Дипломна робота «Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 10.11.2012 12:56 · від Юлія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

стор. Вступ.3 Розділ 1. Теоретико-організаційні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення України.6 1.1. Сутність соціального захисту населення.6 1.2. Організаційні засади фінансового забезпечення соціального захисту населення.13 Висновок до розділу 1.23 Розділ 2. Аналіз фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні.24 2.1. Аналіз фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні.24 2.2. Оцінка системи фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні.34 Висновок до розділу 2.46 Розділ 3. Напрями удосконалення системи фінансового забезпечення соціального захисту населення.48 3.1. Зарубіжний досвід здійснення соціального захисту населення та можливості його застосування в України.48 3.2. Основні шляхи вдосконалення системи фінансування соціального захисту в Україні.63 Висновок до розділу 3.74 Висновки.75 Список використаної літератури.78 Додатки.84

Висновок

Розкривши суть теми дипломної роботи, ми можемо зробити наступні висновки. Соціальний захист являє собою державну підтримку верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення. Джерелами фінансування існуючої системи соціального захисту населення України є кошти Державного бюджету, місцевих бюджетів, соціальні фонди та витрати, які фінансуються з інших джерел. З прийняттям Бюджетного кодексу України посилилось значення бюджетів як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Поряд з цим у бюджетах обласного рівня та бюджетах АР Крим видатки на соціальні потреби представлені опосередковано, а такий напрямок, як соціальний захист та соціальне забезпечення не представлений взагалі.

Стан системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України можна охарактеризувати такими рисами: надзвичайно високим ступенем державної участі, слабкою участю у її функціонуванні інститутів громадянського суспільства і особливо самого населення; великою кількістю та безсистемністю правових актів, що регулюють діяльність органів соціального захисту населення; дефіцитом коштів у бюджетах усіх рівнів для фінансування заходів у сфері соціального захисту; великою кількістю соціальних допомог, а також категорій їх отримувачів, розгалуженою системою пільг, переважанням безадресного порядку їх надання. Основною проблемою системи соціального захисту в Україні є недостатність коштів, у першу чергу бюджетних, для реалізації у повному обсязі вимог чинного законодавства.

Багато передбачених чинним законодавством соціальних виплат не спрямовуються чітко тим категоріям громадян, що дійсно її потребують. Це призводить до неефективного використання бюджетних коштів та нерівності, що виникає у системі соціального захисту.

Аналіз існуючої системи фінансового забезпечення соціального захисту населення показав, що у секторі загального державного управління переважна частина соціальних послуг, що надаються громадянам, фінансується за рахунок бюджетних коштів. Найбільшу питому вагу у видатках на розвиток системи соціальних послуг становлять видатки на соціальний захист населення. Нині Україна має досить розгалужену систему соціального захисту населення. Близько 80% сімей одержують соціальні виплати, різного роду допомогу, компенсації або ж мають окремі пільги за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, соціальних фондів, коштів підприємств, організацій тощо. За аналізований період частка видатків зведеного бюджету на соціальний захист у ВВП коливалася і була найменшою у 2000 році. Починаючи з 2001 року вона поступово зросла і становила у 2005 році 5,6%, у 2006-му – 9,5%, у 2009 році зменшилася до 7,8%, а у 2010 році зросла до 8,6 %. Так само приблизно змінювалася динаміка частки видатків на соціальний захист у ВВП державного бюджету і місцевихбюджетів.

Основними напрямками удосконалення фінансового забезпечення соціального захисту є наступні:

- забезпечення цільового характеру пільг соціального спрямування;

-підвищення ефективності використання бюджетних видатків на соціальну сферу, забезпечення їх цільового використання.

- посилення впливу держави на розподіл доходів через фіскальні механізми;

- прискорення процесу впровадження пенсійної реформи з формуванням механізмів інвестиційного використання коштів пенсійних фондів, гарантуванням надійності їхніх вкладень.

-активізація державної політики на ринку праці з метою його якнайшвидшої адаптації до структурних змін, які відбуваються в економіці;

- заохочення дій, які здійснюються підприємствами щодо підвищення продуктивності праці та супроводжуються відповідним збільшенням доходів працюючих;

-здійснення цільових кроків щодо стимулювання розвитку національного виробництва у відповідь на зростання внутрішнього споживчого попиту;

- заохочення й розвиток соціальної відповідальності бізнесу.

Запроваджені в Україні пільги, соціальні та компенсаційні виплати, а також соціальні послуги є формами реалізації права громадян на соціальний захист з боку держави, яке закріплене в Конституції України та випливає з міжнародно-правових зобов’язань держави. Крім того, вказані форми соціального захисту безпосередньо пов’язані з реалізацією права на достатній життєвий рівень, права на житло, права на охорону здоров’я, низки інших положень Основного Закону.

Суттєвим недоліком чинних нормативно-правових актів, що визначають державну політику у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, є те, що в них здебільшого відсутні чітко визначені показники результативності, які б дали змогу оцінити актуальний стан реалізації та ефективність державної політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?