Курсова робота «Економічна безпека підприємства», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.11.2012 12:29 · від Рената · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Cутність та основні підходи до визначення «управління економічною підприємства» 5 1.1. Сутність управління економічною безпекою підприємства в сучасних умовах: визначення та основні підходи. 1.2. Методи оцінки економічної безпеки підприємства 9 1.3. Стан управління економічною безпекою в галузі атомної енергетики 19 РОЗДІЛ 2. Аналітична оцінка стану економічної безпеки підприємства 25 2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства РАЕС 26 2.2. Розрахунок економічної безпеки на підприємстві РАЕС 33 РОЗДІЛ 3. Обгрунтування напрямків вдосконалення сиситеми економічної безпеки підприємства РАЕС 41 3.1. Вдосконалення процесів в управління економічної безпеки підприємства РАЕС 3.2. Вплив запропонованих заходів на результат діяльності підприємства РАЕС Висновки 46 Список використаних джерел: 49 Додатки 51

Висновок

Під час написання даної роботи було опрацьовано різні літературні джерела, які принципово по-різному підходили до визначення поняття ЕБП. Склалося загальне враження, що більшість авторів досить однобоко характеризують зміст даної категорії, зважаючи лише на окремі аспекти, що визначають її сутність.
В процесі написання науково-дослідної роботи була досягнута мета та виконані поставлені завдання.
Проаналізувавши декілька визначень в рамках різних підходів до розуміння сутності ЕБП, я вважаю, що управління економічною безпекою підприємства – це процес цілеспрямованого впливу на соціально-технічну, економічну та фінансову системи підприємства, який дає змогу уникнути зовнішніх загроз та протистояти внутрішнім чинникам дезорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприємницьких здібностей менеджерів, а також структурної організації та зв’язків менеджменту.
Головна мета управління ЕБП – забезпечення найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої роботи операційної системи та економічного використання ресурсів, забезпечення певного рівня трудового життя персоналу та якості господарських процесів підприємства, а також постійного кумулятивного нарощування наявного потенціалу та його стабільного розвитку.
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявною для кожного суб’єкта господарювання необхідністю забезпечувати стабільність функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.
В цілому по даній роботі можна зробити такі висновки:
1. ЕБП – поняття комплексне і включає в себе певні складові.
2. Не можна говорити про ЕБП, враховуючи тільки окрему її складову, нехтуючи всіма іншими.
3. Існує багато методик оцінки ЕБП. Кожна з них пропонує визначення певних критеріїв, що враховують ті чи інші економічні показники. Однак, всі ці методики досить різні за підходами та обґрунтуванням, що не дозволяє виробити єдиного універсального підходу.
4. Хоча ці методи можуть певною мірою суперечити один одному, їх треба використовувати у такий спосіб, щоб вони доповнювали один одного. Для прийняття правильного стратегічного рішення слід: розуміти, як саме можливі сценарії його реалізації впливають на ринкову вартість фірми в цілому; усвідомити ризик конкретного проекту; на підставі висновків за вищесказаними підпунктами оцінити стан ЕБП.
5. Досить часто оцінка ЕБП пов’язується з оцінкою ризиків. Однак, варто розмежовувати ці поняття, оскільки вони не є тотожними.
6. Забезпечення ЕБП повинне здійснюватися одночасно у всіх напрямках (зовнішньому та внутрішньому).
7. За методом тримірної діагностики рівня економічної безпеки підприємства рівень поточної та стратегічної безпеки РАЕС високий, а рівень тактичної безпеки – задовільний, отже йому потрібно приділити більше уваги.
8. За методом оцінки фінансового стану можна зробити висновок про високий рівень економічної безпеки.
9. Обидві методики засвідчили, що підприємство перебуває в економічній безпеці, тобто має високий рівень управління економічною безпекою.
10. На мою думку, якість управління економічною безпекою підприємства можна покращити шляхом збільшення масштабів виробництва, збільшення прибутку, підвищення продуктивності праці, підвищення рентабельності та ефективності використання трудових ресурсів та забезпечення механізмів практичної реалізації положень, визначених підприємством в концепції економічної безпеки.
В процесі дослідження була підтверджена робоча гіпотеза – ефективне управління економічною безпекою є важливим засобом підвищення стабільності функціонування підприємства, зменшує негативний вплив зовнішніх та внутрішніх чинників та позитивно впливає на його розвиток. Адже впровадження комплексної системи управління економічною безпекою підприємств дозволяє прогнозувати загрози економічній безпеці та оперативно регулювати об'єми та структуру витрат на її забезпечення, що в свою чергу дозволить якісно впливати на загальне фінансове становище конкретного суб'єкта господарювання, що, в кінцевому результаті, дуже позитивно відобразиться на оздоровленні економіки в цілому.
Розібравшись з усіма аспектами, які пов’язані з управлінням ЕБП, на прикладі Рівненської Атомної Електростанції, та дотримуючись основних умов підтримання ЕБП, можна ефективно здійснювати управління підприємством і бути впевненим у його економічній захищеності від негативних впливів та непередбачуваних обставин. Це дозволить підприємству більше зосередитися на розширенні виробництва та максимізації прибутків і менше витрачати ресурсів на ліквідацію збитків, які мають місце тоді, коли увага управлінню ЕБП приділяється недостатньо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення