Курсова робота «Видатки бюджету на економічну діяльність держави, їх склад та призначення», 2011 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 07.11.2012 14:08 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Система видатків державного бюджету, їх сутність та призначення. 5 1.1. Поняття видатків бюджету та їх класифікація. 5 1.2. Класифікація видатків бюджету на економічну діяльність та їх призначення. 10 1.3. Зарубіжний досвід здійснення видатків на економічну діяльність. 14 Розділ 2. Оцінка видатків на економічну діяльність в україні. 18 2.1. Аналіз поточних видатків України протягом 2008-2010 років. 18 2.2. Динаміка капітальних видатків країни протягом 2008-2010 років. 23 2.3. Планування видатків на економічну діяльність. 23 Розділ 3. Шляхи вдосконалення бюджету на економічну діяльність. 37 Висновки 41 Додатки 47

Висновок

Узагальнюючи вищесказане нами було зроблено нас тупні висновки:

1. Було визначено поняття видатків бюджету на економічну діяльність та розглянуто їх класифікацію, а також проаналізовано зарубіжний досвід їх формування. Зроблено висновок, що видатки бюджету відіграють провідну роль у фінансовому забезпеченні потреб соціально- економічного розвитку суспільства.

2. На обсяги, склад і структуру видатків впливають обсяги і характер функцій держави, адже в умовах товарно-грошових відносин будь-яка держава повноцінно зможе виконувати свої функції, маючи для цього необхідну суму бюджетних ресурсів.

3. У процесі розкриття сутності видатків доцільно виходити з позицій, що бюджетні видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним способом виробництва, природою та функціями держави, відіграють вирішальну роль у задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни.

4. Функції держави є визначальним чинником, який впливає на обсяги видатків бюджетів та їх розподіл і використання, адже без достатнього рівня бюджетних ресурсів такі функції якісно виконати не можливо. Тому в теорії і на практиці під час складання бюджету, визначення його параметрів держава зобов'язана виходити не з обсягів доходів, а з потреби у видатках.

5. Економічна класифікація видатків бюджету визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на поточні видатки, капітальні видатки, нерозподілені видатки,

кредитування з вирахуванням погашення. Кожний напрямок видатків має цільове призначення.

6. Усі зазначені види видатків плануються згідно з окремими рішеннями Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Розмір видатків визначають на основі спеціальних розрахунків і експертних оцінок.

7. Були проведені дослідження, що стосуються видатків державного бюджету на економічну діяльність та розкрито особливості їх планування. Слід сказати, що поглиблення фінансової кризи негативно позначилися на обсягах цих видатків. Проте на даний момент вдалося досягти деякого зростання в обсягах окремих показників.

8. За останні роки значно скоротились обсяги фінансування та освоєння капітальних вкладень, незадовільно виконується програма введення в дію важливих виробничих потужностей та об'єктів соціальної сфери, погіршились показники технологічної та відтворювальної структури капітальних вкладень, зростають обсяги незавершеного будівництва. Це є наслідком зменшення інвестиційної можливості переважної більшості cу-б'єктів господарювання, бюджетів усіх рівнів, недостатньо розвинутих ринкових механізмів акумулювання капіталів, зростання вартості будівництва та послаблення уваги з боку міністерств і відомств-замовників до підвищення ефективності капітального будівництва.

Головним критерієм державних вкладень в економіку мають стати їх ефективність, найвища віддача. Водночас завжди будуть галузі і вироб-ництва, невигідні для комерційного капіталу.

9. Отже, визначення обсягів державного фінансування базується на пріоритетних напрямах розвитку економіки і соціальної сфери, прийнятними на близьку і далеку перспективу. Це насамперед:

- розвиток і модернізація паливно-енергетичного комплексу;

- створення власної бази й інфраструктури енергоносіїв;

- упровадження енергозберігаючих технологій;

- структурна перебудова економіки;

- науково обґрунтована конверсія виробництва;

- розвиток інфраструктурних галузей з використанням інноваційних проектів;

- реконструкція і створення нових екологічно чистих виробництв;

- інвестування галузей виробництв, які розширюють конкурентне середовище, розвивають приватизацію і підприємницьку діяльність, ліквідують неперспективні, технологічно відсталі й завідомо збиткові підприємства.

Зазначені пріоритетні напрями є основними орієнтирами під час оцінювання інвестиційних проектів з урахуванням у кожному конкретному випадку їх економічної і соціальної ефективності.

10. Визначено шляхи вдосконалення структури видатків дердави на економічну діяльність. Необхідні, по-перше, реалізація схеми управління видатками державного бюджету на економічну діяльність за рахунок поточних надходжень у регіонах, по-друге, створення системи управління залишками коштів на рахунках установ і організацій, що фінансуються з бюджету, залучення їх до поточного фінансування, по-третє, запровадження режиму видатків державного бюджету з центрального рівня на підставі прогнозних показників виконання державного бюджету за доходами в місячному і декадному розрізі. Також потребує подальшого вдосконалення системи обміну інформацією між органами Державної податкової інспекції та органами Державного казначейства, яка має суттєві недоліки.

Доцільно надати органам Державного казначейства незаперечне право:

- стягувати належні державному бюджету кошти;

- заборгованості за взаєморозрахунками між державним бюджетом України та республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва, Севастополя) бюджетами та іншої заборгованості;

- фінансових санкцій за порушення установами банків затвердженого порядку та нормативних строків проходження і виконання платіжних документів за доходами і видатками державного бюджету України.

Запропоновані заходи безперечно сприятимуть удосконаленню системи видатків, підвищать оперативність і ефективність управління наявними фінансовими ресурсами держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?