Курсова робота «Аналіз показників фінансового стану страхової компанії», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.11.2012 21:27 · від Алина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 5 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства в сучасних умовах розвитку економіки україни.7 1.1. Теоретико-суттєва характеристика фінансового стану страхової компанії.7 1.2. Інформаційні джерела аналізу фінансового стану СК.12 1.3. Сучасні методи та моделі аналізу фінансового стану страхової компанії.17 Розділ 2. Аналіз та оцінка фінансового стану ск «еталон».22 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності СК «Еталон».22 2.2. Аналіз структури капіталу СК. 25 2.3. Загальна оцінка фінансової стійкості та ліквідності підприємства та їх впливу на фінансові результати його діяльності.30 Розділ 3. Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану відчизняних страхових компаній.36 3.1. Шляхи поліпшення фінансового стану СК «Еталон».36 3.2. Економіко-математична модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки.38 3.3. Напрямки вдосконалення стратегічного управління страховою компанією.44 Висновки. 51 Список викорористаної літератури. 53 Додатки.56

Висновок

Діяльність страхових компаній істотно відрізняється від інших видів підприємницької діяльності. Основною відмінністю страхового бізнесу, є прагнення страхової компанії приймати на себе ризики різних суб'єктів господарювання.
В умовах зростаючої конкуренції на ринку страхових послуг, виникає об'єктивна необхідність адекватної оцінки діяльності страхових компаній, аналізу їхньої інвестиційної привабливості, і ступеня надійності.
Таким чином, проведений аналіз фінансового стану страхової компанії дозволив виявити недоліки фінансового менеджменту страховика на сучасному етапі та окреслити напрями підвищення ефективності страхової діяльності. Проте він також показав, що досліджувана страхова компанія є досить стабільною у своїй діяльності, має постійні надходження стархових премій, які після закінчення кризи постійно збільшуються, отже, можна сказати, що загалом дана страхова компанія є досить стабільною і має позитивні зрушення, що може вплинути в подальшому на її місце на українському старховому ринку.
Оскільки основним чинником, що впливає на рівень рентабельності страхової діяльності, є витрати на утримання компанії, а не рівень виплат, то пріоритетним напрямком фінансового менеджменту має стати удосконалення політики управління витратами.
Проте в Україні існує багато недоліків як законодавчих, так і економічних, які негативно впливають на розвиток страхового ринку в нашій державі. Тому необхідною є розробка нових підходів та інструментарію для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління активами, формування інвестиційного портфеля, збільшення частки страхових резервів у джерелах фінансування активів з метою підвищення ефективності страхового підприємництва в Україні.
Також важливим чинниками поліпшення фінансового стану страхової компанії «Еталон» в Україні є:
 впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку, оскільки страхові компанії в розвинутих країнах добре знають сильні і слабкі сторони клієнтів, мають певний досвід ринкових перетворень, вимушені постійно оцінювати ризик і прогнозувати страхові події, розробляти рекомендації по підвищенню ефективності роботи страховиків і страхувальників та по виконанню страхових зобов'язань по укладених договорах;
 розвиток та розширення всіх видів страхування завдяки впровадженню європейських та світових технологій;
 реалізація страхових продуктів у прямій залежності від потреб ринку;
 максимальний обсяг охоплення ринку, повне обслуговування потреб клієнтів, лідерство у питаннях зниження собівартості страхових премій;
 побудова розгалуженої мережі індивідуального обслуговування, пошук та розробка нових видів страхування;
 зміцнення та вдосконалення організаційно-територіальної мережі;
 зміцнення матеріально-технічної бази, всеохоплююча комп'ютеризація, створення локальної мережі зв'язку.
Вказані пропозиції щодо покращення фінансового стану вплинуть на підвищення прибутковості компанії, а отже, і ефективності її діяльності, покращенні її фінансових показників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?