульовані у більшості країн, що використовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.
Середньострокове бюджетне планування можна назвати процесом модернізації бюджетного механізму. При формуванні бюджетної політики необхідно враховувати, що світ пройшов саму серйозну кризу за багато десятиріч. Це криза нової глобальної економіки, яка виявила потребу в додаткових інструментах її регулювання, необхідність колективних дій ряду країн у протидію світовим глобальним дисбалансам і ризикам.
Аудит адміністративної діяльності – специфічне дослідження метою аналізу, оцінки та надання рекомендацій щодо економічності ефективності та результативності використання публічних ресурсів. З огляду на це, найбільш важливим для суспільства в аудиті адміністративної діяльності є надання рекомендацій щодо економії публічних ресурсів, шляхів підвищення ефективності діяльності окремих ланок управлінської системи та вдосконалення напрямків досягнення результативності прийнятих державно-управлінських рішень, розробка ж теорії аудиту адміністративної діяльності має відбуватися з урахуванням кінцевої мети його проведення.
На нашу думку, важливою проблемою організації та реалізації бюджетного процесу є контроль за виконанням бюджету. Але чомусь саме контролю приділяють найменшу увагу на всіх стадіях бюджетного процесу. Під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, виникає так багато нагальних проблем, що чомусь контроль і аудит відкидається на останнє місце. Застосування програмно – цільового методу, навіть запровадження середньострокового бюджетного планування новим Бюджетним кодексом, не означає, що данні методи використовуються на повну. Використання зарубіжного досвіду – це не тільки створення законодавчої бази, але і ефективне підлаштування, впровадження і використання цих форм і методів у вітчизняній бюджетній системі. Тому важливість контролю безперечно є незаперечною і реальне його виконання принесе державному бюджету вирішення не тільки цієї проблеми.
Економічне зростання в Україні сьогодні являється ще нестійким. Світова економіка, від стану якої воно залежить, тільки ще виходить із кризи і може дати не мало сюрпризів. Тому фактичні показники ВВП України можуть бути іншими чим заплановані. Проте в будь-якому випадку завдання відповідальної бюджетної політики полягає в тому, щоб забезпечити виконання всіх важливих завдань держави, її соціальних завдань у будь-яких умовах з урахуванням усіх викликів, які сьогодні стоять перед країною і будуть стояти найближчим часом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?